Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
3001
  Букет Є. "30 війн із Zаклятим сусідом": проєкт про тисячолітню історію російсько-українського збройного протистояння // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-31 жовтня (№ 36/38). – С. 11
3002
   "30 лет Великой Победы". Республиканская художественная выставка. – Кишинев, 1977. – 59с.
3003
  Щербак Ю. "30 років Чорнобиля: уроки для людства" (наслідки Чорнобильської катастрофи для України і світу: пошкодження, забруднення, здоров"я населення, політичні аспекти) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 2
3004
  Макаров А.И. "301-я специальная стаття Закона о торговле США 1974 г., как торгово-политический инструментарий в международных правовых отношениях США с зарубежными странами // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 281-290. – ISSN 1560-2893
3005
  Файзулін Я. "359 человек как злостных активных бандитов - расстрелять" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 44 (97). – С. 54-57
3006
  Гріцишина М. "3D-модель" для трансформації енергетичного ринку України / М. Гріцишина, Б. Новик // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 16-17
3007
  Килимник Ю. "420 душ". Пом"янімо і пам"ятаймо" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 13


  Лоена Костюк змогла відтворити історію Голодомору у Сичівці на Черкащині.
3008
  Костюченко О. "445 років історії вищої освіти України" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 14


  У Острозі провели міжнародний форум, присвячений Острозькій слов"яно-греко-латинській академії.
3009
  Поліщук Т. "50 відтінків Віктора Зарецького" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 21)


  Виставка легендарного художника у Музеї історії Києва.
3010
   [29 липня. Володимир Бондарчук] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 34. – ISBN 966-7060-76-4
3011
   [3 березня. Михайло Толстой] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 16. – ISBN 966-628-104-X
3012
   [3 серпня. Ольга Матишевська] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 32. – ISBN 966-628-104-X
3013
   [30 квітня. Василь Чаговець] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 20. – ISBN 966-628-104-X
3014
   [30 січня. Петро Богач] : Часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 11. – ISBN 966-628-104-X
3015
   [31 липня. Ілля Борщов] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 30. – ISBN 966-628-104-X
3016
   [31 січня. Вадим Іванов] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 11. – ISBN 966-628-104-X
3017
   [31 січня. Володимир Перетц] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 12. – ISBN 966-7060-76-4
3018
   [4 вересня. Олександр Кришталь] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 35. – ISBN 966-628-104-X
3019
   [4 грудня. Михайло Максимович] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 46. – ISBN 966-628-104-X
3020
   [4 листопада. Богдан Кістяківський] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 42. – ISBN 966-628-104-X
3021
  Гарин А. 2-ая реальность / А. Гарин. – М, 1991. – 74с.
3022
  Бабичев 2-бензатиазолилакил/арил/-карбоновые кислоты и синтезы из них гетероциклов с мостиковым атомом азота : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бабичев Ф.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 32 с.
3023
  Лихицкая В.С. 2-бензселенаолилалкил/арил/ карбоновые кислоты и их превращения : Дис... Канд. хим. наук: / Лихицкая В.С.; КГУ. – Киев, 1969. – 128л. – Бібліогр.:л.121-128
3024
  Бабичев Ф.С. 2-Бензтиазолилалкил (арил) карбоновые кислоты и синтезы из них гетероциклов с мостиковым атомом азота. : Дис... докт. зим.наук: / Бабичев Ф.С.; Киевск. ун-т им.Т.Шевченко. – К., 1965. – 326л.
3025
  Лихицкая В.С. 2-бенселеназолилалкил (арил) карбоновые кислоты и их превращения. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Лихицкая В.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1969. – 22л.
3026
   2-га науково-практична конференція студентів і молодих учених 25-26 листопада 2009 р., м. Івано-Франковськ, Україна : збірник тез доповідей науково-практичної конференції / МОН України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; [ відп. ред. І.С. Кісіль ]. – Івано-Франківськ, 2009. – 144 с.
3027
   2-га сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів XII скликання. : стенографічний звіт та постанови. – Харків : Видання ВУЦВК, 1931. – с.
3028
  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 2-га сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Х скликання. / Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. – Харків, 1927. – 474 с.
3029
  Гладич В. 2-га Українська дивізія УНА // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 1 (19), січень-березень. – С. 40-41
3030
   2-га Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (за участю зарубіжних науковців). УНКФН-2 = 2 Ukrainian scientific conference on semiconductor physics = 2 Украинская научная конференция по физике полупроводников : Тези доповідей / Українська наукова конференція з фізики напівпровідників; Редкол.: М.В. Ткач, В.Ф. Мачулін, В.Г. Литовченко та ін. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-709-3
Т.2 : Стендові доповіді. – 2004. – 249с.
3031
   2-га Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (за участю зарубіжних науковців). УНКФН-2. = 2 Ukrainian scientific conference on semiconductor physics = 2 Украинская научная конференция по физике полупроводников : Тези доповідей / Українська наукова конференція з фізики напівпровідників; Редкол.: М.В. Ткач, В.Ф. Мачулін, В.Г. Литовченко та ін. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-710-7
Т.1 : Пленарні та секційні усні доповіді. – 2004. – 249с.
3032
   2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів під дією біфункціональних нуклеофілів / Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко, А.Л. Вовк, Л.А. Коновець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 69
3033
   2-е Всесоюзное совещание по генетике соматических клеток в культуре : тезисы докладов / Всесоюзное совещание по генетике соматических клеток в культуре. – Москва, 1983. – 120 с.
3034
  Ермолин Б.В. 2-е Папанинские чтения : информация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 60-61. – ISSN 0016-7207
3035
  Заводя М.В. 2-елементні системи твірних вінцевих добутків скінченних симетричних та знакозмінних груп з циклічними групами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано приклади мінімальних (щодо кількості елементів) систем твірних для вінцевих добутків скінченних симетричних та знакозмінних груп з циклічними групами. Ключові слова: вінцевий добуток, система твірних. The minimal (on quantity of elements) ...
3036
  Мариничева Г.Е. 2-замещенные дигидро- и тетрагидроизо (и метаноизо) индолы, их синтез, строение и свойства : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Мариничева Галина Евгеньевна ; М-во высш. и среднего спец. образования РСФСР, Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1978. – 18 c. – Библиогр.:20 назв.
3037
  Скопенко В.В. 2-изонитрозо-2-циан N, N -диметилацетамид-ион ONC(CN)C(O)N(CH3)2 - новый нелинейный ацидолиганд метанидного типа / В.В. Скопенко, К.В. Домасевич, Н.Н. Герасимчук // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 5
3038
   2-й Всесоюзный съезд "Постоянное геомагнитное поле, магнетизм горных пород и палеомагнетизм".. – Тбилиси
1. – 1981. – 189с.
3039
   2-й Всесоюзный съезд паразитоценологов : тезисы докладов (Киев, октябрь 1983 г.) / Всесоюзный съезд паразитоценологов; АН СССР, Отд. общей биологии; АН УСССР, Ин-т зоологии; Отв. ред. Маркевич А.П. – Киев : Наукова думка, 1983. – 404 с.
3040
   2-й математический съезд
3041
   2-й Международный симпозиум по комплексному глобальному мониторингу загрязнения природной среды.. – Ленинград, 1981. – 72с.
3042
   2-й пленум Черніківського Районного Виконавчого Комітету 6 скликання.. – Чернігів, 1931. – 35с.
3043
   2-й сборник выдающихся иностранных судебных процессов : Речи Анри Робер, Декори, Лабори ; [1-2] / под ред. Н.П. Карабчевского и М.С. Маргулиеса ; пер. Волькенштейн. – Санкт-Петербург : Иип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1903. – 179 с.


