Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
8001
  Лось В.Е. "Acta monasterii lubarensis": джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 224-240. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
8002
   Acta biotheoretica : An international journal on the mathematical and philosophical foundations of biological and biomedical science. – Dordrecht. – ISSN 0001-5342
Vol. 54, N 1. – 2006
8003
   Acta biotheoretica : An international journal on the mathematical and philosophical foundations of biological and biomedical science. – Dordrecht : Springer. – ISSN 0001-5342
Vol. 54, N 4. – 2006
8004
   Acta biotheoretica : An international journal on the mathematical and philosophical foundations of biological and biomedical science. – Dordrecht : Springer. – ISSN 0001-5342
Vol. 55, N 1. – 2007
8005
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.64. Fasc.4. – 1967
8006
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.64. Fasc.5. – 1967
8007
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.64. Fasc.6. – 1967
8008
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.65. Fasc 1. – 1968
8009
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.65. Fasc 3. – 1968
8010
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.65. Fasc 4. – 1968
8011
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.65. Fasc 6. – 1968
8012
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.67. Fasc 1. – 1970
8013
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.67. Fasc 2. – 1970
8014
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.67. Fasc 3. – 1970
8015
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.67. Fasc 4. – 1970
8016
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.67. Fasc 5. – 1970
8017
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.72. Fasc 1. – 1975
8018
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.72. Fasc 3. – 1975
8019
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.72. Fasc 4. – 1975
8020
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.72. Fasc 5. – 1975
8021
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.76. Fasc 5. – 1979
8022
   Acta Entomologica Miscellanea Entomologica Lepidoptera : Antiquariatskatalog; Eine Sammlung wertvoller Zeitschriftenreihen, Bucher und Separata. – Leipzig : Weg
Nr. 199. – 50 S.
8023
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol. 3. – 1999
8024
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol. 4. – 2000
8025
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol. 5. – 2001
8026
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol.6. – 2002
8027
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.7. – 2003
8028
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.8 Special : Proceedings of tne 7th.Tartu Conference on Multivariate Statistics, August, 7-12,2003, Tartu, Estonia. – 2004
8029
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.9. – 2005
8030
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.10. – 2006
8031
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. L.Kadar. – Debrecen : KLTE
T. 10-11. – 1965. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. III)
8032
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. B.J.Szabo. – Debrecen : KLTE
T 12/13. – 1967. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. V - VI)
8033
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. R.Bognar. – Debrecen : KLTE
T. 14. – 1968. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. VII)
8034
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. R.Bognar. – Debrecen : KLTE
T.15/16. – 1971. – (Geonomica ; T VIII -.I X)
8035
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. R.Bognar. – Debrecen : KLTE
T. 17. – 1972. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. X)
8036
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 73. – 1997


  1997. N 73
8037
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 74. – 1998
8038
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 75. – 1999
8039
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 76. – 1999
8040
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 77. – 2000
8041
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 78. – 2000
8042
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 79. – 2001
8043
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 80. – 2001
8044
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 81. – 2001
8045
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 82. – 2002
8046
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 83. – 2002
8047
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 84 : Rozwoj rzezby plejstocenskiej okolic Gostynina. – 2003. – + карта
8048
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 85 : Pionowa strefowosc hydrochemiczna wod podziemnych na obszarze aglomeracji lodzkiej /M. Ziulkiewicz. – 2003. – + табл.
8049
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 86. – 2004
8050
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 87. – 2004
8051
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 88. – 2004
8052
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 89. – 2004
8053
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 90 : Rozwoj doliny Warty miedzy Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty /J.Forysiak. – 2005
8054
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 91 : Odplyw niski w Polsce/A.Bartnik. – 2005
8055
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 92 : Srodowiska sedymentacyjne kemow regionu lodzkiego/A.Jaksa. – 2006
8056
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 93. – 2007
8057
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 94 : Sezonowe zmiany zasobow i podstawowych wlasciwosci fizykochemicznych wod w malej zlewni nizinnej. – 2008
8058
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 95 : Paleogeografia wybranych obszarow Polski w czasie ostatniego zlodowacenia / J. Dzierzek. – 2009
8059
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 96 : Rekonstrukcja lobu plockiego w czasie ostatniego zlodowacenia / M. Roman. – 2010
8060
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 97 : Dynamika zasobow plytkich wod podziemnych w wojewodztwie lodzkim i na obszarach sasiednich / P. Tomalski. – 2011
8061
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 98 : Ochlodzenie mlodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionte lodzkim / D. Dzieduszynska. – 2011
8062
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 99 : Zapis zmian srodowiska przyrodniczego poznego vistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu lodzkiego / J. Forysiak. – 2012
8063
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 100 : Przyklady uwarunkowan rzezby nizowej. – 2012
8064
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 101 : Dziedzictwo mysli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badan Czwartorzedu (1981-2012) Uniwersytetu Lodzkiego w czterdziesta rocznice smierci Profesora. – 2013
8065
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 102 : Przydatnosc badan interdyscyplinarnych w rekonstrukcjach paleogeograficznych na przykladzie stanowiska Kozmin Las w dolinie Warty. – 2014
8066
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 103 : Strefa marginalna ladolodu warty w srodkowej i wschodniej Polsce. – 2015
8067
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 104 : Klimat i bioklimat miast. – 2016
8068
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 105 : Paleogeograficzne znaczenie mis torfowisk i jezior. – 2016
8069
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 106. – 2017
8070
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 107. – 2017
8071
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 108. – 2019
8072
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 109. – 2019
8073
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 110. – 2020
8074
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №4. – 1970
8075
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №3. – 1970
8076
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №2. – 1970
8077
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №1. – 1970
8078
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №2. – 1973
8079
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №3. – 1973
8080
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №4. – 1973
8081
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №1. – 1973
8082
   Acta geologica polonica = Prace zwiazane z problematyka struktur wglebnych Polski. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, №4. – 1974
8083
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, № 3. – 1974
8084
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, № 2. – 1974
8085
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, № 1. – 1974
8086
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 1. – 1975
8087
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 2. – 1975
8088
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 3. – 1975
8089
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 4. – 1975
8090
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 1. – 1976
8091
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 2. – 1976
8092
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 3. – 1976
8093
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 4. – 1976
8094
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 1. – 1977
8095
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 2. – 1977
8096
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 3. – 1977
8097
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 4. – 1977
8098
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 1. – 1978
8099
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 2. – 1978
8100
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 3. – 1978
8101
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 4. – 1978
8102
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 1. – 1979
8103
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 2. – 1979
8104
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 3. – 1979
8105
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 4. – 1979
8106
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 1. – 1980
8107
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 2. – 1980
8108
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 3. – 1980
8109
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 4. – 1980
8110
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.31, № 1-2. – 1981
8111
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.31, № 3-4. – 1981
8112
   Acta historica Universitatis Klaipedensis / Inst. of Baltic Region history a. archaeology Klaipeda Univ. – Vilnius : Klaipeda University Press. – ISSN 1392-4095
28 : Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918-1940: case studies and comparisons. – 2014
8113
   Acta Hungarica. – Ужгород
16-17-ий рік вид. за 2005-2006. – 2007
8114
   Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород
18-й рік вид. за 2007 р. – 2008
8115
   Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород : Патент. – ISBN 978-966-8760-98-3
19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – 2010
8116
   Acta Imeko : 1958. A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyei. – Budapest, 1959. – 444 s.
8117
   Acta Imeko : A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyej. – Budapest
T. 1. – 1959. – 428 s.
8118
   Acta Imeko : 1958; A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyej. – Budapest
C. 3. – 1959. – 372с.
8119
   Acta Imeko : A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyej. – Budapest
T. 5. – 1959. – 420 s.
8120
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Internationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest : Hungarian Scientific Society for Measurement and Automation
T. 1. – 1964. – 498 с.
8121
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Inte4rnationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest
T. 2. – 1964. – 476 s.
8122
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Internationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest : Hungain Scientifie Society for Measurement and Automation
T. 3. – 1964. – 530 s.
8123
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Internationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest : Ungarischer Wissenschaftlicher Verein fur Messtechnik und Automatisierung
T. 4. – 1965. – 740 s.
8124
   Acta mediaevalia. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL. – ISBN 83-228-0949-2
15. – 2002. – 500s.
8125
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 20, № 1. – 2014. – 118 с.
8126
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 20, № 2. – 2014. – 102 с.
8127
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 20, № 3/4. – 2014. – 96 с.
8128
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 1. – 2015. – 106 с.
8129
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 2. – 2015. – 119 с.
8130
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 3. – 2015. – 113 с.
8131
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 4. – 2015. – 96 с.
8132
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 22, № 4. – 2016. – 86 с.
8133
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 22, № 3. – 2016. – 93 с.