  Пер. Волькенштейн, Ольга Акимовна
3044
   2-й список образцов семян, предоставляемых Быро по прикладной ботанике желающим для испытания на местах = 2-te liste von samenproben aus den sammlungen des Bureau fur angewandte botanik, welche interessenten abgegeben werden konnen. – С.1-55. – Отдельный оттиск из "Трудов Бюро по прикладной ботанике" 7(1914),№2
3045
   2-й съезд Всесоюзного териологического общества.. – Москва : Наука, 1978. – 280с.
3046
  Зеленова Н.Г. 2-й съезд РСДРП / Н.Г. Зеленова, А.Т. Барулина. – Москва, 1961. – 62с.
3047
   2-й съезд РСДРП и его всемирно-историческое значение.. – Кишинев, 1973. – 151с.
3048
  Гунько Г.С. 2-й съезд РСДРП. Образование РСДРП. Возникновение большевизма как течения политической мысли и как политической партии / Г.С. Гунько. – Москва, 1958. – 39с.
3049
   2-й съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик.. – Москва, 1924. – 28с.
3050
   2-й съезд Философского общества СССР.. – Москва, 1978. – 268с.
3051
   2-Общежитие-2. – М., 1988. – 384с.
3052
   2-оксимино-3-фенилпропианаты некоторых 3d металлов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Т.Ю. Слива, Х. Хенниг // Укр. хим. журн., 1988. – № 7
3053
   2-оксиминопропионаты некоторых металлов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Т.Ю. Слива, Д.И. Стахов // Укр. хим. журн., 1990. – № 7
3054
   2-Стенберг-2 : каталог выставки произведений. – Москва : Союз художников, 1984. – 41 с.
3055
  Генесина А.А. 2-Тиониаазулены: синтез и реакционная способность : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Генесина А.А. ; Ленинград. хим.-фармац. ин-т. – Ленинград, 1969. – 29 с.
3056
  Шеремет И.П. 2-фенилбензо - Y-пироны чистеца однолетнего : Автореф... канд .хим.наук: 02.00.10 / Шеремет И. П.; Хар. гос. фарм. ин-т. – Х., 1973. – 33л. – Бібліогр.:с.33
3057
  Брицун В.Н. 2-Функционализированные метиленактивные тиоацетамиды / В.Н. Брицун. – Киев : Компринт, 2012. – 172, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 145-170. – ISBN 978-966-2719-01-7
3058
   2-я Всесоюзная конференция по биологии шельфа : Севестополь, 1978 г.: Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 1 : Вопросы общей экологии шельфа. – 1978. – 107 с.
3059
   2-я Всесоюзная конференция по биологии шельфа : Севестополь, 1978 г.: Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 2 : Вопросы прикладной и региональной экологии шельфа. – 1978. – 127 с.
3060
   2-я Всесоюзная конференция по высокотемпературной сверхпроводимости, Киев, 25-29 сент. 1989 г. : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по высокотемпературной сверхпроводимости, Киев, 25-29 сент. 1989 г.; Пан В.М. – Киев : ИМ АН УССР
Т. 1. – 1989. – 283с.
3061
   2-я Всесоюзная конференция по высокотемпературной сверхпроводимости, Киев, 25-29 сент. 1989 г. : тезисы докладов / Всесоюзная, конференция по высокотемпературной сверхпроводимости, Киев, , сент. 1989 г. 25-29. – Киев : ИМ АН УССР
Т. 2. – 1989. – 373 с.
3062
   2-я Всесоюзная конференция по высокотемпературной сверхпроводимости, Киев, 25-29 сент. 1989 г. : тезисы докладов / Всесоюзная, конференция по высокотемпературной сверхпроводимости, Киев, , сент. 1989 г. 25-29. – Киев : ИМ АН УССР
Т. 3. – 1989. – 267 с.
3063
   2-я Международный конкурс студенческой научной деятельности. – Братислава, 1971. – 257с.
3064
   2-я Методическая конференция профессорско-преподавательского состава, 25-27 апреля 1963 года : Тезисы и планы докладов. – Ленинград, 1963. – 64с.
3065
   2-я Научная конференция аспирантов и соискателей юридического факультета Казахского гос. университета им. С.М.Кирова : Рефераты докл. – Алма-Ата, 1965. – 64с.
3066
   2-я Научная конференция по нуклеиновым кислотам растений.. – Уфа, 1962. – 64с.
3067
   2-я Научно-практическая конференция 23-25 мая 1966 года.. – Ленинград, 1967. – 86с.
3068
   2-я областная выставка произведений молодых вологодских художников : живопись, графика,декоративно-прикладное искусство. – Вологда : Областная типография, 1972. – 52 с.
3069
   2-я Объединенная научная сессия Азербайджанского, Ереванского и Тбилисского университетов. – Тбилиси, 1958. – 120с.
3070
   2-я республиканская выставка произведений художников театра, кино и телевидения.. – Кишинев, 1977. – 38с.
3071
   2-я Республиканская конференция молодых ученых по механике.. – Киев, 1979. – 256с.
3072
   2-я Республиканская конференция по фотоэлектрическим явлениям в полупроводниках : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 259 с.
3073
   2-я Республиканская научно-техническая конференция Молодые энергетики и электротехники в борьбе за технический прогресс и повышение эффективности производства. – Киев
1. – 1979. – 244с.
3074
   2-я Республиканская научно-техническая конференция Молодые энергетики и электротехники в борьбе за технический прогресс и повышение эффективности производства. – Киев
2. – 1979. – 100с.
3075
   28-е Герценовские чтения : Филологические науки. Лингвистика: Науч. докл. – Ленинград, 1975. – 136с.
3076
   28-е Герценовские чтения : Исторические науки: Науч. докл. – Ленинград, 1975. – 172с.
3077
   28-е Герценовские чтения : Физическая и полупроводниковая электроника. – Ленинград, 1975. – 172с.
3078
   28-е Герценовские чтения : Философия и социальная психология: Науч. докл. – Ленинград, 1976. – 140с.
3079
  Скоробогатов В. 28-я в боях за Калмыкию. / В. Скоробогатов. – Элиста, 1968. – 244с.
3080
  Молотов В.М. 28-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1945 года / В.М. Молотов. – Калуга : Изд. Калужского обкома ВКП(б), 1945. – 24 с.
3081
  Молотов В.М. 28-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1945 года / В.М. Молотов. – Москва : Московский рабочий, 1945. – 24 с.
3082
  Молотов В.М. 28-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1945 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1945. – 31с.
3083
   28-я студенческая научно-техническая конференция вузов Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы, 28-я. – Минск
2. – 1984. – 169с.
3084
   29-а студентська наукова конференція. – Київ, 1972. – 62с.
3085
   29-е Герценовские чтения : Теоретическая физика и астрономия: Научн.тр. – Ленинград, 1976. – 50с.
3086
   29-е Герценовские чтения : Физическая и полупроводниковая электроника: Научн. докл. – Ленинград, 1976. – 72с.
3087
   29-е Герценовские чтения : Философия и социальная психология: Научн. докл. – Ленинград, 1976. – 103с.
3088
   29-е Герценовские чтения : Биология: Науч. докл. – Ленинград, 1976. – 83 с.
3089
   29-е Герценовские чтения : Методика преподавания физики в средней школе: Научн. докл. – Ленинград, 1976. – 98с.
3090
   29-е Герценовские чтения : Политическая экономия: Научн. докл. – Ленинград, 1977. – 60с.
3091
   29-е Герценовские чтения : Геология: Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 52 с.
3092
   29-е Герценовские чтения : Экономическая география: Научн. докл. – Ленинград, 1977. – 55с.
3093
   29-е Герценовские чтения : Филологические науки. Лингвистика. – Ленинград, 1977. – 96с.
3094
   29-е Герценовские чтения : Литературоведение: Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 100с.
3095
   29-е Герценовские чтения: Научный атеизм, этика, эстетика. – Ленинград, 1976. – 59 с.
3096
   29-е Герценовский чтения : Психология: Науч. тр. – Ленинград, 1976. – 78с.
3097
   29-ть років тому в Києві було створено громадсько-політичну організацію Народний Рух України та Закарпатську крайову організацію НРУ! // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 29 вересня (№ 20). – С. 5
3098
  Жданов А.А. 29-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции / А.А. Жданов. – Ленинград, 1946. – 30с.
3099
   29-я научно-исследовательская конференция, посвященная 40-летию МАДИ, 25 января - 12 фераля 1971 г.. – Москва, 1971. – 74с.
3100
   29-я научно-техническая конференция : Программа конференции. Пригласительный билет. – Киев, 1968. – 88с.
3101
  Туровская Л. 29 августа (1920) - 100 лет со дня рождения Чарли Паркера, американского джазового саксофониста и композитора // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 25. – С. 2


  Паркер Чарли (1920-1955) - американский джазовый саксофонист и композитор. В начале карьеры у него было прозвище Yardbird, что потом сократилось до Bird (в пер. с англ. птица). Это прозвище часто использовалось в названии его произведений, например ...
3102
  Гребенникова Е. 29 апреля 1729 года родился дедушка Анны Керн - первый наш певец оперы // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 25 апреля (№ 78). – С. 28
3103
  Гребенникова Е. 29 апреля 1859 года родился отец Михаила Булгакова // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 25 апреля (№ 78). – С. 28


  Булгаков Афанасий Иванович (1859-1907) - русский богослов и историк церкви.
3104
  Туровская Л. 29 июня (1855) - 165 лет назад в Лондоне вышел в свет первый номер газеты "The Daily Telegraph" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 16. – С. 2


  Дейлі Телеграф, Дейли телеграф, The Daily Telegraph, The Telegraph - щоденна брит. газ., засн. 1855 р. Одна з найбільш популярних і багатотиражних газет у Великій Британії поряд із Таймс, Гардіан і Індепендент. Газета була заснована Артуром Слаєм як ...
3105
  Папакін Г. 29 квітня 1918 року: "переворот у цирку" чи закономірний етап революції? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26/27 квітня (№ 77/78). – С. 11
3106
  Каширин П.А. 29 лет Советской Армии / П.А. Каширин. – М., 1947. – 52с.
3107
  Туровская Л. 29 ноября (1870) - 150 лет назад началось первое путешествие Николая Михайловича Пржевальского в Центральную Азию // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 2


  Пржевальский Николай Михайлович (1839-1888) - русский путешественник, географ и натуралист. Предпринял несколько экспедиций в Центральную Азию, во время которых изучил территорию Монголии, Китая и Тибета. Генерал-майор (1886).
3108
  Туровская Л. 29 октября (1930) - 90 лет со дня рождения Валерии Семеновны Вирской, выдающейся украинской артистки балета, балетмейстера, педагога, мецената // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 34. – С. 2


  Вирская-Котляр Валерия Семеновна (1930-2016) - украинская артистка балета, хореограф и педагог. В 1949-1951 годах работала в балетной труппе Львовского театра оперы и балета им. И. Франко, в 1951-1954 годах танцевала в Ансамбле Северной группы войск МО ...
3109
  Лиховид І. 29 порушень на 220 мільйонів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 184). – С. 2


  У МОЗ завершили ревізію Одеського національного медичного університету.
3110
  Туровская Л. 29 января (1782) - 240 лет со дня рождения Даниэля-Франсуа-Эспри Обера, французского композитора, основоположника жанра французской комической оперы // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  Обер Даниэль (Daniel-Franois-Esprit Auber; 1782-1871) - французский композитор, мастер французской комической оперы, основоположник жанра французской "большой" оперы; автор бывшего французского гимна La Parisienne.
3111
   291 варіант відпочинку : тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 146-149 : Фото
3112
   293 варіанти відпочинку : тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 142-145 : Фото
3113
  Свиридов И.К. 295-я Херсонская трижды орденоносная. / И.К. Свиридов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинев, 1980. – 270с.
3114
  Гребенникова Е. 295 лет назад родился философ Кант // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 18 апреля (№ 73). – С. 28
3115
  Parhomenko D. 2D photonic crystals properties as affected by deformations / D. Parhomenko, S. Kolenov, E. Smirnov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 25-31. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджено властивості двовимірного фотонного кристалу з квадратною фотонною граткою під впливом механічних деформацій. Авторами використано метод розкладу за плоскими хвилями (PWE) для аналізу фотонних заборонених зон. Обраховано ...
3116
  Dadyka D.I. 2D simulation of the initial stage of the beam-plasma discharge / D.I. Dadyka, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2015. – № 1 (95). – Р. 149-151. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21). – ISSN 1562-6016