8134
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 23, № 1/2. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
8135
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 23, № 3. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
8136
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Базилевич А.Я. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 23, № 4. – 2017. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
8137
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Базилевич А.Я. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 1. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
8138
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Базилевич А.Я. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 2. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
8139
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 4. – 2018. – 69 с. – Резюме укр., англ. мовами
8140
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 3. – 2018. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
8141
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 25, № 1. – 2019. – 101 c. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2019.01 - Резюме укр., англ. мовами
8142
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 26, № 1. – 2020. – 92 c. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2020.01 - Резюме укр., англ. мовами
8143
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Зіменковський А.Б., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 26, № 2/3. – 2020. – 108 с. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2020.02-03 - Резюме укр., англ. мовами
8144
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Зіменковський А.Б., Боржієвський А.Ц., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 26, № 4. – 2020. – 129 с. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2020.04 - Резюме укр., англ. мовами
8145
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: А. Зіменковський , І. Драпак, Tomasz G. Rogula [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 27, 1/2. – 2021. – 119 с. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2021.1-2 - Резюме укр., англ. мовами
8146
   Acta neophilologica. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 1999-. – ISSN 1509-1619
N 1. – 1999
8147
   Acta neophilologica. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 1999-. – ISSN 1509-1619
N 2. – 2000
8148
   Acta neophilologica. – Olsztyn, 1999-. – ISSN 1509-1619
N 3. – 2001
8149
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.51, №1/2. – 1991
8150
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.51, №3/4. – 1991
8151
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.51, №5/6. – 1991
8152
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.52, №1. – 1992
8153
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.52, №2. – 1992
8154
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.52, №3. – 1992
8155
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.53, №2. – 1993
8156
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.53, №3. – 1993
8157
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.53, №4. – 1993
8158
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №1. – 1994
8159
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №2. – 1994
8160
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №3. – 1994
8161
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №4. – 1994
8162
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, supplement. – 1994
8163
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №1. – 1995
8164
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №2. – 1995
8165
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №3. – 1995
8166
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №5. – 1995
8167
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, sepllement. – 1995
8168
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №1. – 1996
8169
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №2. – 1996
8170
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №3. – 1996
8171
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №4. – 1996
8172
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №2. – 1997
8173
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №3. – 1997
8174
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №4. – 1997
8175
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, sepplement. – 1997
8176
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №1. – 1997
8177
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №1. – 1998
8178
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №4. – 1998
8179
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №3. – 1998
8180
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №2. – 1998
8181
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №1. – 1999
8182
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №4. – 1999
8183
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №3. – 1999
8184
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №2. – 1999
8185
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol. 60, N 3. – 2000
8186
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol. 60, N 2. – 2000
8187
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol. 60, N 1. – 2000
8188
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .60, N 4. – 2000
8189
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 4. – 2001
8190
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 3. – 2001
8191
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 2. – 2001
8192
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 1. – 2001
8193
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .62, N 1. – 2002
8194
   Acta nucleara & radiologica = ACTA ядерная и радиологическая : ежегодное издание нормативных актов в ядерной области ядерной радиологической деятельности. Для руководителей, специалистов, юрисконсультов, физических и юридических лиц / Ministerul ecologiel si resurselor naturale; Agentia nationala de reglementare a activitatilor nucleare si radiologice. – Chisinau, 2009-. – ISBN 978-9975-9913-8-4
Vol. 1. – 2009
8195
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 00016454
Vol. 32, №2. – 1997
8196
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 00016454
Vol. 32, N 1. – 1997
8197
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol. 35, N 1. – 2000
8198
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol. 35, N 2. – 2000
8199
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..XV, №2/3. – 1970
8200
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..15, №4. – 1970
8201
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.15, №1. – 1970
8202
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.16, №1/2. – 1971
8203
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..16, №3. – 1971
8204
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.17, №4. – 1972
8205
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..17, №3. – 1972
8206
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.17, №2. – 1972
8207
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.17, №1. – 1972
8208
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.22, №2. – 1977
8209
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.22, №3. – 1977
8210
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.22, №4. – 1977
8211
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №1. – 1978
8212
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №2. – 1978
8213
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №3. – 1978
8214
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №4. – 1978
8215
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe. – ISSN 0567-7920
Vol.24, №1. – 1979
8216
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe. – ISSN 0567-7920
Vol.24, №2. – 1979
8217
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe. – ISSN 0567-7920
Vol.24, №4. – 1979
8218
  Agrell Acta Physiologica Scandinavica. Excerptum : Observations on the Hydrogen-Activating Enzymes Present during the Metamorphosis of Insects / Agrell, , I. – Stockholm : P.A. Norstedt & Soner
Vol. 14, Fasc. 4; 30.XII.1947. – 1947. – 317-334p.
8219
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 2. – 1997
8220
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 3. – 1998
8221
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 4. – 1999
8222
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 5. – 2000
8223
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 6. – 2001
8224
   Acta romanica.. – Szegeb, 1972. – 163с.
8225
   Acta sessionis Ciceronianae diebus 3-5 mensis Dcembris a 1957 Varsoviac habitae.. – Warszawa, 1960. – 177с.
8226
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 36, №1/2. – 1991
8227
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 36, №3/4. – 1991
8228
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 37, №1/2. – 1992
8229
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 37, № 3. – 1992
8230
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 37, № 4. – 1992
8231
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 2. – 1993
8232
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 3. – 1993
8233
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 4. – 1993
8234
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 1. – 1993
8235
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, suppl. 2 : Ecological genetics in mammals. – 1993
8236
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №1. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8237
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №2. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8238
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №3. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8239
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №4. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8240
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Supplement 3 : Ecological genetics in Mammals II. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8241
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 40, №1. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8242
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 40, №2. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8243
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 40, №3. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8244
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №1. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8245
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №2. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8246
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №3. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8247
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №4. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8248
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Supplement 4. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8249
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №1. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8250
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №2. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8251
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №3. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8252
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №4. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8253
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №1. – 1998
8254
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №2. – 1998
8255
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №4. – 1998
8256
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №3. – 1998
8257
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №1. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8258
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №4. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8259
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №3. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8260
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №2. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8261
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 1. – 2000
8262
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 3. – 2000
8263
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 1 : Supplement. – 2000. – Suppl.to vol. 45, N 1
8264
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 4. – 2000
8265
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 1. – 2001
8266
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 2. – 2001
8267
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 3. – 2001
8268
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 4. – 2001
8269
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 3. – 2002. – supplement
8270
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 2. – 2002. – supplement
8271
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 1. – 2002. – supplement
8272
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47 : Supplement. – 2002. – supplement
8273
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 4. – 2002. – supplement
8274
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.48, N 2. – 2003
8275
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
V.48, N 3. – 2003
8276
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.48, N 1. – 2003
8277
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
V.48, N 4. – 2003
8278
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
V.49, N 2. – 2004
8279
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.49, N 4. – 2004
8280
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.49, N 3. – 2004
8281
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.50, N 2. – 2005
8282
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.50, N 4. – 2005
8283
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 1. – 2006
8284
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 2. – 2006
8285
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 3. – 2006
8286
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 4. – 2006
8287
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 1. – 2007
8288
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 2. – 2007
8289
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 3. – 2007
8290
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 4. – 2007
8291
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.53, N 3. – 2008
8292
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 53, N 4. – 2008
8293
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.53, N 1. – 2008
8294
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.53, N 2. – 2008
8295
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 54, N 1. – 2009
8296
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 54, N 2. – 2009
8297
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.54, N 3. – 2009
8298
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.54, N 4. – 2009
8299
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 2. – 2010
8300
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 1. – 2010
8301
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 3. – 2010
8302
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 4. – 2010
8303
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.32, N 2. – 1997


  1998, V.33 N 1
8304
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Supplement. – 1997


  1998, V.33 N 1
8305
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica / Univerzita Karlova; Universita Karlova. – Praha
  Vol.41, N 2. – 1997
8306
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.32, N 1. – 1997


  1998, V.33 N 1
8307
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.33, N 2. – 1998


  1998, V.33 N 1
8308
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica. / Univerzita Karlova; Universzita Karlova. – Praha
  Vol. 42, N 2. – 1998
8309
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 34, N 1. – 1999
8310
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 34, N 2. – 1999
8311
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 35, N 2. – 2000
8312
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 35, N 1. – 2000
8313
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 35, Supplement. – 2000
8314
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.36, N 1. – 2001
8315
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.36, N 2. – 2001
8316
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.37, N 1. – 2002
8317
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.37, N 2. – 2002
8318
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Charles University in Prague. – Prague : Charles univ. in Prague
  2 (за 2001). – 2002
8319
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Univerzita Karlova. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  3 (за 2001). – 2002
8320
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Univerzita Karlova. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  4 (за 2002). – 2003
8321
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.39, N 1. – 2004
8322
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Charles University in Prague. – Prague : Charles univ. in Prague
  5 (за 2003). – 2005
8323
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Univerzita Karlova. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  6 (за 2004). – 2005
8324
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia / Univerzita Karlova. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  7 (за 2005). – 2006
8325
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.38, N 2. – 2006
8326
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.39, N 2. – 2006
8327
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.40, N 1/2. – 2007
8328
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.41, N 1/2. – 2007
8329
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  9 (за 2007). – 2008
8330
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  roc. 9, c. 1. – 2009
8331
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  roc. 9, c. 3. – 2009
8332
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 42, N 1/2 (за 2007). – 2009
8333
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 45, N 1. – 2010
8334
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 44, N 1/2 (за 2009). – 2010
8335
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 45, N 2. – 2010
8336
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 43, N 1/2 (за 2008). – 2010
8337
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  roc. 9, c. 2 (за 2009). – 2010
8338
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  1, c. 1. – 2010
8339
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  roc. 9, c. 4 (за 2009). – 2011
8340
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  10, c. 1 (за 2010). – 2011
8341
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  roc. 10, c. 2 (за 2010). – 2011
8342
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Prague : Karlsuniversitat Prag
  10, с. 3/4 (за 2010). – 2011
8343
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova
  11, с. 1. – 2011
8344
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Prague : Charles Univ. in Prague
  11, с. 2. – 2011
8345
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Prague : Karlsuniversitat Prag
  11, с. 3/4. – 2011
8346
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  1, c. 2 (за 2010). – 2011
8347
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 46, N 1. – 2011
8348
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 46, N 2. – 2011
8349
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  2, c. 1 (за 2011). – 2012
8350
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  12, с. 1. – 2012
8351
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  12, с. 2 (за 2012). – 2013
8352
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  12, с. 3/4 (за 2012). – 2013
8353
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  13, с. 3. – 2013
8354
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 48, N 1. – 2013
8355
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 48, N 2. – 2013
8356
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  13, с. 1/2 (за 2013). – 2014
8357
   Acta universitatis lodziensis. – Lodz. – ISSN 1427-969X
№ 6 : Folia Psichologica. – 2002. – P. 85
8358
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 1998
8359
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 13. – 1998
8360
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 64. – 1999
8361
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia paedagogica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 1999
8362
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  13. – 1999
8363
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 1999
8364
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 39. – 1999
8365
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  22. – 1999
8366
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 9. – 1999
8367
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 3. – 1999
8368
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia anthropologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
8369
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 1. – 2000
8370
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
8371
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia ethnologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N11. – 2000
8372
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N3. – 2000
8373
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 67. – 2000
8374
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia paedagogica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
8375
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
8376
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 2000
8377
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.9. – 2000
8378
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T. 2. – 2000
8379
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 14. – 2000
8380
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia zoologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 5. – 2000
8381
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 15. – 2000
8382
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 5. – 2000
8383
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 25. – 2001
8384
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.10. – 2001
8385
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  T. 2. – 2001
8386
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 16. – 2001
8387
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 70. – 2001
8388
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  66. – 2001
8389
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 40. – 2001
8390
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 5. – 2001
8391
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 6. – 2002
8392
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  26. – 2002
8393
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 2002
8394
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 41. – 2002
8395
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2002
8396
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  5. – 2002
8397
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.10, N 1. – 2003
8398
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 7. – 2003
8399
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 76. – 2003
8400
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 77. – 2003
8401
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.11, N 1. – 2004
8402
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia chimica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 13. – 2004
8403
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2004
8404
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 16. – 2004
8405
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.12, N 1. – 2005
8406
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 43. – 2005
8407
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 6. – 2005
8408
   Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo. – ISSN 0208-6050
Studia i szkice z historii XIX i XX wieku/pod red. H.A.Jamsheera. – 2005. – (Folia historica ; N 78)
8409
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 2. – 2006
8410
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol. 16, N 1 (за 2009). – 2006
8411
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol. 15, N 1 (за 2008). – 2006
8412
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 44. – 2007
8413
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 3. – 2007
8414
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 7. – 2007
8415
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  N 9. – 2007
8416
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 19/20. – 2007
8417
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.13, N 1. – 2007
8418
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 25. – 2007
8419
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 83. – 2008
8420
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 21. – 2008
8421
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 13. – 2009
8422
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 22. – 2009
8423
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  10. – 2009
8424
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 85. – 2010
8425
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 13. – 2010
8426
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  15. – 2010
8427
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  16. – 2010
8428
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 86. – 2011
8429
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 87. – 2011
8430
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  7. – 2011
8431
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 2011. – (Literaturoznawstwo)
8432
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  7. – 2012
8433
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica. – Lodz
  46. – 2012
8434
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  29. – 2012
8435
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  90. – 2013. – Назва вип.: Studia i szkice z historii XVI-XX wieku
8436
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  9. – 2013. – Назва вип.: Gegenwart und Geschichte in komplementarer Relation / W. Sadzinski (Hrsg.)