  2D electrostatic PIC code for simulation of the initial stage of the beam-plasma discharge in the rectangular geometry is developed. Simulation results for discharge in helium are presented. It is shown that the area of the most intensive plasma ...
3117
   2nd International conference on economics, accounting and finance : November 05, 2021 / Scientific Center of Innovative Researches (Tallinn, Estonia) ; "KROK" Univ. (Kyiv, Ukraine) ; Acad. of Economics a. Pedagogy (Prague, Czech Republic). – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches OU, 2021. – 152, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9916-9739-0-5
3118
  Снопкевич Халина 2х2=мечта. / Снопкевич Халина. – Москва, 1969. – 126с.
3119
   3-(2-Піридил)-5-(2-гідроксіфеніл)-1,2,4-тріазол як реагент для флуориметричного визначення мікрокількостей цинку / В. Старова, Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-9. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано фізико-хімічні властивості 3-(2-піридил)-5-(2-гідроксіфеніл)-1,2,4-тріазолу (logP=3,0±0,1, рКа1= 3,98±0,05, рКa2=8,74±0,03, [формула] 1,36·104 л·моль-1·см-1). Інтенсивна флуоресценція ліганду спостерігається у довгохвильовій ділянці ...
3120
   3-[6-аміно-5-(1,3-бензотіазол-2-ІЛ)-2-(метилдіаміно) піримідин-4-ІЛ]-1-пропанол - новий флуоресцентний реагент на паладій(II) / Н.П. Скремінська, О.Б. Воловенко, Д.С. Мілохов, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 53
3121
  Vysotskii V. 3-D blow-up regime of a quasilinear parabolic heat transfer equation applying to a local hyperthermia / V. Vysotskii, A. Vasylenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 14-17. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  This article studies 3-D quasilinear heat transfer equation in a case of spherical symetries. The possibility of blow-up solutions for this equation was regarded. Also functional dependence of material parameters of radial component and temperature ...
3122
   3-D P-скоростное строение верхней мантии Восточного Средиземноморья / В.С. Гейко, И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 13-30 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0203-3100
3123
  Покладок Н.Т. 3-d інтеркаляційна модифікація шаруватих кристалів для пристроїв спінтроніки та молекулярної енергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Покладок Н.Т. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
3124
  Шир Луна 3-D технология на службе у реставраторов. Реставрация Будд : идеи // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 70 : Фото, карта
3125
  Castro Fidel 3-rd Anniversary of the Cuban Revolution / Castro Fidel, 1962. – 32с.
3126
   3-rd International Conference on the peaceful uses of atomic energy. Geneva, 31 August - 9 September 1964. List of papers. – Vienna, 1964. – 194с.
3127
   3-rd United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders. Stockholm, 9-18 August 1965. Report prepared by the Secretariat. – N.Y., 1967. – 70с.
3128
  Горбуленко Н.В. 3-арил-4/арилоксил/гетарилпіразоли, синтез та біологічна активність / Н.В. Горбуленко, Т.В. Шокол // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 308-310
3129
  Шабликіна Ольга Валентинівна 3-гетарил (арил) - кумарини та ізокумарини. Синтез і властивості : Дис. ... канд. хімічних наук / Шабликіна О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 174 л. – Бібліогр.: л.157-174
3130
  Шабликіна О.В. 3-Гетарил(арил)кумарини та ізокумарини. Синтез і властивості : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.03 / Ольга Валинтинівна Шабликіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
3131
   3-е совещание по вопросам высшего библиотечного образования в социалистических странах. – Ленинград, 1972. – 157с.
3132
   3-ий Всесоюзный семинар Структура дислокации и механические свойства металлов и сплавов. – Свердловск, 1984. – 132с.
3133
   3-ий дополнительный список членов XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910. – [12, 4] с.
3134
  Ярославский Илья Соломонович 3-индолилнитроны в реакциях с малоновыми эфирами и циклоприсоединения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ярославский Илья Соломонович; Моск. хим.-технолог. ин-т. – М., 1984. – 24л.
3135
  Костенко Н.В. 3-іктовий дольник Володимира Свідзинського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 232-240
3136
   3-й Астрогеологическая конференция по проблемам теории Земли. – Ленинград, 1960. – 41с.
3137
   3-й Всесоюзный симпозиум по электронным процессам на поверхности и в тонких монокристаллических слоях полупроводников / Всесоюзный симпозиум по электронным процессам на поверхности и в тонких монокристаллических слоях полупроводников. – Новосибирск : Издательство CO АН СССР, 1969. – 106 с.
3138
   3-й Всесоюзный съезд паразитоценологов : тезисы докладов (Киев, декабрь 1991 г.) / Всесоюзный съезд паразитоценологов; АН СССР. – Киев : Наукова думка, 1991. – 200 с.
3139
   3-й Всесоюзный съезд по геомагнетизму. – Киев, 1988. – 368 с.
3140
  Смородкин С.И. 3-й год, 3-й снег / С.И. Смородкин. – Алма-Ата, 1966. – 122с.
3141
  Тимченко М.П. 3-й міжнародний симпозіум "Галліполійські бої: історія, легенди і пам"ять" / М.П. Тимченко, В.М. Тимченко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 136-140. – ISSN 1608-0599


  Стамбул, Університет цивілізації (м. Стамбул), Австрійський національний ун-т (м. Камберра), 20-21. 04. 2012. В 3-му симпозіуму взяли участь університети практично зі всієї Туреччини. В ряді сучасних держав, зокрема Республіці Туреччина, ...
3142
   3-й симпозиум по физиологически активным синтетическим полимерам и макромолекулярным моделям биополимеров. – Рига, 1973. – 148с.
3143
   3-й смотр коллективов художественной самодеятельности профсоюзов Румынской Народной Республики.. – 18с.
3144
  Ленин В.И. 3-й съезд партии / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 90с.
3145
  Угрюмов А.Л. 3-й съезд РСДРП. Книга в.И.Ленина "Две тактики социал-демократии в демократической революции" / А.Л. Угрюмов. – Москва, 1955. – 28с.
3146
  Черняк В. 3-й центральноєвропейський симпозіум з плазмохімії / В. Черняк, Є. Мартиш // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  Симпозіум відбувся в Києві. Два попередніх пройшли в Гданську (Польща) та в Брно (республіка Чехія). У столиці України він пройшов на базі радіофізичного факультету національного університету. Плазмохімія - один із нових напрямків сучасної науки і ...
3147
  Галабурда-Чигрин 3-тя національна виставка українських колекціонерів в сіднею // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2011. – 25.08.2011-07.09.2011 (№ 13). – С. 8-9
3148
   3-тя сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету XII скликання. : Бюлетені №№1-14. – Харків : Видання ВУЦВК, 1931. – с.
3149
  Пласконь А.С. 3-формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами : Дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 - органічна хімія / Пласконь А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 221 л. – Додатки : л. 134-221. – Бібліогр. : л.101-133
3150
  Пласконь А.С. 3-формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Пласконь А.С. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
3151
   3-я Всесозная конференция по голографии. – Ленинград, 1978. – 440с.
3152
   3-я Всесоюзная витаминная конференция. – Москва; Ленинград, 1945. – 32с.
3153
   3-я всесоюзная конференция "Биоантиоксидант" : тезисы докладов. – Москва
Т. 1. – 1989. – 296 с.
3154
   3-я Всесоюзная конференция "Искусство и археология Ирана и его связь с искусством народов СССР с древнейших времен". – Москва, 1979. – 96с.
3155
   3-я Всесоюзная конференция по авиационной метеорологии. – Москва, 1990. – 139с.
3156
   3-я Всесоюзная конференция по классической филологии. – Київ, 1966. – 20с.
3157
   3-я Всесоюзная конференция по морской биологии : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по морской биологии; АН УССР, Ин-т биологии южных морей. – Киев
Ч. 1. – 1988. – 302 с.
3158
   3-я Всесоюзная конференция по морской биологии : Тезисы докладов / Всесоюзная конференция по морской биологии; АН УССР, Ин-т биологии южных морей. – Киев
Ч. 2. – 1988. – 292 с.
3159
   3-я Всесоюзная школа "Понтрягинские чтения. Оптимальное управление. Геометрия и анализ". / Всесоюзная, "Понтрягинские чтения. Оптимальное школа, Геометрия управление., анализ". и; Благодатских В.И. – Кемерово, 1990. – 232с.
3160
   3-я выставка "Московская керамика". – Москва, 1989
3161
   3-я зональная художественная выставка Подмосковье.. – М, 1990. – 76с.
3162
   3-я конференция по вопросам электрофизиологии нервоной системы. – Киев, 1960. – 436с.
3163
   3-я Межвузовская конференция редакторов журналов, посвященных преподаванию и изучению русского языка и литературы. – Берлин, 1976. – 66с.
3164
   3-я Межвузовская научная конференция по проблемам геометрии 14-19 сентября 1967 г.. – Казань, 1967. – 204 с.
3165
   3-я наукова конференція аспірантів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 101-102. – (Серія права ; № 7)


  25-27 грудня 1964 року відбулася ІІІ Наукова конференція аспірантів університету.
3166
   3-я Научная конференция по нуклеиновым кислотам растений. – Уфа, 1966. – 152с.
3167
   3-я научная студенческая конференция : Тезисы докл.: Тематика сб.: русский, английский, немецкий, французский языки, заруб. лит. – Минск, 1964. – 113с.
3168
   3-я Республиканская конференция молодых ученых по химии и физикохимии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1979. – 160с.
3169
   3-я Республиканская конференция по проблемам промывочных жидкостей и тампонажных растворов. – Киев, 1976. – 204с.
3170
   3-я Студенческая научная конференция. – Блашов, 1967. – 16 с.
3171
   3-я Украинская республиканская конференция по электрохимии. – Киев, 1980. – 176с.
3172
   3-я экологическая конференция, 1955. – 660-676с.
3173
   3-я экологическая конференция. Тезисы докладов. – Київ
Ч. 1. – 1954. – 343 с.
3174
   3-я экологическая конференция. Тезисы докладов. – Киев
ч.2. – 1954. – 147 с.
3175
   3-я экологическая конференция. Тезисы докладов. – Киев
Ч. 3. – 1954. – 220 с.
3176
   3-я экологическая конференция. Тезисы докладов. – Киев
ч.4. – 1954. – 457 с.
3177
  Казарин В. 3 1/2 встречи Осипа Мандельштама с Верой Судейкиной / В. Казарин, М. Новикова // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 3/4. – С. 161-168. – ISSN 0131-8136
3178
   3 300 000 километров в космосе. – М., 1963. – 32с.
3179
  Макаренко Н. 3 D-печать дамасской стали. Изменить микроструктуру отдельных слоев металла // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 11 (173). – С. 50-51


  О дамасской стали складывали легенды. В прошлом кузнецы могли влиять на свойства сплавов только путем корректировки содержания углерода. Они получили либо мягкую, но прочную, либо твердую, но хрупкую сталь, для мечей же требовался прочный и твердый ...
3180
  Kakolewski Krzysztof 3 zlote za slowo : 22 historie, ktore napisalo zycie: Reportaze z lat 1958-1966 / Kakolewski Krzysztof. – Warszawa : Iskry, 1984. – 458s.
3181
  Гребенникова Е. 3 августа 1819 года родился меценат-просветитель Галаган // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 1 августа (№ 140). – С. 28
3182
   3 Всероссийская выставка. Искусство книжной графики : каталог. – Москва : Союз художников РСФСР, 1988. – [106] с.
3183
  Всесоюзная 3 Всесоюзная конференция по новым методам спектрального анализа (Запорожье, 1987) : тезисы докладов / Всесоюзная, конференция по новым методам спектрального анализа (Запорожье, 1987). – Москва : Наука, 1987. – 143 с.
3184
   3 Всесоюзная школа по методам аэрофизических исследований.. – Новосибирск, 1982. – 318с.
3185
   3 всесоюзное совещание "Экспериментальные методы и аппаратура для исследования турбулентности".. – Новосибирск, 1979. – 134с.
3186
   3 Всесоюзное совещание по запоминающим устройствам электронных вычислительных машин.. – Л, 1968. – 12с.
3187
   3 Всесоюзное совещание по метрологии нейтронного излучения на реакторах и ускорителях.. – М, 1982. – 167с.
3188
  Всесоюзное 3 Всесоюзное совещание по физике магнитных жидкостей (1986, Ставрополь) : тезисы докладов / Всесоюзное, совещание по физике магнитных жидкостей (1986, Ставрополь). – Ставрополь : СПИ, 1986. – 132 с.
3189
   3 Всесоюзный семинар по гидромеханике и тепломассообмену в невесомости. – Черноголовка, 1984. – 269 с.
3190
   3 Всесоюзный симпозиум по теоретическим вопросам географии. – К., 1977. – 154 с.
3191
  Туровская Л. 3 декабря (1690) - 330 лет со дня рождения Эрнста Иоганна Бирона, курляндского дворянина, графа, регента Российской империи // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 2
3192
  Панченко В. 3 дитячих літ генія // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 37-38. – ISSN 0130-5263
3193
  Туровская Л. 3 июня (1965) - 55 лет назад американский астронавт Эдвард Уайт стал первым человеком в США и вторым в мире, вышедшим в открытый космос // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 2
3194
  Хлякін А.О. 3 ім"ям Батьківщини / А.О. Хлякін. – Київ, 1982. – 191с.
3195
  Кудласевич О.М. 3 історії становлення моделі соціальної відповідальності підприємництва у другій половині XIX — на початку XX століття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 231-236
3196
  Кривоносм Володимир 3 історії торгівлі італійських купців у Львові в середині XVI - першій половині XVII століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр. в кінці ст.
3197
  Наулко Всеволод 3 історії українсько-французьких наукових зв"язків : листи французьких антропологів до Ф.К. Вовка (Волкова) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-18