8437
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  3 (21). – 2013. – Назва вип.: Piotr Skarga - w czterechsetlecie smierci / pod red. M. Kurana i Magdaleny Kuran
8438
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  26. – 2013
8439
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  72. – 2013
8440
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  17. – 2013
8441
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  91. – 2013. – Назва вип.: Studia i szkice z historii XVI-XX wieku
8442
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum. – Lodz
  11. – 2014. – (Заголовок вид.: Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Srodkowej: lata powojenne / pod red. G. Gazdy [et al.])
8443
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  1 (18). – 2014
8444
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  10. – 2014. – Назва вип.: Varianz und Invarianz in Sprache und Literatur / W. Sadzinski, M. Golaszewski (Hrsg.)
8445
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica. – Lodz
  48. – 2014
8446
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne: Filologia polska / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.325[A] (Fil.pol.N 53). – 1999
8447
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne. Ser. Historia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  V. 31 (Z. 330). – 1999
8448
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki matematyczno-przyrodnicze: Biologia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.102 (Biologia, N 54). – 1999
8449
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne (Z. 333) / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  V. 27. – 1999. – (Archeologia)
8450
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki matematyczno-przyrodnicze: Geografia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.103 (Geografia, N 29). – 1999
8451
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne:Studia rosjoznawcze / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  T. 4 (Z.332). – 1999
8452
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki matematyczno-przyrodnicze: Prace limnologiczne / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.101 (Prace l;imn.,V.20). – 1999
8453
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne:Studia slavica / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  T. 3 (Z.331). – 1999
8454
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Biologica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 36. – 1998
8455
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Biologica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 39/40. – 2002
8456
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Chemica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 41. – 2002
8457
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Mathematica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 41. – 2002
8458
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Physica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 40/41. – 2002
8459
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N37. – 2002
8460
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geologica / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 38. – 2003
8461
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Chemica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 42. – 2003
8462
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Mathematica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 42. – 2003
8463
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Mathematica / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc : Palacky university Olomouc
  N 45. – 2006
8464
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc : Palacky university Olomouc
  N39. – 2006
8465
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Chemica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc : Palacky university Olomouc
  N 45. – 2006
8466
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego
N 1369. – 1993
8467
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
№ 1865, 1958. – 1997. – (Ekonomia ; 3)
8468
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 1891. – 1997
8469
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7441
N 1934. – 1997. – (Literatura i kultura popularna ; 6)
8470
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0525-4132
2012. – 1997. – (Ser. Prace geologiczno-mineralogiczne ; 65)
8471
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2041. – 1997. – (Ekonomia ; 4)
8472
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios hispanicos / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  N 5. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8473
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4498
2019. – 1998. – (Historia ; 135)
8474
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1425-8064
2050. – 1998. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 5)
8475
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2073. – 1998. – (Prawo ; 263)
8476
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2074. – 1998. – (Ekonomia ; 5)
8477
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Przeglad prawa i administracji / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
  N 42. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8478
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
2087. – 1999. – (Estudios hispanicos ; N 7)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8479
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1126
2136. – 1999. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; 22)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8480
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2146. – 1999. – (Socjologia ; V.28)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8481
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2156. – 1999. – (Studia filmoznawcze ; 20)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8482
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4498
2170. – 1999. – (Historia ; 139)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8483
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2176. – 1999. – (Ekonomia ; 6)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8484
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2180. – 1999. – (Logika. ; T. 19)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8485
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
V. 2180. – 1999. – (Logika ; N 19)


  1997. Hf. 85
8486
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2184. – 1999. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 12)
8487
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
V.2190. – 1999. – (Logika ; N 20)


  1997. Hf. 85
8488
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2140. – 2000
8489
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2163. – 2000. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 11)
8490
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4471
N 2164. – 2000. – (Bibliotekoznawstwo ; 23)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8491
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2177. – 2000. – (Przeglad prawa i administracji ; T.43)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8492
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2185. – 2000. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; T. 5)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8493
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N2195. – 2000. – (Filozofia ; 37)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8494
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 00794767
N 2200. – 2000. – (Prace literackie ; 37)
8495
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2201. – 2000. – (Historia ; 140)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8496
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1126
N 2207. – 2000. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; T.23)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8497
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2210. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; Vol. 69)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8498
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 2212. – 2000. – (Historia sztuki ; 14)
8499
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2215. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; Vol. 70)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8500
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2219. – 2000. – (Studia filmoznawcze ; 21)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8501
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego
2220. – 2000. – (Estudios hispanicos ; N 8)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8502
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2222. – 2000. – (Historia ; 142)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8503
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2224. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; Vol. 71)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8504
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
2226. – 2000. – (Socjologia ; 30)
8505
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2233. – 2000. – (Ekonomia ; 7)
8506
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2235. – 2000. – (Historia ; 144)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8507
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0079-4767
2239. – 2000. – (Prace literackie ; 38)
8508
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2243. – 2000. – (Prace Ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; T.6, z. 1)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8509
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2255. – 2000. – (Studia geograficzne ; 73)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8510
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2257. – 2000. – (Historia ; 146)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8511
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2258. – 2000. – (Historia ; 147 P.2)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8512
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2258. – 2000. – (Historia ; 147 P.1)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8513
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
N 2259. – 2000. – (Literatura i kultura popularna ; 9)
8514
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2266. – 2000. – (Ser. Studia z teorii polityki ; 3)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8515
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2281. – 2000. – (Historia ; 150)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8516
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2283. – 2000. – (Historia ; 151)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8517
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1126
N 2214. – 2001. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; T.24)
8518
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2234. – 2001. – (Historia ; T. 143)
8519
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2237. – 2001. – (Historia ; T.145)
8520
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2265. – 2001. – (Socjologia ; 31)
8521
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2267. – 2001. – (Historia ; T. 148)
8522
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
2268. – 2001. – (Anglica Wratislaviensia ; N 36)
8523
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2270. – 2001. – (Historia ; T. 149)
8524
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2278. – 2001. – (Przeglad prawa i administracji ; T.46)
8525
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
2287. – 2001. – (Classica Wratislaviensia ; 22)
8526
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 2291. – 2001. – (Historia sztuki ; 15)
8527
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2306. – 2001. – (Historia ; T. 152)
8528
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
2308. – 2001. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 47)
8529
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 2319. – 2001. – (Anglica Wratislaviensia ; N 37)
8530
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2320. – 2001. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 9)
8531
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2325. – 2001
8532
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
2329. – 2001. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 48)
8533
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2336. – 2001. – (Ksztalcenie jezykowe ; T. 2(12))
8534
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2339. – 2001. – (Historia ; T. 153)
8535
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2369. – 2002. – (Historia ; T. 155)
8536
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2370. – 2002. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 72)
8537
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2385. – 2002. – (Historia ; 156)
8538
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2389. – 2002. – (Historia ; 157)
8539
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2419. – 2002. – (Socjologia ; N 34)
8540
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4463
2425. – 2002. – (Antiquitas ; N 26)
8541
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2431. – 2002. – (Historia ; 158)
8542
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2433 : Absolwenci Uniwersytetu Wroclawskiego; Tom 1 /1946-1989/. – 2002
8543
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2448. – 2002. – (Romanica Wratislaviensia ; 49)
8544
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2459. – 2002. – (Estudios hispanicos ; N 10)
8545
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1642-5782
2495. – 2002. – (Ksztalcenie jezykowe ; T.3(13))
8546
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2467 : Census populi: Demografia starozytnego Rzymu /W. Suder. – 2003. – (Historia ; T.160)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8547
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2469. – 2003. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 12)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8548
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2481 : Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania wspolczesnej gospodarki /Pod red. L.Olszewskiego. – 2003. – (Ekonomia ; 11)
8549
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2486. – 2003. – (Przeglad prawa i administracji ; T.53)
8550
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2487 : Obraz sasiadow w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej /K.Sanojca. – 2003. – (Historia ; 162)
8551
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2369-4. – ISSN 0239-6661
N 2490 : Profesorowie Uniwersytetu Wroclawskiego doktorzy honoris causa, 1958-2002/J. Rozynek. – 2003
8552
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2493 : Wprowadzenie do francuskiei filozofii nauki: Od Comte"a do Foucaulta /D.Leszczynski, K.Szlachcic. – 2003
8553
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2502. – 2003. – (Przeglad prawa i administracji ; T.54)
8554
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 2508 : Niderlandyzm na Slasku i w krajach osciennych /Pod. red. M.Kapustki i.i. – 2003. – (Historia sztuki ; 17)
8555
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2512 : Studia z historii sredniowiecza /Pod red. M.Golinskiego. – 2003. – (Historia ; 163)
8556
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2519. – 2003. – (Studia filmoznawcze ; 24)
8557
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0079-4767
N 2520. – 2003. – (Prace literackie ; N 42)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8558
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-0716
N 2523. – 2003. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 14)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8559
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1126
N 2532. – 2003. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; T.26)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8560
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2534. – 2003. – (Przeglad prawa i administracji ; T.56)
8561
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2536 : Studia z dziejow Europy Wschodniej 2: Rosja - Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu /St.Ciesielski. – 2003. – (Historia ; 166)
8562
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 2537. – 2003. – (Anglica Wratislaviensia ; N 41)
8563
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2544. – 2003. – (Przeglad prawa i administracji ; T.52)
8564
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2545. – 2003. – (Przeglad prawa i administracji ; T.57)
8565
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2551 : Krytyka kultury jako krytyka komunikacji /K.Stasiuk. – 2003
8566
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2443-7. – ISSN 0239-6661
N 2553 : Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji: Studium porownawcze rozwoju ekonomicznego i procesow ... – 2003. – (Socjologia ; N 35)
8567
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4471
N 2560. – 2003. – (Bibliotekoznawstwo ; 24)
8568
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2561. – 2003. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 14)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8569
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2565 : Jezyk polski w kancelarii krolewskiej w pierwszej polowie 16 wieku /B.Kaczmarczyk. – 2003
8570
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2571 : Powiesc totalna: Wokol narracyjnych teorii Ernesta Sabato i Maria Vargasa Llosy /M.Kurek. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8571
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2577 : Wielojezyczny slolwnik florystyczny /J.Aniol-Kwiatkowska. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8572
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
N 2581 : Ewolucja strukturalna metamorfiku klodzkiego i jej znaczenie dla tektoniki pietra waryscyjskiego Sudetow /St.Mazur. – 2003. – + карта. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; 74)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8573
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2583 : Nagrobki poznogotyckie na Slasku /B.Czechowicz. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8574
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2586 : Centrum i peryferie: Materialy 3 Ogolnopolskiej studenckiej sesji naukowej, listopad 1999. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8575
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2588 : Hieroglify /Horapollon. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8576
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2591 : Zdolnosc infiltracyjna utworow przypowierzchniowych a zasilanie wod podziemnych / M.Wasik. – 2003. – (Hydrogeologia)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8577
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2593. – 2003. – (Probability and mathematical statistics ; Vol.23, f.2)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8578
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2596 : Absolwenci uniwersytetu Wroclawskiego; Tom 2 /1990-2002/. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8579
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1429-4168
N 2606. – 2003. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.7)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8580
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2523-9. – ISSN 0239-6661
N 2558. – 2004. – (Prace ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclaskiego ; т.7, z.1)
8581
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
2559. – 2004. – (Classica Wratislaviensia ; 23)
8582
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2575. – 2004. – (Slavica Wratislaviensia ; N 126)
8583
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2576. – 2004. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 6)
8584
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2580 : Formy i funkcje agresji werbalnej: proba typologii /Peisert Maria. – 2004
8585
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0079-4767
N 2584. – 2004. – (Prace literackie ; N 43)
8586
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2585 : "Bez znaku, bez sladu, bez slowa": W kregu problemow duchowosci we wspolczesnej literaturze polskiej /D. Heck. – 2004
8587
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2587 : Od starozytnosci do wspolczesnosci: Jezyk, literatura, kultura: Ksiega posw. pamieci prof. J.Woronczaka. – 2004
8588
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2592 : Wzorce rywalizacji politycznej we wspolczesnych demokracjach europejskich /A.Antoszewski. – 2004
8589
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2599 : Badania wybranych gruntow spoistych z terenu Dolnego Slaska jako uszczelnien skladowisk odpadow komunalnych / K. Choma-Moryl. – 2004. – (Hydrogeologia)
8590
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 2602 : Kompetencja w prawie i prawoznawstwie / A. Bator. – 2004. – (Prawo ; N 287)
8591
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2518-2. – ISSN 0239-6661
N 2603. – 2004
8592
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2604. – 2004. – (Studia linguistica ; N 23)
8593
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2605 : Wzrost gospodarczy integracja Europy - otoczenie finansowe wspolczesnej firmy /Pod red. L. Olszewskiego. – 2004. – (Ekonomia ; 12)
8594
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2609. – 2004. – (Przeglad prawa i administracji ; T.59)
8595
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2611 : Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich; 4: Opis, konfrontacja, przeklad /Pod red. I. Luczkow, J. Sokolowskiego. – 2004. – (Slavica Wratislaviensia ; N 127)
8596
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2615 : Wieszczki: Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od potowy 19 do konca 20 wieku / M. Czarnecka. – 2004
8597
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2617 : Zawieranie i wykonywanie umow: wybrane zagadnienia. – 2004. – (Prawo ; N 289)
8598
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2618 : Parlamenty panstw czlonkowskich w Unii Europejskiej / R. Grzeszczak. – 2004. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 11)
8599
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2623 : Wszesne domy mieszczan w Europie Srodkowej: Geneza - funkcja - forma /J. Piekalski. – 2004
8600
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2624 : Europa srodkowo-wschodnia w polskiej mysli politycznej. – 2004
8601
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 2626 : Suwerennosc w dobie procesow integracyjnych i globalizacyjnych /J. Helios, W. Jedlecka. – 2004. – (Prawo ; N 291)
8602
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2627 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa. – 2004
8603
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2525-5. – ISSN 0239-6661
N 2629 : The visual seen and unseen: insights into Tom Stoppard"s art /E. Keblowska-Lawniczak. – 2004. – (Dramat - teatr ; 9)
8604
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2630 : Kognitywny wizerunek Wroclawia /M. Fleischer. – 2004. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 10)
8605
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2631 : Brahms we Wroclawiu / M. Zduniak. – 2004
8606
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2632. – 2004
8607
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2635 : Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. – 2004
8608
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2637 : Diktaturbewaltigung und nationale Selbstvergewisserung: Geschichtskulturen in Polen und Spanien in Vergleich. – 2004. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 12)
8609
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1126
N 2639. – 2004. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; T.27)
8610
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2642. – 2004. – (Przeglad prawa i administracji ; T.60)
8611
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2643. – 2004. – (Przeglad prawa i administracji ; T.61)
8612
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2644. – 2004. – (Studia filmoznawcze ; 25)
8613
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2645 : Polityca organizacji pracodawcow i przedsiebiorcow /Sroka Jacek. – 2004
8614
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2646. – 2004. – (Probability and mathematical statistics, ISSN 0208-4147 ; Vol.24, f.1)
8615
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2512-3. – ISSN 0239-6661
N 2653. – 2004
8616
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2662. – 2004. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 18)
8617
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2665. – 2004. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 128)
8618
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2666. – 2004. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 129)
8619
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2667. – 2004. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 51)
8620
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2514-Х. – ISSN 0239-6661
N 2673 : Ochrona mniejszosci narodowych - standardy miedzynarodowe i rozwiazania polskie /A. Malicka. – 2004
8621
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2571-9. – ISSN 0239-6661
N 2682 : Od Orfeusza do studium o Hamlecie: teatr 13 rzedow w Opolu /A. Wojtowicz. – 2004. – (Dramat - teatr ; 10)
8622
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2687. – 2004
8623
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2687. – 2004
8624
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2587-5. – ISSN 0239-6661
N 2689 : Polska i niemcy wobec wyzwan procesow integracyjnych/pod red. L.Olszewskiego, K. Wojtowicza. – 2004. – (Monografie centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandra ; 13)
8625
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2543-3. – ISSN 0239-6661
N 2691. – 2004
8626
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2693. – 2004
8627
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2549-2. – ISSN 0239-6661
N 2695 : Hunowie w Europie: ich wplyw na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy barbarzynskie /L. A. Tyszkiewicz. – 2004
8628
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2696. – 2004
8629
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
2699 : Wratislaviensium studia classica. – 2004. – (Classica Wratislaviensia ; 25)
8630
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2704. – 2004. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 131)
8631
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2561-1. – ISSN 0239-6661
N 2706. – 2004
8632
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2707 : Dom w miescie sredniowiecznym i nowozytnym/pod red. B.Gedigi. – 2004. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 20)
8633
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2569-7. – ISSN 0239-6661
N 2710. – 2004
8634
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2712. – 2004. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; N 2)
8635
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2577-8. – ISSN 0239-6661
N 2721. – 2004
8636
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2729. – 2004. – (Hydrogeologia)
8637
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2600-6. – ISSN 0239-6661
N 2736. – 2004. – (Monografie centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandra ; 16)
8638
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2752. – 2004. – (Estudios hispanicos ; N 12)
8639
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2756. – 2004. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; N 3)
8640
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2527-1. – ISSN 0239-6661
N 2625. – 2005
8641
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2660. – 2005. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 169)
8642
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2671. – 2005
8643
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2676 : Jezykowy obraz swiata w porownaniach zleksykalizowanych: na materiale wybranych jezykow/W. Wysoczanski. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 130)
8644
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2680. – 2005
8645
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2556-5. – ISSN 0239-6661
N 2684. – 2005
8646
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2534-4. – ISSN 0239-6661
N 2686 : Transformacyjne decyzje i decyzyjne procesy /L. Habuda. – 2005
8647
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2581-6. – ISSN 0239-6661
N 2702. – 2005
8648
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2705. – 2005
8649
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2624-3. – ISSN 0239-6661
N 2713. – 2005
8650
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2715. – 2005. – (Classica Wratislaviensia, ISSN 0578-4387 ; 26)
8651
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2718. – 2005. – (Studia geograficzne, ISSN 0591-2776 ; 78)
8652
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2596-4. – ISSN 0239-6661
N 2723. – 2005
8653
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2724. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T.65)
8654
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2544-1. – ISSN 0239-6661
N 2725. – 2005. – (Dramat - teatr ; 12)
8655
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2580-8. – ISSN 0239-6661
N 2726. – 2005
8656
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2727. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 132)
8657
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2585-9. – ISSN 0239-6661