  В статье рассматриваются письма французских антропологов Адриана Мортийе и Леонса Мануврийе к украинскому этнографу, антропологу и археологу Федору Вовку.
3198
  Грушевський М. 3 історії фабулістики XVIII ст. // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 125-129. – ISSN 0041-6061
3199
  Почепцов Г.Г. 3 книги - события. [Электронный ресурс] : Имиджелогия: теория и практика. Имидж @ выборы. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. – Киев : Адеф-Украина, 2000. – 1 CD. – СВК: Pentium; Windjws 95; разрешение монитора 800х600. – (Образовательная библиотека)
3200
  Куликов Дмитрий 3 компонента безопасности. Часть 2. Ответственность за свои действия : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 54-58
3201
   3 лучших места для фотосафари в Украине // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 38-39 : фото
3202
  Туровская Л. 3 марта (1905) - 115 лет со дня рождения Максима Федотовича Гулого, одного из основателей украинской биохимии, организатора науки // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 10. – С. 2
3203
   3 Международные дружеские спортивные игры молодежи. – Москва, 1958. – 42с.
3204
   3 Международный конгресс социологов.. – М, 1957. – 64с.
3205
   3 Международный конкурс имени П.И.Чайковского.. – М, 1966. – 46с.
3206
   3 Международный конкурс студенческой научной деятельности : Сборник. Братислава. 15-17 ноября 1972. – [ Братислава ], 1973. – 420c.
3207
   3 Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 281-282
3208
  Винар Л. 3 нагоди 25-ліття Українського Історичного Товариства // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1990. – Рік 27, N 1/4 (104/107) : У 25-річчя Українського Історичного Товариства: 1965-1990 / ред. Л. Винар. – С. 7-11. – ISSN 0041-6061
3209
   3 науково-практичний семінар: "Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення" : (Доповіді та тези доповідей) / Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення"; МОУ; Військовий ін-т телекомунікацій та інформації НТУ "Київський політехнічний університет". – Київ, 2006. – 95с.
3210
   3 недели в стиле тайнес : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 26-32 : Фото
3211
  Туровская Л. 3 ноября (1940) - 80 лет со дня смерти Льюиса Хайна, американского фотографа // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  Хайн Льюис (1874-1940) - американский фотограф и социолог, мастер документальной фотографии. В 1920-х и 1930-х годах Хайн продолжал освещать жизнь рабочего класса Америки. Наиболее известные его работы этого времени - серия фотографий, посвященная ...
3212
  Туровская Л. 3 октября (1880) - 140 лет со дня смерти Жака Оффенбаха, немецко-французского композитора, мастера оперетты // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 2


  Оффенбах Жак (1819-1880) - французский композитор, театральный дирижер и виолончелист, основоположник и наиболее яркий представитель французской оперетты. И. Соллертинский считал Оффенбаха "одним из одарённейших композиторов XIX века".
3213
  Туровская Л. 3 октября (1895) - 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина, российского поэта, представителя новокрестьянской поэзии и лирики // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 2
3214
  Туровская Л. 3 сентября (1875) - 145 лет со дня рождения Фердинанда Порше, немецкого конструктора автомобилей и бронетанковой техники // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 2


  Порше Фердинанд (1875-1951) - немецкий конструктор автомобилей и бронетанковой техники. Основатель компании Porsche. Знаменит и как создатель самого популярного автомобиля в истории автомобилестроения, вошедшего в историю под именем Volkswagen Kуfer.
3215
  Яковлев Н.Н. 3 сентября 1945 / Н.Н. Яковлев. – М, 1971. – 190с.
3216
   3 сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноарміських депутатів 10 скликання 12-22 березня 1928 року : стенографічний звіт та постанови. – Харків : Видання Оргінстру ВУЦВК, 1928. – 392 с.
3217
   3 сессия Совета Международной Демократической федерации женщин.. – М, 1951. – 8с.
3218
   3 съезд Всесоюзного гидробиологического общества : Тезисы докладов / Всесоюзное гидробиологическое общество; АН СССР, Всес. гидробиологич. об-во; АН Латв. ССР, Ин-т биологии. – Рига : Зинатне
Том 3. – 1976. – 333с.
3219
   3 съезд интеллигенции Узбекистана 25-26 января 1962 года.. – Ташкент, 1962. – 219с.
3220
  Туровская Л. 3 февраля (1252) - 770 лет со дня смерти Святослава Всеволодовича, великого князя владимирского (1246-1248 гг.) // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 2


  Святослав Всеволодович (1196-1252) - великий князь владимирский (1246-1248), сын Всеволода Большое Гнездо, в крещении Гавриил. За время своей жизни князь Святослав княжил в Новгороде, Переяславле-Южном, Суздале, Владимире, Юрьеве-Польском. Память 3 (16 ...
3221
   3 художественная выставка изобразительного искусства РСФСР " Советская Россия".. – Л, 1970. – 161с.
3222
  Клейнер Н.Е. 3"--5" экзодезоксирибонуклеазы и их мультиферментные комплексы из печени крыс. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Клейнер Н.Е.; ЛГУ. – Л., 1989. – 16л.
3223
  Морозова А.Д. 3(5)-аміноізоксазоли у багатокомпонентних реакціях з карбонільними сполуками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Морозова Аліса Дмитрівна ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
3224
  Свиридов Б.Д. 3,-ди-трех. бутилцыклогексадиен -- 2, 5-он-4илиден в реакциях присоединения по кратным связям : Автореф... канд хим.наук: 02.00.03 / Свиридов Б. Д.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1973. – 17л.
3225
   3,5-дизаміщені 1,2,4-триазоли в реакціях комплексоутворення з ураніл-іоном / Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, І.В. Распертова, А.В. Ващенко, Ю.С. Бібік, Р.Д. Лампека // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 23. – ISBN 978-966-981-038-0
3226
  Агамина Наталия 3,5 тысячелетия назад ... появился алфавит // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 28-29 : фото
3227
   3. Giessertagung. Vortrage der Tagung der Giebereifachleute in Leipzig vom 13-15. Mai 1957. – Berl.
3. – 1958. – 112с.
3228
   3. Jenaer Harnsteinsymposium am 22. und 23. September 1972 in Jena. – Jena, 1973. – 252с.
3229
   3. Seminar der Hochschullehrer fur Geschichte der UdSSR aus Universitaten sozialistischer Lander. – Berlin, 1978. – 171с.
3230
   3. Warmetechnisches Kolloquium. Am 19. und 20. September 1968 in Magdeburg. – Magdeburg, 1969. – 263с.
3231
  Бугров В. 3.1. Відповідність стандартам і рекомендаціям щодо внутрішнього забезпечення якості / В. Бугров, А. Гожик, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 25-30. – ISBN 978-966-439-991-0
3232
  Samuels R.J. 3.11 : disaster and change in Japan / Richard J. Samuels. – Ithaca ; London : Cornell University Press, 2013. – XV, 274 p. : ill. – Index: p. 267-274. – Бібліогр.: с. 245-266 і в прим.: с. 201-243. – ISBN 978-0-8014-5200-0
3233
   3.2. Відповідність стандартам і рекомендаціям щодо зовнішнього забезпечення якості / В. Бугров, А. Гожик, О. Хруцька, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 30-32. – ISBN 978-966-439-991-0
3234
   3.3. Відповідність стандартам і рекомендаціям щодо агентств забезпечення якості / В. Бугров, А. Гожик, А. Пижик, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 33-34. – ISBN 978-966-439-991-0
3235
  Скляр Андрій 3:1 на користь Румунії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 22-26


  Рішення Міжнародного суду Організації Об"єднаних Націй за результатами розгляду справи "Морська делімітація в Чорному морі. Румунія проти України".
3236
  Wcislo M. 30-lecie Towarzystwa Doktorantow UJ // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2022. – Nr. 235. – С. 80-81. – ISSN 1427-1176
3237
   30-е Герценовские чтения : Иностранные языки: Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 132с.
3238
   30-е Герценовские чтения : Математика: Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 100с.
3239
   30-е Герценовские чтения : Политическая экономия: Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 65с.
3240
   30-е Герценовские чтения : Теоретическая физика и астрономия: Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 54с.
3241
   30-е Герценовские чтения : Физическая география: Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 44с.
3242
   30-е Герценовские чтения : Филологические науки. Лингвистика: Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 88с.
3243
   30-е Герценовские чтения : Философия и социальная психология: Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 88с.
3244
   30-е Герценовские чтения : Химия: Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 100с.
3245
   30-е годы : взгляд из сегодня.. – М., 1990. – 164с.
3246
  Куманев В.А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции / В.А. Куманев. – Москва, 1991. – 295с.
3247
   30-летие Варшавского Договора. : Указ. лит., 1970-1984 гг. – Москва, 1985. – 203с.
3248
   30-летие Германской Демократической Республики.. – М., 1979. – 193с.
3249
   30-ліття Українського Історичного Товариства: 1965-1995 // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 9-10. – ISSN 0041-6061
3250
  Огірко О. 30-річчя запровадження і викладання християнської етики в українських школах та роль товариства "Рідна школа" // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : науковий альманах / Всеук. т-во "Рідна школа" [та ін.] ; упоряд. П. Сікорський ; редкол.: Д. Герцюк, М. Людкевич, В. Панасюк [та ін.]. – Львів, 2022. – Ч. 11. – С. 99-109
3251
  Бедь В. 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України - політико-правового акту, який де-юре проголосив Незалежність України // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 4. – С. 27-35. – ISSN 2706-8323
3252
   30-я научно-техническая конференция студенческого научного общества : Пригласительный билет и программа конференции. – Днепропетровск, 1969. – 58с.
3253
  Полевой Б.Н. 30 000 ли по Китаю / Б.Н. Полевой. – Москва, 1959. – 366с.
3254
  Romanescu Aristizza 30 ani. Amintiri. Evocare de Lucia Sturdza Bulandra / Romanescu Aristizza. – Bucuresti, 1960. – 204с.
3255
  Funk Wilfred 30 days to a more powerful vocabulary / Funk Wilfred, Lewis Norman. – Moscow, 1991. – 249с.
3256
   30 de ani de lupta a Partidului pentru Socialism, pentru pace, pentru fericirea patriei. 1921-1951, 1951. – 120с.
3257
  Gheorghiu-Dej 30 de ani de lupta a partidului sub steagul lui Lenin si Stalin. / Gheorghiu-Dej, 1952. – 64с.
3258
  Izcaray J. 30 dias con los querrilleros de Levante. 30 дней с партизанами Леванта / J. Izcaray; Разыграева Л.И., Эррайс Комас А. – Москва, 1951. – 144с.
3259
   30 gadu padomju tautu saime. – Riga, 1970. – 89с.
3260
  Stefanovic M. 30 godina omladinskih akcija / M. Stefanovic, S. Mihailovic, M. Kragovic. – Beograd : NIP "MLADOST", 1976. – 114 s., [54] pl. : ill.
3261
   30 Jahre LDPD. Reden und Grussadressen. – Berlin, 1975. – 96с.
3262
  Beyer Willy 30 Jahre Sozialististische Einheitspartei Deutschlands. 1946-1976 / Beyer Willy. – Halle, 1975. – 38с.
3263
  Walenczyk J. 30 wierszy / J. Walenczyk. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1961. – 64 s.
3264
   30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – 63, [2] с. : іл. – Альбомний формат вид.
3265
   30 влюбленных.. – Свердловск, 1967. – 288с.
3266
   30 дней вокруг Надежды : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 54-63 : Фото
3267
  Батырев А.А. 30 июня 1954 года наблюдайте солнечное затмение! / Батырев А.А. – Ростов-на-Дону : Ростовск. книжн. изд-во, 1954. – 11 с. : ил.
3268
  Гривінський Р. 30 кілограмів слів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 21