N 2728 : Status prawny obywatela RP po przystapieniu do Unii Europejskiej: konferencja Opolnica, 13-15 maja 2004 /pod red. B. Mielnik. – 2005
8658
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2733. – 2005. – (Studia filmoznawcze ; 26)
8659
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2735. – 2005
8660
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2443-7. – ISSN 0239-6661
N 2740. – 2005. – (Socjologia ; N 37)
8661
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2576-X. – ISSN 0239-6661
N 2741. – 2005
8662
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2744. – 2005
8663
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2745. – 2005. – (Prace kulturoznawcze, ISSN 0860-6668 ; N 9)
8664
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2746 : System partyjny Republiki Wegierskiej/P. Sula. – 2005
8665
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2747 : Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 5: opis, konfrontacja, przeklad /Pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczanskiego. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 133)
8666
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2748. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T.66)
8667
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2587-5. – ISSN 0239-6661
N 2749 : Obserwator trzeciego stopnia: o rozsadnym konstruktywizmie/M.Fleischer. – 2005. – (Monografie centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandra ; 17)
8668
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2750. – 2005. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi., ISSN 0137-1126 ; T.28)
8669
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 2751. – 2005. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 17)
8670
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2591-3. – ISSN 0239-6661
N 2755. – 2005
8671
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2758. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 294)
8672
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2589-1. – ISSN 0239-6661
N 2760. – 2005
8673
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2761. – 2005. – (Literatura i kultura popularna ; N 12)
8674
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2762 : Pisma wybrane/T. Mikulski. – 2005
8675
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2763. – 2005
8676
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2764. – 2005
8677
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2657-X. – ISSN 0239-6661
N 2765 : Dzieje literatury rzymskiej/L. Rychlewska. – 2005
8678
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2671-5. – ISSN 0239-6661
N 2766 : Komunikacja polityczna: Wybrane zagadnienia gatunkow i jezyka wypowiedzi/ J. Fras. – 2005
8679
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2768 : Grodziszcze: Wczesnosredniowieczne grodzisko plemienne na Przedgorzu Sudeckim/A. Pankiewicz. – 2005. – (Studia archeologiczne, ISSN 0520-9250 ; 37)
8680
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2769 : Biuletyn informacji publicznej: informatyzacja administracji/M. Bernaczyk a.o. – 2005
8681
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2770 : Wspolczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej: W 35. rocznice utworzenia Instytutu nauk administracyjnych Uniwersytetu Wroclawskiego /Pod red. A.Blasia i.i. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 295)
8682
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2771. – 2005
8683
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2608-1. – ISSN 0239-6661
N 2774 : Administracja i polityka: Europejska administracja publiczna/Pod red. R. Wiszniowskiego. – 2005
8684
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2775. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T.67)
8685
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2777 : Pojecie czynnosci prawnej upowazniajacej w nauce prawa cywilnego /J. Kaczor. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 296)
8686
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2778. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 68)
8687
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2779. – 2005. – (Prace literackie, ISSN 0079-4767 ; N 45)
8688
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2780 : W kulturze pierwszych stron /Pod red. I. Borkowskiego i A. Woznego. – 2005. – (Nowe media - nowe w mediach ; N 1)
8689
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Onder red. van Stefan Kiedron e.a. – Wroclaw : Wydaw.Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2781. – 2005. – (Neerlandica Wratislaviensia, ISSN 0860-0716 ; 15)
8690
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Edit. by A. Michonska-Stadnik. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2782. – 2005. – (Anglica Wratislaviensia, ISSN 0301-7966 ; N 43)
8691
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2785 : Poczatki teorii bibliologii: dictionnaire raisonne de bibliologie (1802-1804) Gabriela Etienne"a Peignota: Analiza i recepcja /B. Koredczuk. – 2005. – (Bibliotekoznawstwo, ISSN 0524-4471 ; 25)
8692
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2787 : Rozwoj teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wybrane aspekty/Pod red. L. Olszewskiego. – 2005. – (Ekonomia ; 13)
8693
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2789 : O naturze i kulturze/pod red. J. Mozrzymasa. – 2005
8694
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2633-2. – ISSN 0239-6661
N 2790 : Wspomnienia z czasow zametu/M. Klimowicz. – 2005
8695
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2791 : Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej/L. Kwiecinski. – 2005
8696
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2613-8. – ISSN 0239-6661
N 2792 : Pejzaze kultury: prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznice Jego urodzin /Pod red. W. Dynaka i.i. – 2005
8697
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2794 : Pradzieje poludniowego Peru: Rozwoj kulturowy Costa Extremo Sur/J. Szykulski. – 2005. – (Studia archeologiczne, ISSN 0520-9250 ; 38)
8698
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2795. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 72)
8699
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2798. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 71)
8700
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2653-7. – ISSN 0239-6661
N 2799 : Ludwik Hirszfeld (1884-1954): rys zycia i dzialalnosc naukowa /W. Kozuschek. – 2005. – (Biografie uczonych Wroclawskich, ISSN 83-229-2653-7)
8701
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2800 : Schlesische Gesangbucher.../A. Manko-Matysiak. – 2005
8702
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2652-9. – ISSN 0239-6661
N 2802 : Nauczyciel wobec spolecznych i edukacyjnych interpretacji swojego zawodu /K. Leksicka. – 2005
8703
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2665-0. – ISSN 0239-6661
N 2804 : Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP /Pod red. A. Preisnera i.i. – 2005
8704
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2654-5. – ISSN 0239-6661
N 2806 : Historia ustroju Slaska 1202-1740 /K. Orzechowski. – 2005
8705
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2664-2. – ISSN 0239-6661
N 2808 : Szpalty z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego 1945-1947 /pod red. T. Suleji. – 2005. – (Studia i materialy z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego ; T. 6)
8706
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2670-7. – ISSN 0239-6661
N 2813 : Jung Wilne - zydowska grupa artystyczna/J. Lisek. – 2005. – (Bibliotheca judaica, ISSN 83-229-2670-7 ; 2813)
8707
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2662-6. – ISSN 0239-6661
N 2814 : Jubileusz trzechsetlecia Uniwersytetu Wroclawskiego 1702-2002=Tercentenary jubilee of the University of Wroclaw 1702-2002 /ed. by A. Chmielewski. – 2005
8708
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2687-1. – ISSN 0239-6661
N 2821 : Dekrety prezydenta Edvarda Benesa: Niemcy w czechoslowackiej doktrynie politycznej i prawnej z lat 1920-1945 /K. Jonca. – 2005
8709
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2675-8. – ISSN 0239-6661
N 2823 : Karkonosze: Przyroda nieozywiona i czlowiek /Pod red. M. P. Mierzejewskiego. – 2005
8710
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2680-4. – ISSN 0239-6661
N 2824 : Orientacje spoleczne i zawodowe kadry Wojska Polskiego w okresie transformacji systemowej/M. Kloczkowski. – 2005
8711
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2691-X. – ISSN 0239-6661
N 2825 : Plaszczyzna konfrontacji politycznej miedzy "Solidarnoscia" a wladza w latach 1980-1981/J. R. Sielezin. – 2005
8712
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2685-5. – ISSN 0239-6661
N 2827 : Rosja i Rosjanie w szkolach Krolestwa Polskiego (1833-1862): szkice do obrazu/J. Wolczuk. – 2005
8713
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2714-2. – ISSN 0239-6661
N 2916 : Estudios de linguistica, didactica y literatura. – 2005. – (Estudios hispanicos ; N 14)
8714
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2692-8. – ISSN 0239-6661
N 2809 : Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже ХIХ-ХХ веков/Л. Лещенко. – 2006
8715
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 2841. – 2006. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 19)
8716
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2875. – 2006. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; N 4)
8717
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 2882. – 2006. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 20)
8718
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2785-4. – ISSN 0239-6661
N 2914 : Ksiega jubileuszowa dedykowana profesorowi Romualdowi Gellesowi w szescdziesiata piata rocznice urodzin. – 2006. – (Studia i szkice z historii, stosunkow miedzynarodowych i politologii)
8719
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4471
N 2920. – 2006. – (Bibliotekoznawstwo ; 26)
8720
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2857-8. – ISSN 0239-6661
N 2967. – 2006. – (Rocznik: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 4)
8721
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2464-8. – ISSN 0239-6661
N 2737 : Biografia czlowieka poszukujacego - Klaus Mann: Europejczyk, pisarz, bojownik antyfaszystowski /I. Swiatlowska. – 2007
8722
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2782-3. – ISSN 0239-6661
N 2865 : Realnosc czasu /M. Lagosz. – 2007
8723
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2811-0. – ISSN 0239-6661
N 2913 : Dzieje "O Azji" i "O Europie": Fragmenty historii powszechnej; "O Morzu Czerwonym": Traktat hist. o krajach poludnia /Agatarchides z Knidos. – 2007
8724
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2790-8. – ISSN 0239-6661
N 2917 : Gubin - miasto graniczne. – 2007. – (Socjologia ; 39)
8725
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2791-5. – ISSN 0239-6661
N 2924 : Wloski faszyzm w polskiej mysli politycznej i prawnej 1922-1939 /M. Marszal. – 2007
8726
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2794-6. – ISSN 0239-6661
N 2929 : Powszechna historia gospodarcza od 15 do 20 wieku /M. Maciejewski, M. Sadowski. – 2007
8727
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2806-6. – ISSN 0239-6661
N 2937 : Poland and European Unity: ideas and reality. – 2007
8728
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2814-1. – ISSN 0239-6661
N 2938 : Media masowe na swiecie: Modele systemow medialnych i ich dynamika rozwojowa. – 2007. – (Komunikowanie i media)
8729
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2812-7. – ISSN 0239-6661
N 2947 : Public relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej /M.Ryniejska-Kieldanowicz. – 2007
8730
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2817-2. – ISSN 0239-6661
N 2955 : Polityka europejska Bawarii na przelomie 20-21 wieku /M.Kozerski. – 2007
8731
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2830-1. – ISSN 0239-6661
N 2965 : Polskie referendum akcesyjne /M.Jablonski. – 2007
8732
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83229-2877-6. – ISSN 0239-6661
N 2979 : Hispano-polonica: Homenaje a Piotr Sawicki. – 2007. – (Estudios hispanicos ; N 15)
8733
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2860-8. – ISSN 0239-6661
N 2982 : Entgrenzungen: Das 20. Jahrhundert nordeuropaischer Geschichte im Spiegel der deutschen Forschung. – 2007. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 22)
8734
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2850-9. – ISSN 0239-6661
N 2983 : Ustroje polityczne krajow Wspolnoty Niepodleglych Panstw. – 2007
8735
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2870-7. – ISSN 0239-6661
N 2988 : Nauczyciel andragog w spoleczensttwie wiedzy. – 2007
8736
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2874-5. – ISSN 0239-6661
N 2991 : Wspolczesna socjologia miasta. – 2007. – (Socjologia ; 41)
8737
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 978-83-229-2876-9. – ISSN 0239-6661
N 2999 : Wroclawski teatr niezalezny / M. Golaczynska. – 2007. – (Studia i materialy do historii teatru we Wroclawiu i na Dolnym Slasku ; 1)
8738
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 3001 : Wewnetrzne swiatlo : poludniowoniderlandzka rzezba alabastrowa w Europie Srodkowo-Wschodniej / A. Lipinska. – 2007. – (Historia sztuki ; 25)
8739
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 3049 : Cor hominis : wielkie namietnosci w dziejach, zrodlach i studiach nad przeszloscia. – 2007. – (Historia ; 176)
8740
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw. – ISSN 1425-8072
N 2997 : Katalog rekopisow muzycznych 18 i 19 wieku Biblioteki uniwersyteckiej we Wroclawiu ze zbiorow Wroclawskiego Kosciola sw. Elzbiety. – 2008. – (Bibliothecalia Wratislaviensia ; 8)
8741
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2947-6. – ISSN 0239-6661
N 3040 : Polska nauka o teatrze w latach 1945-1975 / M. D. Lesiak. – 2008. – (Dramat - teatr ; 19)
8742
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2958-2. – ISSN 0239-6661
N 3050 : Dramatopisarstwo Lesi Ukrainki / S. Wojtowicz. – 2008. – (Dramat - teatr ; 20)
8743
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
N 3051 : Nominale Derivation im Deutschen und im Danischen / J. Stopyra. – 2008. – (Germanica Wratislaviensia ; 128)
8744
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3052. – 2008. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 77)
8745
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2970-4. – ISSN 0239-6661
N 3061 : Niebo i pieklo melodramatu /pod red. S. Bobowskiego. – 2008. – (Studia filmoznawcze ; 29)
8746
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 3063 : Studia historycznoprawne : Tom poswiecony pamieci prof. E. Szymoszka. – 2008. – (Prawo ; N 305)
8747
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3066. – 2008. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 78)
8748
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2969-8. – ISSN 0239-6661