  У Києві відкрито виставку, присвячену Борисові Грінченку.
3269
   30 лет. – Иваново, 1947. – 288с.
3270
  Евграфов Ф.Г. 30 лет борьбы и побед / Ф.Г. Евграфов. – Горький, 1962. – 148с.
3271
  Георгиу-Деж 30 лет борьбы партии под знаменем Ленина-Сталина : Доклад на торжеств. собрании, посвящ. 30-летию со дня основания Ком. партии Румынии 8 мая 1951 г. / Г. Георгиу-Деж. – Бухарест : Изд-во Рум. рабочей партии, 1951. – 62 с., 1 л. портр.
3272
   30 лет Бурят-Монгольской АССР. – Улан-Удэ, 1953. – 79с.
3273
  Белоусова А. 30 лет возрождения Киево-Печерской лаври // Сегодня. – Киев, 2018. – 20-22 июля (№ 127). – С. 20-21


  23 июля Киево-Печерская лавра будет отмечает 30-летие возрождения монашеской жизни в обители.
3274
   30 лет институту ДнепрВНИПИэнергопром. 1986–2016 : [воспоминания] / [авт. ред. Микулин А.Г. ; отв. за вып. В.И. Лукин]. – Днепропетровск : Грани, 2016. – 140 с. : фотоил. – ISBN 978-617-7351-17-6
3275
   30 лет искусства советского Палеха. – М., 1955. – 62с.
3276
   30 лет Киевскому отделению Московского физико-технического института. – Киев, 2008. – 78 с.
3277
   30 лет космической эры. – М., 1987. – 64с.
3278
  Хуан Тао 30 лет Народно-освободительной армии Китая / Хуан Тао. – М, 1958. – 88с.
3279
   30 лет Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 1945-1975 : всесоюзная художественная выставка. Москва, 1975. – Москва, 1975. – 60с.
3280
  Баженова Е.С. 30 лет реформ в КНР: итоги, проблемы, перспективы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 41-49. – ISSN 0321-5075


  XVII международная научная конференция "Китай, китайская цивилизация и мир, история, современность, перспективы". (Москва, 22-24 октября 2008 г.)
3281
  Гельбрас В.Г. 30 лет реформ открытости Китая // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 109-117. – ISSN 0869-0499
3282
   30 лет Советской Армии. – М., 1948. – 70с.
3283
  Шверник Н.М. 30 лет Советской власти / Н.М. Шверник. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 30 с.
3284
   30 лет советской кинематографии. – М., 1950. – 412с.
3285
  Голдовский Е.М. 30 лет советской кинотехники. / Е.М. Голдовский. – М., 1950. – 156с.
3286
   30 лет экономического развития ГДР. – Москва, 1979. – 374 с.
3287
   30 лет Ямало-Ненецкого округа. – Тюмень, 1960. – 90с.
3288
  Башинджагян З.Г. 30 лет, отданные Саят-Нова / З.Г. Башинджагян. – Ереван, 1963. – 82 с.
3289
   30 лет. Итоги научной деятельности Всесоюзного нефтяного института. – Ленинград; Москва, 1948. – 306с.
3290
   30 лучших учебных заведений Украины // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 21 (433), 29.05.2015. – С. 60-63. – ISSN 2075-7093


  Рейтинг вузов еженедельника "Фокус". КНУ имени Тараса Шевченка на первом месте.
3291
  Миролюбов А.С. 30 месяцев за линией фронта / А.С. Миролюбов. – Л., 1971. – 176с.
3292
   30 ниже нуля.. – Москва, 1967. – 32с.
3293
  Туровская Л. 30 ноября (1900) - 120 лет со дня рождения Анатолия Марковича Воробьева, украинского ученого-физиолога // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 2
3294
  Туровская Л. 30 октября (1895) - 125 лет со дня рождения Герхарда Йоханнеса Пауля Домагка, немецкого патолога и бактериолога, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 34. – С. 2


  Домагк Герхард Йоханнес Пауль (1895-1964) - немецкий патолог и бактериолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1939 год с формулировкой "за открытие антибактериального эффекта пронтозила".
3295
   30 пламенных лет. – Донецк, 1964. – 192с.
3296
   30 победных лет. Международная художественная выставка. Москва. 1975. – Москва, 1975. – 109с.
3297
   30 причин пишатись Україною / [упоряд.: С. Жадан ; ред.: Н. Козак]. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 222, [2] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-399-7
3298
  Павліченко Н. 30 раритетів із Успенського собору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 227). – С. 6


  У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відкрилась унікальна експозиція.
3299
   30 років "Укрпрофтур" - історія розвитку й сьогодення // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 16-19 : фото
3300
  Пьохов В.М. 30 років безуспішної боротьби незалежної України з корупціонерами та транснаціональними олігархами / В.М. Пьохов, С.В. Пьохова, В.В. Шевчук // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 39-45. – ISBN 978-617-7768-23-3
3301
  Петерс І.А. 30 років боротьби і перемог народів Чехословаччини : (до 30-річчя визволення Чехословаччини від німецько-фашистських загарбників) / І.А. Петерс; [відп. пед. А.Ф. Кізченко]. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1975. – 47, [1] с.
3302
   30 років Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді : Короткий покажчик рекомендованої літератури. – Харків : Видавництво книжкової палати УРСР, 1948. – 58 с.
3303
   30 років ГДІП = 30 years of GDIP / Держ. підприємство "Генеральна дирекція з обслуговування інозем. представництв" ; [авт. проекту: П. Кривонос ; голов. ред.: І. Хоменська ; пер.: І.-М. Гавінська та ін.]. – Київ : ГДІП, 2022. – 638, [2] с. : іл., портр. – Кн. в суперобкл. - Текст парал. укр., англ. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 24). – ISBN 978-617-95108-9-2
3304
  Панасюк С. 30 років життя віддав художній кераміці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  До 100-річчя видатного майстра та мистецтвознавця Михайла Денисенка.
3305
  Кручик І. 30 років над безоднею // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 квітня (№ 16). – С. 5
3306
  Головай І. 30 років Незалежності - 30-ліття ліцею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 19-31 серпня (№ 33-34)