N 3079 : Oficerowie grup dyspozycyjnych : socjologiczna analiza procesu bezpieczenstwa narodowego. – 2008. – (Socjologia ; 44)
8749
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3080. – 2008. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 177)
8750
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 3081 : Ksztaltowanie sie pozapanstwowej podmiotowosci w prawie miedzynarodowym / B. Mielnik. – 2008. – (Prawo ; N 306)
8751
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3084 : Italianizmy : studia nad recepcja gotyckiej sztuki wloskiej... / R. Kaczmarek. – 2008. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 27)
8752
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3085 : Figura i hostia / M. Kapustka. – 2008. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 28)
8753
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 3086. – 2008. – (Anglica Wratislaviensia ; N 46)
8754
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2957-5. – ISSN 0239-6661
N 3088 : Antagonistic polygraph examination / R. Jaworski. – 2008
8755
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2961-2. – ISSN 0239-6661
N 3091 : Rachunki slaskiego podatku szacunkowego z drugiej polowy 16 wieku / do druku przygot. K. Orzechowski. – 2008
8756
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2961-2. – ISSN 0239-6661
N 3092 : Multi-subject polygraph examination / R. Jaworski. – 2008
8757
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0079-4767
N 3094. – 2008. – (Prace literackie ; N 48)
8758
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2991-9. – ISSN 0239-6661
N 3096 : Tozsamosc spoleczna grup dyspozycyjnych. – 2008. – (Socjologia ; 45)
8759
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3097. – 2008. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; 5)
8760
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-0716
N 3098 : Onder redactie van Stefan Kiedron, Jerzy Koch, Norbert Morciniec en Stanislaw Predota. – 2008. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 17)
8761
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2975-9. – ISSN 0239-6661
N 3099 : Historia dramaturgii wloskiej XX wieku / C. Bronowski. – 2008. – (Dramat - teatr ; 21)
8762
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2993-3. – ISSN 0239-6661
N 3105 : Sprawy niemieckie i polsko-niemieckie w XX i XXI wieku. – 2008. – (Niemcoznawstwo ; N 16)
8763
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3116 : Ekonomiczne i spoleczno-prawne uwarunkowania trasformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady 21 wieku (wybrane aspekty) / pod red. L. Olszewskiego. – 2008. – (Ekonomia ; 16)
8764
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3021-2. – ISSN 0239-6661
N 3118 : Entre la tradicion y la vanguardia de la poesia hispanica / coordinadores M. Kurek, M. Krupa. – 2008. – (Estudios hispanicos ; N 15)
8765
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3041-0. – ISSN 0239-6661
N 3136 : Periodyki slaskie od 15 wieku do 1945 roku / opracow. F. Bialy, L. Bialy. – 2008
8766
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3143. – 2008. – (Ksztalcenie jezykowe, ISSN 1642-5782 ; T. 7 (17))
8767
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3058-8. – ISSN 0239-6661
N 3152 : Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych : socjologiczna analiza zawodu i jego roli w spoleczenstwie / pod red. J. Maciejewskiego, A. Krasowskiej-Marut, A. Rusaka. – 2008. – (Socjologia ; 46)
8768
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3158 : Na peryferiach / pod red. I. Borkowskiego i A. Woznego. – 2008. – (Nowe media - nowe w mediach, ISSN 1896-0243 ; N 4)
8769
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2892-9. – ISSN 0239-6661
N 3047 : Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej. – 2009. – Текст статей паралельно польською та німецькою мовами. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 25)
8770
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2985-8. – ISSN 0239-6661
N 3072 : Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter und Sarah Kirsch / M. Wolting. – 2009
8771
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3074 : Marian Jakobiec : z daleka i z bliska : wspomnienia i pamietniki w biografie zebrane i uporzadkowane przez corke Milice Jakobiec-Semkowowa. – 2009. – (Biografie uczonych Wroclawskich)
8772
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3087 : Les echos du Monde : pratiques du discours rapporte dans un journal de la presse ecrite / E. Biardzka. – 2009
8773
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3109. – 2009. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 79)
8774
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3112. – 2009. – Мова резюме рос. та пол. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 148)
8775
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3115 : Z Mickiewiczem na lowach / W. Dynak. – 2009
8776
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3117. – 2009. – (Literatura i kultura popularna ; N 15)
8777
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3007-6. – ISSN 0239-6661
N 3119. – 2009. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 24)
8778
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2921-6. – ISSN 0239-6661
N 3120 : Przemiany ikonosfery: wizualny kontekst sztuki teatru / Jurkowski H. – 2009. – (Dramat - teatr ; 23)
8779
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3122. – 2009. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / Pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 6)
8780
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3125 : Rowmund Pilsudski (1903-1988) : koncepcje polityczne i spoleczne / R. Juchnowski. – 2009
8781
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3126 : Wolontariat w trzecim sektorze / D. Moron. – 2009
8782
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3127. – 2009. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 80)
8783
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3128. – 2009. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 81)
8784
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3027-4. – ISSN 0239-6661
N 3129 : Les mots pelerins. – 2009. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 56)
8785
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3131 : Jezyk a myslenie : terapia osob z zaburzeniami mowy / T. Smereka. – 2009, ISSN 978-83-229-3030-4
8786
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3133 : Subsydiarnosc uchwal organizacji rzadowych i pozarzadowych w jurysdykcji miedzynarodowych trybunalow karnych / E. Karska. – 2009
8787
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3134 : Niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej / L. Klat-Wertelecka. – 2009
8788
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3046-5. – ISSN 0239-6661
N 3137 : Der Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das Recht der Mitgliedstaaten der EU / Hrsg.: Agnieszka Malicka. – 2009. – (EU-Recht und mitgliedstaatliches Recht)
8789
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3047-2. – ISSN 0239-6661
N 3138 : Chopin w kulturze polskiej / red. M. Golab. – 2009
8790
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3140 : Odpowiedzialnosc miedzynarodowa jako element miedzynarodowego porzadku prawnego / Pod. red. A. Kozlowskiego, B. Mielnik. – 2009
8791
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3141 : Estoppel jako ogolna zasada prawa miedzynarodowego / A. Kozlowski. – 2009
8792
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3146 : Tabu, etykieta, dobre obyczaje / pod red. P. Kowalskiego. – 2009. – (Colloquia anthropologica et communicativa ; vol. 1)
8793
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3039-7. – ISSN 0239-6661
N 3147 : Adaptacje, adaptacje... / pod red. S. Bobowskiego. – 2009. – (Studia filmoznawcze ; 30)
8794
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3029-8. – ISSN 0239-6661
N 3148 : Religia i polityka : kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w 18 wieku : w 300. rocznice konwencji w Altranstadt / red.: L. Harc, G. Was. – 2009. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 178)
8795
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3149 : Historia kina we Wroclawiu w latach 1896-1918 / A. Debski. – 2009. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 26)
8796
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3157 : Reyer Gheurt"z Adagia hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524-2 / S. Predota, M. Mooijaart. – 2009
8797
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3042-7. – ISSN 0239-6661
N 3162 : Metaphysical perspective in the drama of Sam Shepard, David Rabe and David Mamet / M. Marszalski. – 2009
8798
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3059-5. – ISSN 0239-6661
N 3163 : Argumente - Profile - Synthesen / Hrsg. : I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2009. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 129)
8799
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3074-8. – ISSN 0239-6661
N 3165. – 2009. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 25)
8800
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3052-6. – ISSN 0239-6661
N 3166 : Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji : studium porownawcze rozwoju ekonomicznego i procesow spolecznych na przykladzie Wroclawia i Lipska - kontynuacje drugie / pod. red. Z. Kurcza, Z. Morawskiego. – 2009. – (Socjologia ; 47)
8801
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3063-2. – ISSN 0239-6661
N 3167 : Swiat w obrazach : zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich typologia, organizacja i funkcje / pod red. M. Komzy. – 2009. – (Bibliotekoznawstwo, ISSN 0524-4471 ; 28)
8802
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3044-1. – ISSN 0239-6661
N 3168 : Miedzy tradycja a przyszloscia w nauce prawa administracyjnego /pod red. J. Supernata. – 2009
8803
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3055-7. – ISSN 0239-6661
N 3169 : Foreign words and phrases in English / M. Kuzniak. – 2009
8804
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3053-3. – ISSN 0239-6661
N 3170 : Dziennikarstwo uczestniczace jako przejaw mediamorfozy / A. Zwiefka-Chwalek. – 2009
8805
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3075-5. – ISSN 0239-6661
N 3172 : Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe, т. 1 : Zagadnienia instytucjonalne / pod red. J. Kolasy. – 2009
8806
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3060-1. – ISSN 0239-6661
N 3177 : Od podzialu do jednosci: powojenne niemcy 1945-1949-1989-2009 / pod red. R. Gellesa. – 2009. – (Niemcoznawstwo ; N 17)
8807
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3069-4. – ISSN 0239-6661
N 3178 : Wprowadzenie do doktryny spolecznej Benedykta 16 / E. J. Nowacka. – 2009
8808
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3182 : Podzwonne dla granic / pod red. J. Lipowskiego, D. Zygadlo-Czopnik. – 2009
8809
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3184 : Futuryzm w czeskim pejzazu literackim / I. Gwozdz-Szewczenko. – 2009
8810
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3193 : Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w jezykach czeskim, slowackim i polskim / L. Ptak. – 2009. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 151)
8811
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3194 : Ideologie codziennosci / рod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy. – 2009. – 339, [ 1 ] s. – (Oblicza komunikacji)
8812
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3195 : Historische letterkunde uit de Lage Landen Tekten en contexten / Onder red. van Stefan Kiedron. – 2009. – (Neerlandica Wratislaviensia, ISSN 0860-0716 ; 18)
8813
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3196. – 2009. – (Studia linguistica, ISSN 0137-1169 ; N 28)
8814
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3199 : Wybrane metody pomiaru efektywnosci podmiotu gospodarczego / A. Cwiakala-Malys, W. Nowak. – 2009
8815
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3244 : Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku / pod red. L. Olszewskiego. – 2009. – (Ekonomia ; 17)
8816
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3081-6. – ISSN 0239-6661
N 3197 : Teatralne silva rerum / E. Udalska. – 2010. – (Dramat - teatr ; 24)
8817
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3073-1. – ISSN 0239-6661
N 3198 : Poland in the European Single Market / J. Kundera. – 2010
8818
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3200 : Gratulanci i winszownicy : zarys komunikacyjnej historii winszowania / P. Kowalski. – 2010
8819
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3205. – 2010. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 7)
8820
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
N 3207 : Middle palaeolithic human activity and palaeoecology: new discoveries and ideas / ed. J.M. Budukiewicz, A. Wisniewski. – 2010. – (Studia archeologiczne ; 41)
8821
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3209. – 2010. – (Classica Wratislaviensia ; 30)
8822
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3098-4. – ISSN 0239-6661
N 3210 : Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany / pod red. J. Maciejewskiego, M. Bodzianego, K. Dojwy. – 2010. – (Socjologia ; 49)
8823
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3122-6. – ISSN 0239-6661
N 3211 : Film noir / pod red. S. Bobowskiego. – 2010. – (Studia filmoznawcze ; 31)
8824
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3212. – 2010. – (Literatura i kultura popularna ; N 16)
8825
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3216 : Nauczyciel andragog we wspolczesnym spoleczenstwie / pod red. W. Horynia i J. Maciejewskiego. – 2010
8826
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3218 : W kregu Boleslawa Szczodrego i Wladyslawa Hermana / K. Benyskiewicz. – 2010
8827
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3104-2. – ISSN 0239-6661
N 3220 : Arbitraz w doktrynie prawnej sredniowiecza / R. Wojciechowski. – 2010
8828
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3224 : Andragogika a grupy dyspozycyjne spoleczenstwa / pod red. W. Horynia, J. Maciejewskiego. – 2010
8829
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3225. – 2010. – (Ksztalcenie jezykowe, ISSN 1642-5782 ; T. 8 (18))
8830
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3121-9. – ISSN 0239-6661
N 3226 : Germanistik im interdisziplinaren Gefure / Hrsg.: I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2010. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 130)
8831
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3138-7. – ISSN 0239-6661
N 3227 : BodyMusicEvent : proceeding from the International Musicological Conference Wroclaw (Poland), 30-31 May 2008 / organized: Dep. of Musicology [etc.] ; ed.: B. Muszkalska, R. Allgayer-Kaufmann. – 2010. – + 1 CD. – (Musicologica Wratislaviensia, ISSN 1895-572X ; 6)
8832