  30 років Українському гуманітарному ліцею КНУ імені Тараса Шевченка.
3307
  Чорна С. 30 років Незалежності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 25 березня (№ 55)
3308
   30 років Незалежності України : наук. осмислення : бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України ; Ін-т історії України, НАН України ; Укр. ін-т книги ; [упоряд.: Д. Стегній ; ред.: З. Мусіна]. – Київ : Вініченко, 2021. – 639, [1] с. – Імен. покажчик: с. 589-631. - Геогр. покажчик: с. 633-637. – ISBN 978-966-2622-44-7
3309
   30 років Радянської України. – К., 1949. – 267с.
3310
  Топчій А. 30 років разом з Руданським у київській домівці поета // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 9
3311
  Капсамун І. Поліщук 30 років Революції на граніті...або Про процес росту: що тоді вдалося, що ні і як це вплинуло на подальшу історію країни? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 4-5
3312
  Бар’яхтар В.Г. 30 років роботи в команді Патона // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 11. – C. 103-109. – ISSN 1027-3239
3313
   30 років свободи: повернення до Європи : сценарії революцій Центр.-Східної Європи кінця 80-х - початку 90-х років ХХ ст. / [Л. Крупник, В. Бака, Ю. Перга, А. Демещук ; авт. карт Д. Вортман ; над виставкою прац.: Я. Файзулін, В. Яременко, Н. Позняк-Хоменко та ін. ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Нац. меморіал. комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності]. – Київ : [б. в., 2021. – 41, [1] с. : іл., карт.
3314
  Корж В.Т. 30 років тому завдяки компанії "Глобал Юкрейн" у нашій країні з"явився Інтернет / розмову вели П. Антоненко, Ю. Потапенко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 23 травня (№ 102). – С. 6
3315
   30 років тому. Референдум 1991 року про незалежність України і розпад СРСР (архівні фото) // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2022. – Вип. 9. – С. 38-41. – ISSN 2706-8323
3316
   30 самых успешных писателей Украины // Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 4 (317). – С 26-41. – ISSN 2075-7093
3317
  Туровская Л. 30 сентября (1900) - 120 лет со дня рождения Михаила Мефодиевича Кузнецова, украинского ученого-медика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 2
3318
  Гребенникова Е. 30 сентября отмечаем Всеукраинский день библиотек // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 26 сентября (№ 179). – С. 28
3319
   30 січня 2000 р. пішов із життя великий вчений і велика людина Горбань Іван Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор фізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, академік НАНУ // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 60-61. – ISSN 1605-9875
3320
  Сінчілло К. 30 сонячних поезій : збірка перша / Катаріна Сінчілло. – Київ : Просвіта, 2007. – 45, [1] с. : іл. – ISBN 966-8547-78-0
3321
   30 стихотворений из древнекитайской поэзии / пер. Ван Цзиньлин и Колкера Я.М. – [Б. м. : б. и.], 2017. – 88 c. : ил. – Текст рус., кит. – ISBN 978-7-5581-3718-1
3322
   30 студенська наукова конференция : программа. – Київ, 1973. – 62 с.
3323
   30 суток в глубинах Гольфстрима. Мезоскаф "Бен Франклин" в глубинах Атлантики. – Л., 1972. – 36с.
3324
  Дробница Н.А. 30 схем радиолюбительских устройств / Н.А. Дробница. – Москва : Радио и связь, 1982. – 48 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1049)
3325
  Кафтор С. 30 тысяч километров по Центральной Азии / С. Кафтор. – М.-Л., 1930. – 96 с.
3326
  Скрипник О. 30 червня 1941 року в історії України та життєписі Ярослава Стецька // Спецоперація "НЕКРО" : розсекречені історії з архіву розвідки / О. Скрипник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2023. – С. 532-538. – ISBN 978-617-7906-36-9
3327
  Туровская Л. 30 января (1930) - 90 лет со дня рождения Всеволода Зиновьевича Нестайко, украинского детского писателя, классика современной украинской детской литературы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 5. – С.2
3328
  Туровская Л. 30 января (2007) - 15 лет со дня смерти Сидни Шелдона, американского писателя и сценариста, классика детективного жанра // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4
3329
  Glowiak T. 300-lecie Uniwersytetu Wroclawskiego // 300-річчя Вроцлавського університету / Т. Глов"як. – Львів, 2003. – S. 13-15. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 966-613-241-9
3330
   300-летие воссоединения Украины с Россией - всенародное торжество. 1654-1954. – Москва, 1954. – 104с.
3331
   300-летие воссоединения Украины с Россией. – Симферополь, 1954. – 168с.
3332
  Кравченко И.С. 300-летие воссоединения Украины с Россией. / И.С. Кравченко. – Минск, 1954. – 40с.
3333
   300-річчя возз"єднання України з Росією - велике свято дружби народів Радянського Союзу. – Київ, 1954. – 21 с.
3334
   300-річчя возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – 192 с.
3335
   300-річчя возз"єднання України з Росією. 1654-1954. – Київ, 1953. – 63с.
3336
   300-річчя возз"єднання України з Росією. 1654-1954. – Харків, 1954. – 46 с.
3337
  Глов"як Т. 300-річчя Вроцлавського університету / Тадеуш Глов"як ; МОіНУ ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 28 с. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 966-613-241-9
3338
  Бойко И.Д. 300 -летие воссоединения Украины с Россией : стенограмма публичной лекции... / И.Д. Бойко. – Москва : Знание, 1954. – 39 с. – (Серия 1 / О-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 71)
3339
  Permjakow G.L. 300 allgemeingebrauchliche russische Sprichworter und shrichwortliche Redensarten / G.L. Permjakow. – M., Leipzig, 1985. – 160с.
3340
   300 de ani de la nasterea lui Dimitrie Cantemir. – Bucuresti, 1974. – 140с.
3341
  Porebski Leslaw 300 dni w cieniu bambusa / Porebski Leslaw. – Warszawa, 1960. – 208с.
3342
   300 Jahre Studentenschaft. Christiana Albertina Kiel. – Kiel, 1969. – 80с.
3343
  Grabski Wladyslaw Jan 300 miast wrocilo do Polski / Grabski Wladyslaw Jan. – Warszawa, 1960. – 660с.
3344
  Sears William 300 Questions New Parents Ask about Pregnancy, Childbirth, and Infant & Child Care / Sears William, Sears Martha. – New York, 1991. – 294с.
3345
   300 Riddles for school. – М., 1963. – 48с.
3346
  Соколовская З.К. 300 биографий ученых = О книгах серии "Научно-библиографическая литература" 1950-1980. : Биобиблиографический справочник / З.К. Соколовская. – Москва : Наука, 1982. – 390с. – (Научно-библиографическая серия)
3347
  Орлов В.Ф. 300 вопросов по астрономии / В.Ф. Орлов. – Москва : Просвещение, 1967. – 100 с.
3348
  Тіванов А.А. 300 вправ на апаратах шведського типу / А.А. Тіванов. – Харків : На варті, 1932. – 144 с.
3349
   300 грамматических правил / [сост. Дай Сьом, Чжан Жоинэй]. – Пекин : Москва : Владимир : New world press ; АСТ ; Восток-Запад ; ВКТ, 2008. – 287 с. – (Разговорный китайский). – ISBN 978-5-17-049691-4
3350
  Сагынбаев З. 300 дней в тылу врага / З. Сагынбаев. – Фрунзе, 1969. – 192 с.
3351
  Дашин Андрей 300 дней из жизни планеты // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 46-47 : фото
3352
  Лукаш І.М. 300 днів подвигу : : докум. повість / І.М. Лукаш. – 2-е вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ, 1979. – 166 с.
3353
  Орлов В.Ф. 300 запитань з астрономії : пер. з рос. / В.Ф. Орлов. – Київ : Радянська школа, 1970. – 60 с.
3354
  Панов В.Н. 300 избранных партий Алехина с его собственными примечаниями. / В.Н. Панов. – Москва, 1954. – 640с.
3355
  Моротская Стелла 300 км без отдыха. Племя бегунов. Рожденные бежать // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 66-71 : фото
3356
  Коврижкин А.И. 300 комбинаций на стоклеточной доске / А.И. Коврижкин. – М., 1958. – 94с.
3357
   300 лет Кургану / Н. Лапин, В. Горелов, А. Курочкин, А. Минский. – Курган : Советское Зауралье, 1962. – 152с.
3358
  Лазаренко Е.К. 300 лет Львовского университета / Е.К. Лазаренко; Львовский государственный университет ім. И.Я. Франка. – Львов, 1961. – 84с.
3359
   300 лет Харькову. – Х., 1955. – 23с.
3360
  Рильський М.Т. 300 літ : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 100 с.
3361
  Абрасимов П.А. 300 метров от Бранденбургских ворот : Взгляд сквозь годы / П.А. Абрасимов. – Москва : Политиздат, 1983. – 352 с. : ил.
3362
  Пермяков Г.Л. 300 общеупотребительных русских пословиц и поговорок / Г.Л. Пермяков. – М., 1986. – 128с.
3363
  Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву / Д.М. Гусарчук. – М., 1976. – 247с.
3364
  Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву / Д.М. Гусарчук. – 2-е изд., стереотип. – Москва, 1977. – 247с.
3365
  Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных рбот по дереву / Д.М. Гусарчук. – М., 1985. – 208с.
3366
   300 памятников культуры. – Вильнюс, 1984. – 270с.
3367
  Ширман Н.Т. 300 порад кінолюбителям. / Н.Т. Ширман. – Київ
1. – 1968. – 208с.
3368
  Ширман Н.Т. 300 порад кінолюбителям. / Н.Т. Ширман. – Київ, 1971. – 190с.
3369
  Ширман Н.Т. 300 порад кінолюбителям. / Н.Т. Ширман. – Київ
2. – 1971. – 190с.
3370
  Бастанов В.Г. 300 практических советов : (по электро- и радиоделу, гальванотехнике, прикл. фотографии, по обраб. различ. материалов, декор.-худож. оформ. конструкций, реставрации изделий, изготовлению приборов, устройств, приспособлений и многому другому) : практ. пособие / В.Г. Бастанов. – 4-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1992. – 381, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 372-373
3371
   300 путешественников и исследователей : Биографический словарь. – Москва : Мысль, 1966. – 271с.
3372
  Глов"як Т. 300 річчя Вроцлавського університету / переклад Лесі Біленької-Свистович // 300-річчя Вроцлавського університету / Т. Глов"як. – Львів, 2003. – С. 15-19. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 966-613-241-9
3373
  Попов С.Т. 300 років возз"єднання України з Росією / С.Т. Попов ; [ред. К.Г. Гуслистий] ; Голов. упр. культурно-освітніх установ М-ва культури Української РСР ; Центр. лекційне бюро. – Київ : Друкарня "Радянська Україна", 1954. – 37, [3] с. – Бібліогр.: Быблыогр.: с. 36-38
3374
  Тарраш З. 300 шахматных партий / З. Тарраш. – М., 1988. – 430с.
3375
  Бережная О.А. 300. Новые темы по английскому языку : [для школьников, абитуриентов, студентов, преподавателей] / Бережная О.А. ; [ред. О.В. Марчукова]. – Донецк : БАО, 2011. – 495, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-338-046-9
3376
  Bond A. 300+ successful business letters for all occasions / Alan Bond. – 2nd ed. – Hauppauge : BARRON"S, 2005. – V, 361 p. : tab. – Index: p. 359-361. – (Barron"s Educational Series). – ISBN 0-7641-2897-3
3377
  Schmidt Philip 3000 solved problems in precalculus / Schmidt Philip. – New York a.o., 1988. – 385с.
3378
  Литвинов П.П. 3000 английских слов : Техника запоминания: Тематический соварь- минимум. / П.П. Литвинов; Под ред. Е.Л. Заниной. – Москва : Рольф. Айрис-пресс, 1999. – 208с. – (Английский клуб. Школьная мозаика.). – ISBN 5-7836-0106-3
3379
  Кондрат О.Ф. 3000 годин у повітрі / О.Ф. Кондрат. – Київ, 1969. – 118 с.
3380
  Бук С.Н. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Соломія Бук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 192 с. – Бібліогр.: с. 185-191. – ISBN 966-613-409-8
3381
  Бук Соломія 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Соломія Бук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 180с. – ISBN 966-613-407-1
3382
   3000 строк таджикской поэзии. – Душанбе, 1969. – 220с.
3383
  Михельсон М.И. 30000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с объяснением их корней : составил по словарям: Гейзе, Рейфа и других Михельсон / сост. Михельсон. – 5-е испр. изд. – Москва : Типограф. Индрих на Сретенке д. Карлони, 1874. – 560 с. – Печатано с собственного издания автора
3384
   309 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 26-го февраля 1898 года. – [Одесса] : б. и., 1900. – 10 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 22
3385
  Arabu N. 309. Le plan de la cloison comme critere dans le groupement des ceratitides / N. Arabu. – [S. l. : s. n.], 1939. – p. 93-98. – L""Institut des sciences de Roumanie, T.3, N.1, 1939
3386
   31-е Герценовские чтения. Алгебраические системы с одним алгебраическим действием. – Ленинград, 1978. – 43 с.
3387
   31-е Герценовские чтения. Влияния факторов внешней среды на различные периоды онтогенеза и преподавание соответствующих тем в вузе и в школе : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 68с.
3388
   31-е Герценовские чтения. Вопросы глобальной геометрии. – Ленинград, 1978. – 48 с.
3389
   31-е Герценовские чтения. Критика религиозного модернизма : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 62с.
3390
   31-е Герценовские чтения. Методы синтеза, строение и химические превращения нитросоединений : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 100с.
3391
   31-е Герценовские чтения. Нелинейный функциональный анализ и теория приближения функций. – Ленинград, 1978. – 40 с.
3392
   31-е Герценовские чтения. Политико-экономические проблемы образования : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 68с.
3393
   31-е Герценовские чтения. Проблема единства обучения и воспитания : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 116с.
3394
   31-е Герценовские чтения. Семантика и формы языковых явлений : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 160с.
3395
  Молотов В.М. 31-ші роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції : Доповідь на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1948 року / В.М. Молотов. – Київ : Політвидав України, 1948. – 32 с., 1 л. портр. : портр.
3396
  Молотов В.М. 31-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1948 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1948. – 35 с.,1 л. портр. : портр.
3397
  Туровская Л. 31 августа (1880) - 140 лет со дня рождения Вильгемины Хелены Паулины Марии, королевы Нидерландов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 25. – С. 2


  Вильгельмина Елена Паулина Мария (1880-1962) - королева Нидерландов, царствовавшая с 1890 по 1948 год, после отречения носившая титул принцессы Нидерландов.
3398
  Гребенникова Е. 31 марта 1889 - открылась Эйфелева башня // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 28 марта (№ 58). – С. 28


  31 марта 1889 г. В Париже состоялась официальное открытие Эйфелевой башни (высота 324 метра).
3399
  Туровская Л. 31 октября (1920) - 100 лет со дня рождения Ричард Стэнли Фрэнсиса, английского журналиста, писателя мастера детективного жанра // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 34. – С. 2


  Фрэнсис Ричард Стэнли (1920-2010), более известный как Дик Фрэнсис - жокей, журналист и британский автор биографических произведений и детективной литературы. После военной службы в Королевских ВВС Фрэнсис работал жокеем, выиграл более 350 гонок и стал ...
3400
   31 положення (стандарт) бухгалтерського обліку. – Київ : КНТ, 2007. – 176с. – ISBN 966-373-147-8
3401
  Туровская Л. 31 января (1715) - 305 лет со дня рождения Клода Адриана Гельвеция, французского писателя, философа // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 5. – С. 2
3402
  Туровская Л. 31 января (1902) - 120 лет со дня рождения Альвы Мюрдаль, шведского дипломата, политика, писательницы, нобелевского лауреата // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4
3403
   312 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 2-го октября 1898 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1900. – 22 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 22
3404
  Крапивин В.И. 313-я Петрозаводская / В.И. Крапивин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Петрозаводск, 1971. – 192с.
3405
  Крапивин В.И. 313 Петрозаводская / В.И. Крапивин. – Петрозаводск, 1968. – 126с.
3406
  Букет Є. 315-ті роковини геноциду в Батурині: пам"ятаймо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 16-22 листопада (№ 46). – С.1


  Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 13 листопада з нагоди 315-х роковин кривавого злочину росіян у Батурині відвідав Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця". Разом із Єпископом Чернігівським і Ніжинським ...
3407
   32-а Студентська наукова конференція. – Київ, 1975. – с.
3408
  Маленков Г.М. 32-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1949 года / Г.М. Маленков. – Москва : Госполитиздат, 1949. – 32 с., 1 л. портр : портр.
3409
  Любіцева О.О. 32-й Міжнародний географічний конгрес - виклики і можливості світової географії / О.О. Любіцева, В.К. Кіптенко, А.П. Федчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
3410
   32-й міжнародний географічний конгрес / П.Г. Шищенко, С.А. Лісовський, В.І. Олещенко, Є.О. Маруняк, А.А. Мозговий // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 64-65. – ISSN 1561-4980
3411
  Закуренков Н.К. 32-я гвардейская / Н.К. Закуренков. – М, 1978. – 207с.
3412
   32 наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев, 2017. – № 26. – C. 93-98. – ISSN 2412-4176
3413
  Горенко Л. 32 роки біля керма капели // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644


  Оперний співак Марк Полторацький
3414
  Фейнберг С.Е. 32 сонаты Бетховена / С.Е. Фейнберг. – Москва, 1945. – 31 с.
3415
  Никонов А.В. 325-летие воссоедиенения Украины с Россией / А.В. Никонов. – М, 1979. – 30с.
3416
  Vailland Roger 325 000 francs / Vailland Roger. – Paris : Buchet-Chastel, 1973. – 244 p.
3417
  Вайян Р. 325 000 франков / Р. Вайян. – Москва, 1975. – 71с.
3418
   325 лет вместе с русским народом. 1632-1957. – Якутск, 1957. – 212с.
3419
   326 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 9-го мая 1900 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1901. – 29 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 23
3420
   328 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 11-го сентября 1900 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1901. – 7 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 23
3421
   329 варіантів відпочинку : Тур калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 162-164 : Фото
3422
   329 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 23-го октября 1900 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1901. – 7 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 23
3423
   33-а Студентська наукова конференція. – Київ, 1976. – с.
3424
  Булганін М.О. 33-і роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції : доповідь на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1950 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 32 с.
3425
  Мужук Л. 33-й // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 113-119. – ISSN 0130-321Х


  Голодомор в Україні 1933 року.
3426
  Коваленко Л.Б. 33-й: голод : Народна Книга-Меморіал / Л.Б. Коваленко, В. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 584 с. – ISBN 5-333-00875-2
3427
  Булганин Н.А. 33-я годовщина Великой Октябрськой Социалистической революции : доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1950 года / Н.А. Булганин. – Москва : Политиздат, 1950. – 32 с.
3428
   33-я Наукова конференція, присвячена 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції, травень 1967 року : Тези доп. – Київ, 1967. – 290с.
3429
  Геж Д. 33 : [поезия] / Дэвид Геж. – Киев : Ліра-К, 2017. – 51, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-355-131-9
3430
  Kritskiy A. 33 funny English dialogues : (real spoken English) / Alexandr Kritskiy ; [пер. с англ. В. Нормантон]. – Kiev : [s.n.], 2007. – 183 p.
3431
  Войнова Н. 33 будівлі. Найбільша інфраструктурна спадщина Бельгії у світі - в Лисичанську // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)
3432
  Жуков Ю.А. 33 визы. Путешествия в разные страны / Ю.А. Жуков. – Москва, 1972. – 263с.
3433
  Славінська І. 33 герої укрліт / Ірина Славінська ; [худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 412 с. – Інтерв’ю з письменниками : І. Андрусяк, Ю. Андрухович. Ю. Винничук, Л. Дашвар, Л. Денисенко та ін. – ISBN 978-966-03-5624-5
3434
  Назаров А.И. 33 дня в Японии / А.И. Назаров. – Москва, 1958. – 45с.
3435
  Лапчинська Н.В. 33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид / [Н.В. Лапчинська ; наук. ред.: А.Л. Зінченко, О.О. Стасюк] ; М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору". – Дрогобич : Коло, 2018. – 86, [2] с. : іл., фотоіл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 82-84. – ISBN 978-617-642-391-1
3436
  Підлісний Є. 33 квадратних метри // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.16-17. – ISSN 1726-3077


  Приватизація житла
3437
  Яценко В.П. 33 Міжнародний географічний конгрес // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 2-3 : фото
3438
  Димитрова М.И. 33 схемы с логическими элементами И-НЕ / М.И. Димитрова, В.П. Пунджев. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1988. – 111 с.
3439
   331 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 28-го ноября 1900 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1901. – 6 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 23
3440
   332 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 22 мая 1900 года, посвященное памяти Высокопреосвященного Иннокентия, Архиепископа Херсонского и Таврического. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1901. – 30 с. – Отд. оттиск: Зап. Одес. общества истории и древностей. Т. 23
3441
  Сидор І. 332 роки боротьби за церковну автокефалію в Україні // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 626-633. – ISBN 978-966-2779-91-2
3442
  Czarny Jan 333 fraszki / Czarny Jan. – Lodz, 1958. – 96с.
3443
   333 нових учнівських твори за новітніми програмами. Українська мова та література. Зарубіжна література : На допомогу учням 5-11 кл., абітурієнтам. – Київ : Торсінг, 1999. – 480с. – (Бібліотечка школяра). – ISBN 966-7300-66-8
3444
  Уліщенко А.Б. 333 нових учнівських творів за новітніми програмами : Україн. мова та літер. Зарубіж. літерат. 10-11 кл. / А.Б. Уліщенко, В.В. Уліщенкко. – Харків : Торсінг. – (Бібліотечка школяра "Ранець"). – ISBN 966-7661-31-8
Ч. 2. – 2000. – 256 с.
3445
  Уліщенко А.Б. 333 нових учнівських творів за новітніми програмами 5-9 класи : Українська мова та література. Зарубіжна література / А.Б. Уліщенко, В.В. Уліщенкко. – Харків : Торсінг. – (Бібліотечка школяра "Ранець"). – ISBN 966-7661-31-8
Ч.1. – 2000. – 224с.
3446
  Уліщенко А.Б. 333 нових учнівських творів за новітніми програмами. 5-11класи : Українська мова та література. Зарубіжна література / А.Б. Уліщенко, В.В. Уліщенко. – 4-е вид., випр. й доп. – Харків : Торсінг. – (Бібліотечка школяра "Ранець "). – ISBN 966-7661-39-3
Ч.1. – 2000. – 432с.
3447
   335 кращих творiв медалiстiв 5-11 класи. – Донецьк : БАО, 2003. – 448с. – ISBN 966-548-579-2
3448
   337 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 156-159 : Фото
3449
   337 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 21-го сентября 1901 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1902. – 23 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 24
3450
   338 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 31-го октября 1901 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1902. – 20 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 24
3451
   339 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 22-го ноября 1901 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1902. – 15 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 24
3452
  Савченко Г. 34-й армійський корпус російської армії напередодні та на початку українізації (червень-липень 1917 р.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 56-65


  У статті розглядається морально-психологічний стан особового складу 34-го армійського корпусу під командуванням П. Скоропадського напередодні та на початку його українізації, ставлення до неї солдатів і офіцерів з"єднання.
3453
  Берия Л.П. 34-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции : доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1951 года / Л. Берия. – Киев : Политиздат, 1951. – 31 с.
3454
   340 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 28-го января 1902 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1904. – 13 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 25
3455
   3400 млн лет - минимальный возраст тоналитов Васильковского участка Орехово-Павлоградской зоны / Г.В. Артеменко, В.В. Демедюк, Е.Н. Бартницкий, Т.И. Довбуш, В.А. Шпыльчак // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 88-95 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв.
3456
   341 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 4-го марта 1902 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1904. – 27 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 25
3457
   342 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 26-го апреля 1902 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1904. – 23 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 25
3458
   343 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 30-го мая 1902 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1904. – 10 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 25
3459
   347 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 19-го декабря 1902 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1904. – 12 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 25
3460
   348 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 30-го декабря 1903 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1904. – 8 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 25
3461
  Вороненко Оксана 348 хвилин : експериментальна новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 61-68. – ISSN 0130-321Х
3462
   349 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 25-го февраля 1903 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1906. – 16 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 26
3463
   35-ліття "Українського історика" (1963-1998). Звернення до українського громадянства // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 365-366. – ISSN 0041-6061
3464
   35-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции : Сб. материалов для библиотек. – Москва, 1952. – 40с.
3465
  Mauersberger Erhardt 35 Jahre Sozialistische Eineitspartei Deutschlands / Mauersberger Erhardt. – Halle, 1981. – 30с.
3466
  Kastner Erich 35 maja albo jak Konrad pojechal konno do morz poludniowych. / Kastner Erich. – Warszawa, 1957. – 286с.
3467
   35 години народна власт : Библиограф. указ. – София, 1979. – 246с.
3468
  Лозинський А. 35 Есеїв / Аскольд Лозинський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 209, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-941-488-5
3469
  Амбарцумян Г. 35 лет в заточении: история неудавшейся авантюры Жана Анри де Латюда // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 8 (104). – 20-37. – ISSN 1812-867Х


  Латюд Жан-анрі Мазюр де (1725-1805) - знаменитий в"язень Бастилії. Був ув"язнений у неї за безпідставним звинуваченням у підготовці замаху на життя маркізи Помпадур - фаворитки короля Людовика XV. Кілька разів намагався втекти з Бастилії, але знову ...
3470
  Каширин П.А. 35 лет Вооруженных Сил Советского государства / П. Каширин, полк. ; А. Ларьков, подполк. – Москва : Воениздат Военного Мин. Союза ССР, 1953. – 96 с.