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3120-2. – ISSN 0239-6661
N 3228 : Les choses, les notions, les noms: le terme dans tous ses etats / red. de Stefan Kaufman. – 2010. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 57)
8833
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3140-0. – ISSN 0239-6661
N 3229 : Utopie w Grecji helenistyczney / M. Miniarczyk. – 2010. – (Antiquitas, ISSN 0524-4463 ; N 32)
8834
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3110-3. – ISSN 0239-6661
N 3230 : Prawicowy populizm a eurosceptycyzm : (na przykladzie Listy Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce) / A. Moroska. – 2010. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im. Willy"ego Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 28)
8835
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
N 3231. – 2010. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26)
8836
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – 2010
8837
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3233 : Ksiazka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi /[kom. red.: B. Bienkowska i.i.]. – 2010
8838
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3073-1. – ISSN 0239-6661
N 3236 : Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999-2009 / I. Wrobel. – 2010
8839
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3119-6. – ISSN 0239-6661
N 3238 : On modal systems in the neighbourhood of the brouwer logic / Z. Kostrzycka. – 2010. – (Logika ; T. 25)
8840
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3134-9. – ISSN 0239-6661
N 3239 : Wies zachodniobialoruska 1944-1953 : wybrane aspekty / M. Ruchniewicz. – 2010. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 179)
8841
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Widaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3240. – 2010. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, ISSN 0137-1126 ; T. 32)
8842
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3241. – 2010. – (Anglica Wratislaviensia, ISSN 0301-7966 ; 48)
8843
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3242 : Podstawowe problemy metodologiczne nauk spoleczno-politycznych / M. Surmaczynski. – 2010
8844
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3243 : Swiat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Zywca / Piotr Kowalski. – 2010
8845
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3246 : Ways of knowing Small Places : of American literature and ethnography since the 1960s / D. Ferens. – 2010
8846
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3247. – 2010. – (Gory - literatura - kultura ; t. 5)
8847
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3126-4. – ISSN 0239-6661
N 3248 : Starozytne Peru / J. Szykulski. – 2010. – (Zlota seria Uniwersytetu Wroclawskiego ; 5)
8848
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3249 : Kodeks rodzinny i opiekunczy po nowelizacji / pod red. J. Mazurkiewicza. – 2010
8849
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3252. – 2010. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 8)
8850
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3253 : Kosciol klasztorny Wniebowziecia NMP w Lubiazu : historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji / red. Andrzeja Koziela. – 2010. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 30)
8851
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3254 : Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / S. Predota, M. Mooijaart. – 2010
8852
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3168-4. – ISSN 0239-6661
N 3256 : Literatur und Sprache in Kontexten / Hrsg.: I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2010. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 131)
8853
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3260 : Rozwoj psychiczny czlowieka w ciagu calego zycia / Z. Los. – 2010. – (Prace psychologiczne, ISSN 0137-110X ; 59)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8854
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3143-1. – ISSN 0239-6661
N 3263 : Sedziowski nadzor penitencjarny / T. Kalisz. – 2010
8855
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3266 : Nowy idiografizm? / pod red. K. Lukasiewicza. – 2010. – (Prace kulturoznawcze, ISSN 0860-6668 ; N 11)
8856
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3267. – 2010. – (Prace literackie, ISSN 0079-4767 ; N 50)
8857
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3268 : Structura poznawcza i obraz swiata / D. Leszczynski. – 2010
8858
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3170-7. – ISSN 0239-6661
N 3273 : Redundanzmechanismen im Deutschen an ausgewahlten Beispielen aus der Phonetik und aus der Morphologie / A. Tworek. – 2010. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 132)
8859
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3171-4. – ISSN 0239-6661
N 3274 : Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojeciowej / A. Libura. – 2010
8860
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3301. – 2010. – (Studia linguistica, ISSN 0137-1169 ; N 29)
8861
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3191-2. – ISSN 0239-6661
N 3303 : Pomiar efektywnosci procesu ksztalcenia w publicznym szkolnictwie akademickim / A. Cwiakala-Malys. – 2010
8862
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3188-2. – ISSN 0239-6661
N 3312 : Ustanawianie agendy mediow podczas kampanii wyborczych w 2005 roku / B. Lodzki. – 2010. – (Komunikowanie i media)
8863
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3190-5. – ISSN 0239-6661
N 3262 : Szpalty z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego 1948-1951 / pod red. T. Suleji. – 2011. – (Studia i materialy z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego ; т. 7)
8864
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawski. – ISBN 978-83-229-3153-4. – ISSN 0239-6661
N 3272 : Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / G. Katarzyna. – 2011
8865
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3164-6. – ISSN 0239-6661
N 3275 : Wokol teorii rewolucji militarnej : wybrane problemy / J. Maron. – 2011. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 180)
8866
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3193-6. – ISSN 0239-6661
N 3286 : Rozmowy chrzescijanskie w nurcie reformacji / G. Was. – 2011. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 181)
8867
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3291 : Miedzy Wroclawiem a Lwowem : sztuka na Slasku, w Malopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowozytnych / pod red. A. Betleja [i. in.]. – 2011. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 31)
8868
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3178-3. – ISSN 0239-6661
N 3293 : Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / J. Sawicki. – 2011
8869
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3183-7. – ISSN 0239-6661
N 3298 : Polski system medialny na rozdrozu: media w polityce, polityka w mediach / B. Dobek-Ostrowska. – 2011. – (Komunikowanie i media)
8870
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3305. – 2011. – (Classica Wratislaviensia ; 31)
8871
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3194-3. – ISSN 0239-6661
N 3310 : Mit, prawda, imaginacja / pod red. P. Kowalskiego. – 2011. – (Colloquia anthropologica et communicativa ; vol. 3)
8872
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3209-4. – ISSN 0239-6661
N 3311 : Udzial inteligencji prawniczej Krolestwa Polskiego w ksztaltowaniu kultury ksiazki (1815 - 1915) / B. Koredczuk. – 2011
8873
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3207-0. – ISSN 0239-6661
N 3313 : Rekrutacja do grup dyspozycyjnych - socjologiczna analiza problemu / pod red. J. Maciejewskiego i M. Liberackiego. – 2011. – (Socjologia ; 51)
8874
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3192-9. – ISSN 0239-6661
N 3315 : Rosliny wodne i bagienne ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego / R. Kaminski, A. Malowiecki. – 2011. – (Prace ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; T. 9, z. 2)
8875
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3195-0. – ISSN 0239-6661
N 3316 : Historia ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego, cz. 2: (1945-2010) / M. Mularczyk. – 2011. – (Prace ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; т. 9, z. 1)
8876
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3198-1. – ISSN 0239-6661
N 3317 : Oswiecenie po austriacku / L. Puchalski. – 2011
8877
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3189-9. – ISSN 0239-6661
N 3318 : Czlowiek, kultura, historia / pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego. – 2011. – (Studium generale: Uniiversitatis Wratislaviensis im. prof. Jana Mozrzymasa ; t. 15 (za 2009/2010))
8878
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3208-7. – ISSN 0239-6661
N 3320 : Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec : inspiracje dla Polski na przykladzie wybranych osrodkow eksperckich / M. Sus. – 2011. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im. Willy"ego Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 29)
8879
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3323. – 2011. – (Literatura i kultura popularna ; N 17)
8880
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3205-2. – ISSN 0239-6661
N 3324 : Bollywood - prawdy i mity / pod red. G. Stachowny i K.Magiery. – 2011. – (Studia filmoznawcze ; 32)
8881
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3332. – 2011. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 10)
8882
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3231-5. – ISSN 0239-6661
N 3335 : Akzente und Konzepte / Hrsg. von I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2011. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 134)
8883
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3240-7. – ISSN 0239-6661
N 3345 : Kultura jako cultura / pod red. K. Lukasiewicza, I. Topp. – 2011. – (Prace kulturoznawcze, ISSN 0860-6668 ; N 12)
8884
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – 2016
8885
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
203. – 1973. – (Prace pedagogiczne ; 3)
8886
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Ekonomia / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego
  5. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8887
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Studia antropologiczne / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  V.31. – 1999
8888
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Prawo / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  264. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8889
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1425-8064
2121. – 1999. – (Bibliothecalia Wratislaviensia ; V. 5)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8890
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2150. – 1999. – (Prawo ; 265)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8891
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2154. – 1999. – (Prawo ; 266)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8892
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2168. – 1999. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.3)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8893
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2169. – 1999. – (Prawo ; 267)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8894
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2190. – 1999. – (Logika. ; T. 20)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8895
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2193. – 1999. – (Prawo ; 269)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8896
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
1868. – 2000. – (Germanica Wratislaviensia ; V.118)
8897
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1096
2186. – 2000. – (Prace pedagogiczne ; 132)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8898
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2189. – 2000. – (Prawo ; T. 268)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8899
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2191. – 2000. – (Slavica Wratislaviensia ; 107)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8900
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2197. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 68)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8901
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2211. – 2000. – (Prace psychologiczne ; 51)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8902
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2213. – 2000. – (Prawo ; T, 270)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8903
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2223. – 2000. – (Romanica Wratislaviensia ; 46)
8904
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
2230. – 2000. – (Studia archeologiczne ; 32)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8905
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2238. – 2000. – (Studia geograficzne ; Vol. 72)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8906
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2242. – 2000. – (Prawo ; T, 271)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8907
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2244. – 2000. – (Prawo ; T, 272)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8908
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1096
2251. – 2000. – (Prace pedagogiczne ; 133)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8909
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-451X
2264. – 2000. – (Prace botaniczne ; 78)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8910
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2269. – 2000. – (Studia geograficzne ; Vol. 74)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8911
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1425-8064
2247. – 2001. – (Bibliothecalia Wratislaviensia ; V. 6)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8912
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4463
2252. – 2001. – (Antiquitas ; 25)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8913
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1425-8064
2253. – 2001. – (Studia antropologiczne ; 6)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8914
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2273. – 2001. – (Niemcoznawstwo ; 10)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8915
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2367. – 2002. – (Prawo ; 276)
8916
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2379. – 2002. – (Prawo ; 278)
8917
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2395. – 2002. – (Prawo ; 279)
8918
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1429-4168
2401. – 2002. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.6)
8919
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2411. – 2002. – (Prawo ; 280)
8920
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2415. – 2002. – (Slavica Wratislaviensia ; 118)
8921
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2420. – 2002. – (Prace psychologiczne ; 55)
8922
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1425-8064
2423. – 2002. – (Studia antropologiczne ; N 7)
8923
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2428. – 2002. – (Prawo ; 282)
8924
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2432. – 2002. – (Slavica Wratislaviensia ; 120)
8925
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2466. – 2002. – (Logika. ; T.22)
8926
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2470. – 2002. – (Probability and mathematical statistics ; Vol.22, f.2)
8927
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2563. – 2002. – (Filozofia ; N 42)
8928
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2440 : Plutarch "O szczesciu czy dzielnosci Aleksandra" /Przeklad i oprac. K.Nawotka. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8929
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2457 : Geneza teatru w swietle antropologii kulturowej /Steiner Marta. - Dramat-teatr; N 6). – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8930
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2465 : Zarys dziejow prawa na Uniwersytecie Wroclawskim /K.Nowacki. – 2003. – (Prawo ; N 283)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8931
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
N 2468 : Literatur und Kultur im Querschnitt. – 2003. – (Germanica Wratislaviensia ; 125)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8932
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2471 : Trzecia Rzesza w ujeciu raportow Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sopade) /Gelles Katarzyna. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8933
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2472 : Literatura serbska w Polsce miedzywojennej /M. Filipek. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N121)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8934
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2476 : Sprawy narodowosciowe: Oryginalne badania wlasne studentow /Pod red. Z.Kurcza. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8935
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2477 : Sad najwyzszy wobec prawa i praktyki Unii Europejskiej /Pod red. W. Sanetry. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8936
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2482 : Einfuhrung in das polnische Verfassungsrecht /B.Banaszak. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8937
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2483 : Swit wolnego slowa: Jezyk propagandy politycznej 1981-1995 /Borkowski Igor. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8938
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2488 : Europa i integracja europejska w polskiej mysli politycznej 20 wieku /Pod red. J.Juchnowskiego, J. Tomaszewskiego. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8939
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2489 : Opieka nad meskimi pupilami w prawie atenskim /J. Rominkiewicz. – 2003. – (Prawo ; N 284)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8940
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2491 : Asthetik des Schmerzes: Literarisierung des Unbewussten im Schmerz von Moses Mendelssohn bis Carl Gustav Jung /T.Malyszek. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8941
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2494 : Pozegnanie z nieufnoscia?: Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekscie bezpieczenstwa europejskiego /E.Stadtmuller. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8942
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2496 : Biografia a tozsamosc /Pod red. I.Szlachcicowej. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8943
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2500 : Prawo miedzynarodowe publiczne a prawo europejskie: Konferencja katedr prawa miedzynarodnego Karpacz, 15-18 maja 2002. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8944
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2504 : Memoria silesiae: Leben und Tod, Kriegserlebnis und Friedenssehnsucht in der literarischen Kultur des Barock: Zum Gedenken an Marian Szyrocki (1928-1992). – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8945
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2505. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N122)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8946
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2507. – 2003. – (Niemcoznawstwo ; N 12)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8947
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2509 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa: Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa /Pod. red. J. Helios. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8948
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2516 : Romanse z roznych sfer /A.Martuszewska, J.Pyszny. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8949
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2517 : Tozsamosc Irlandczykow w prozie odrodzenia literackiego z przelomu 19 i 20 wieku /A.Cislo. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8950
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2521. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N 123)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8951
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2524 : Zwierciadlo Mikolaja Reja: Studium o utworze /A.Kochan. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8952
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2525 : Slowa w lustrze: pleonazm, semantyka, pragmatyka /A.Malocha-Krupa. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8953
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2527 : The portable art of Mesolithic Europe /T.Plonka. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8954
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-110X
N 2535. – 2003. – (Prace psychologiczne ; 57)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8955
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2539. – 2003. – (Probability and mathematical statistics ; Vol.23, f.1)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8956
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2540. – 2003. – (Romanica Wratislaviensia ; 50)
8957
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2542 : Man and climate in the 20th century. – 2003. – (Studia geograficzne ; 75)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8958
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2543 : Zaburzenia przetwarzania sluchowego u dzieci z porazeniem mozgowym /S.Mihilewicz. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8959
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2547 : Latopis hustynski: Opracowanie, przeklad i komentarze/ Henryk Suszko. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N 124)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8960
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2548 : Literackie portrety zydowskich ojcow w prozie Brunona Schulza i Danila Kisa /M.Bukwalt. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N 125)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8961
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2550 : Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wroclawskim, 1811-2003. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8962
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2552. – 2003. – (Studia linguistica ; N 22)
8963
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2554 : Slownik odapelatywnych nazwisk Polakow /L.Tomczak. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8964
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2555 : Jan Mikulicz-Radecki, 1850-1905: Wspoltworca nowoczesnej chirurgii /W.Kozuschek. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8965
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2557 : Konstytucja w systemie zrodel prawa 5 Republiki Francuskiej /A.Sulikowski. – 2003. – (Prawo ; N 286)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8966
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2564 : Women"s spaces: class, gender and the club: An anthropological study of the transitional process in Poland /M.Baer. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8967
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2566 : Obraz Wloch i motywy wloskie w prozie polskiej 1918-1956 /D.Kozinska-Donderi. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8968
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2567 : Rzymska poezja sceniczna: Cecyliusz Stacjusz: Fragmenty zaginionych sztuk /B.Hartleb-Kropidlo. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8969
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2568 : Zwierzeta swiata antycznego: Studia nad Geografia Strabona /G.Malinowski. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8970
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2570 : Antropologiczno-socjologiczne studium spolecznosci lokalnych w okresie transformacji /K.Gorny. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8971
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2732. – 2004. – (Probability and mathematical statistics, ISSN 0208-4147 ; Vol.24, f.2)
8972
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2766-5. – ISSN 0239-6661
N 2866 : Druki ulotne i okolicznosciowe - wartosci i funkcje. – 2006
8973
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2915. – 2006. – (Slavica Wratislaviensia ; N 139)
8974
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1429-4168
N 2933. – 2006. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T. 10)
8975
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2809-7. – ISSN 0239-6661
N 2926 : Wplyw nurtu socjologicznego na ksztalt polskiego prawa karnego procesowego w okresie miedzywojennym /J.Koredczuk. – 2007
8976
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2941 : Le verbe dans tous ses etats. – 2007. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 54)
8977
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2852-3. – ISSN 0239-6661
N 2973 : Europa - ziemia obiecana? : doswiadczenia krajow europejskich w integracji imigrantow / pod red. P. Matusz-Protasiewicz, E. Stadtmuller. – 2007
8978
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2864-6. – ISSN 0239-6661
N 2974 : Ogolna teoria komunikacji / M. Fleischer. – 2007. – (Publikacje Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego)
8979
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2863-9. – ISSN 0239-6661
N 2978 : Papers in languages and linguistics / J. Cygan. – 2007
8980
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2840-0. – ISSN 0239-6661
N 2981 : W poszukiwaniu Alefa : proza hispanoamerykanska w swietle najnowszych badan : Borges, Carpentier, Sabato, Cortazar, Garcia Marquez, Vargas Llosa : antologia krytyczna. – 2007
8981
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2859-2. – ISSN 0239-6661
N 2987 : Andragogika w ujeciu interdyscyplinarnym. – 2007
8982
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2881-3. – ISSN 0239-6661
N 2995 : Programy romantyzmu w Niderlandach / I. B. Kalla. – 2007
8983
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 3010 : Odpowiedzialnosc panstwa za naruszenia miedzynarodowego prawa humanitarnego konfliktow zbrojnych /E. Karska. – 2007. – (Prawo ; N 302)
8984
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2326-0. – ISSN 0239-6661
N 3022 : Zasoby wod podziemnych ziemi Klodzkiej /T. Olichwer. – 2007. – (Hydrogeologia)
8985
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-6668
N 3038 : Kultura i tragicznosc / pod red. K. Lukasiewicza, D. Wolskiej. – 2007. – (Prace kulturoznawcze ; N 10)
8986
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2912-4. – ISSN 0239-6661
N 3041 : Selected hydrogeologic problems of the Bohemian Massif and of other hard rock terrains in Europe. – 2007. – (Hydrogeologia)
8987
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2897-4. – ISSN 0239-6661
N 2996 : Eros w symbolizmie rosyjskim (filozofia - literatura - sztuka) / I. Malej. – 2008
8988
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 3023 : Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich ; 6 : Opis, konfrontacja, przeklad. – 2008. – Мови резюме: англійська, російська, польська, німецька. – (Slavica Wratislaviensia ; N 147)
8989
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2946-9. – ISSN 0239-6661
N 3032 : Visus Silesiae : tresci i funkcje ideowe kartografii Slaska 16-18 wieku / B. Czechowicz. – 2008
8990
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2890-5. – ISSN 0239-6661
N 3037 : Europejska przestrzen polityczna : zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego / R. Wiszniowski. – 2008. – + CD-ROM
8991
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2914-8. – ISSN 0239-6661
N 3043 : Wspolczesny paradygmat sadownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesnosci / A. Sulikowski. – 2008
8992
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2911-7. – ISSN 0239-6661
N 3045 : Siostra smierc : Studium komunikacyjno-kulturowe funeraliow Kongregacji siostr milosiedzia sw. Karola Boromeusza w Trzebnicy, 1855-2005 / I. Borkowski. – 2008
8993
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2932-2. – ISSN 0239-6661
N 3053 : Zmiany warunkow hydrogeologicznych w rejonie niecki Nowej Rudy w zwiazku z likwidacja kopaln wegla kamiennego / K. Chudy. – 2008. – (Hydrogeologia)
8994
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2937-7. – ISSN 0239-6661
N 3054 : Comparing media systems in Central Europe between commercialization and politicization. – 2008. – (Komunikowanie i media)
8995
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2936-0. – ISSN 0239-6661
N 3058 : Ewolucja nazwisk w poludniowej czesci Slaska Cieszynskiego w czasach austriackich / J. Lipowski. – 2008
8996
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2922-3. – ISSN 0239-6661
N 3059 : Obywatelskosc jako virtu podmiotu demokracji / K. Dziubka. – 2008
8997
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 3062 : Traduire le drame. – 2008. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 55)
8998
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2935-3. – ISSN 0239-6661
N 3069 : Wladze Krolestwa Polskiego wobec chasydyzzmu : z dziejow stosunkow politycznych / M. Wodzinski. – 2008. – (Zlota seria Uniwersytetu Wroclawskiego ; 2)
8999
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 3075. – 2008. – (Studia linguistica ; N 26)
9000
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2980-3. – ISSN 0239-6661
N 3083 : Pragmatyczno-logiczne aspekty pojecia prawdy : Esej z logiki filozoficznej / M. Magdziak. – 2008. – (Logika ; T. 24)
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,