  Авт.: Ларьков, Алексей Михайлович
3471
   35 лет Коммунистической партии Германии. – М., 1955. – 88с.
3472
   35 лет Победы над милитаристской Японией. – М., 1980. – 140с.
3473
  Стомахина Р.И. 35 лет Советской Армии и Военно-Морского флота / Р.И. Стомахина. – М., 1953. – 88с.
3474
   35 лет советской торговли. 1917-1952. – М., 1952. – 152с.
3475
  Голованівський С.О. 35 літ : вибрані поетичні твори / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 587 с.
3476
   35 рассказов "Литературной России". – М., 1984. – 461с.
3477
  Паламарчук О.Л. 35 років журналу "Съпоставително езикознание" / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 227-230. – ISSN 2075-437X
3478
  Власова О.І. 35 років кафедрі соціальної психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817
3479
  Сополига М. 35 років Музею українскої культури у Свиднику / М. Сополига. – Братіслава, 1990. – 186с.
3480
  Танасійчук М. 35 років тому Москва принесла Україну в жертву // Газета по-українськи. – Київ, 2021. – 22 квітня (№ 16). – С. 1, 20-21


  У ніч на 26 квітня 1986-го - 35 років тому - сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. О 1:23 її працівники почали експеримент із вивчення роботи турбогенератора реактора без струму. Потужність незаплановано почала зростати. Два вибухи ...
3481
   35 років як один день : [ювілейне видання] / КНУТШ, геогр. ф-т ; [уклад.: Я.Б. Олійник, Ж.В. Остапюк (Шнуренко), В.О. Шевченко, О.О. Бейдик]. – Київ : Обрії, 2010. – 145, [1] с. : фотогр., портр. – Авт. тексту : Байбарза М.І., Бейдик О.О, Бишовець (Рихлик) Т.І. та ін. – (Випускники географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; т. 1 : Випуск 1975 року)
3482
   35. Manderausftellung der Deutschen Landwirtschafts=Eesellschaft zu Munchen : Vom 4.Juni bis 9. Juni 1929. – Berlin : [S. n.], 1935. – 448 S.
3483
  Гривінський Р. 35+1 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 31


  Михайло Слабошпицький представив книжку літературних портретів.
3484
   350-річчя Української держави Богдана Хмельницького : Матеріали міжнародної наукової конференції 15-16 грудня 1998 р. – Київ : Знання, 1998. – 211с. – ISBN 9667537110
3485
  Peplinski W. 350 lat historii prasy w Polsce (spojrzenie na jej przeszlosc I i terazniejszosc) // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 2 (45). – C. 18-24. – ISSN 1641-0920
3486
   350 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей, (Посвященное славной памяти Дюка-де-Ришелье). 10-го марта 1903 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1906. – 40 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 26
3487
   350 лет математики в Тартуском университете. – Тарту, 1982. – 109с.
3488
  Кіпень В. 350 тисяч доларів для вишу-переселенця / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 2


  Донецькому національному університету, який зараз працює у Вінниці, надійшла фінансова допомога на модернізацію. Розповідаєголова Інституту соціальних досліджень та політичного аналізу, генеральний менеджер проекту від ДонНУ Володимир Кіпень.
3489
  Тиванов А.А. 350 упражнений на аппаратах шведского типа / А.А. Тиванов. – 216 с. – книга без тит. л.
3490
  Тиванов А.А. 350 упражнений на аппаратах шведского типа / А.А. Тиванов. – М-Л : Физкультура и туризм, 1932. – 128 с.
3491
  Бутаев Б.Б. 35000 километров по канату / Б.Б. Бутаев. – М., 1971. – 56с.
3492
   351 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 28-го апреля 1903 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1906. – 16 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 26
3493
   353 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 12-го сентября 1903 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1906. – 6 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 26
3494
   354 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 29-го октября 1903 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1906. – 6 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 26
3495
   355 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 140-143 : Фото
3496
   357 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 130-134
3497
   358 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 22-го марта 1904 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1907. – 17 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 27
3498
   359 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 20-го апреля 1904 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1907. – 3 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 27
3499
  Ворошилов К.Е. 36-і роковини Великої Жовтневої революції / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1953. – 24с.
3500
  Радченко В.М. 36-та Міжнародна математична олімпіада // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 49-56. – ISSN 1029-4171
3501
  Ворошилов К.Е. 36-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1953. – 24с.
3502
  Kohl Herbert 36 children / Kohl Herbert. – New York, 1988. – 224с.
3503
   360 degrees : magazine on sustainability... – Stuttgart : DaimlerChrysler
2007 : Climate protection. – 2007
3504
   360 facts : 360 degrees : sustainability 2007. – Stuttgart : Daimler Chrysler, 2007. – 66 p. : IL.
3505
   360 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 24-го мая 1904 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1907. – 2 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 27
3506
  Мирзо Г. 366 граней : стихи / Гаффар Мирзо ; перевод. – Душанбе : Ирфон, 1973. – 119 с.
3507
   366 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 9-го марта 1905 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1906. – 15 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 26
3508
   36th Annual Europeaan Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methhods : August 17-22, 2009, Kyiv, Ukraine. – Kyiv, 2009. – 120p.
3509
   37-й на Урале. – Свердловск, 1990. – 304с.
3510
  Радченко В.М. 37-ма Міжнародна математична олімпіада // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 54-61. – ISSN 1029-4171
3511
  Дробышевский В.И. 37 дней в Китае : (заметки журналиста) / В.И. Дробышевский. – Челябинск, 1959. – 48 с.
3512
  Горский Н.Н. 37 дней на дрейфущих льдах Каспия / Н.Н. Горский. – Москва, Ленинград : АН СССР, 1935. – 184 с.
3513
   37 років разом! / Л.Ю. Науменко, В.М. Березовський, В.А. Кльоваваник, І.С. Борисова, В.В. Чемирисов, Г.Д. Фесенко // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2/3 (20/21), вересень. – С. 16-19. – ISSN 2224-0454
3514
  Лабиш Э. 37 су господина Монтодуана : [пьеса] / Э. Лабиш; пер. с фр. А.С. Кулишер ; [режиссерские примеч. А. Рубба]. – Москва : Искусство, 1959. – 47 с. : ил. – (Репертуар художественной самодеятельности ; Одноактные пьесы ; 8)
3515
   370 Заседание Императорского Одесского Общества истории и древностей 14-го ноября 1905 года. – [Одесса] : [Экономическая тип.], 1907. – 3 с. – Отд. оттиск: Зап. Имп. Одес. общества истории и древностей. Т. 27
3516
  Жулинський М. 370 історій, сповнених відкриттів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 серпня (№ 109/110). – С. 30-31


  Побачила світ книга Володимира Мельниченка "Подробиці Шевченкового життя".
3517
  Аршинник Татьяна 3715 км до Марокко. Корни мандрагоры для мужчин, багряные цветы для женщин : Экспедиция "За 3/9 земель". Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 74-80 : Фото
3518
  Кіяновська М. 373 : [вірші] / Маріанна Кіяновська ; [голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 258, [14] с. : іл. – ISBN 978-617-679-081-5
3519
  Яковлев Г.Н. 376 дней на льдине / Г.Н. Яковлев. – 2-е доп. изд. – Ленинград, 1957. – 190с.
3520
  Яковлев Г.Н. 376 дней на льдине / Г.Н. Яковлев. – 2-е доп. изд. – Горький, 1967. – 168с.
3521
   377 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 126-127 : Фото
3522
   377 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-145 : Фото
3523
   379 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 128-131 : Фото
3524
   379 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 136-139
3525
  Каганович Л.М. 38-і роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції : Доповідь на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1955 року / Л.М. Каганович. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 24 с., 1 л. портр.
3526
  Патика О. 38-ма весна без Володимира Івасюка / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 22-23


  Про ті скорботні дні згадує Оксана Патик, яка йшла попереду процесії з портретом легендарного композитора.
3527
  Радченко В.М. 38-ма Міжнародна математична олімпіада // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 72-81. – ISSN 1029-4171
3528
  Каганович Л.М. 38-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Моссовета 6 ноября 1955 года / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 23 с.
3529
  Лоза П. 38 українців перемогли у місцевих виборах у Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 листопада (№ 44). – С. 6. – ISSN 0027-8254
3530
   383 варіанти відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 134-137 : Фото
3531
   385 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 132-134 : Фото
3532
   389 варіантів відпочинку : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 112-115 : Фото
3533
   39-а наукова конференція, присвячена підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1964 рік : Тези доп.: Геологія та географія, 20-22 травня. – Львів, 1965. – 57с.
3534
   39-а наукова конференція, присвячена підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1964 рік : Тези доп.: суспільно-економічні, історичні, юридичні, педагогічні науки, 19-21 травня. – Львів, 1965. – 114с.
3535
   39-а наукова конференція, присвячена підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1964 рік : Тези доп.: Фізико-математичні науки, 18-21 травня. – Львів, 1965. – 36с.
3536
   39-а наукова конференція, присвячена підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1964 рік : Тези доп.: Філологія, журналістика, 18-21 травня. – Львів, 1965. – 87с.
3537
   39-а наукова конференція, присвячена підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1964 рік : Тези доп.: Хімічні та біологічні науки, 18-21 травня. – Львів, 1965. – 39с.
3538
  Суслов М.А. 39-ї роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції / М.А. Суслов. – Київ, 1956. – 31с.
3539
  Суслов М.А. 39-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции / М.А. Суслов. – Москва, 1956. – 32с.
3540
  Огарев Г. 39 законов управления собой : для тех, кто хочет строить свою жизнь так, как считает нужным / Георгий Огарев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 446, [2] с. – ISBN 5-7905-1389-1
3541
  Туровець Р. 39 років сумлінної військової служби // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 43). – С. 13


  Пішов із життя 56-річний офіцер Головної інспекції Міністерства оборони України полковник Валентин Федічев - патріот, справжній офіцер.
3542
   397 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 146-148 : Фото
3543
  Комягин В.Б. 3D-Studio / В.Б. Комягин. – Москва, 1995. – 416 с.
3544
  Андрощук Г. 3D-друк в епоху інноваційних технологій: проблеми регулювання / Г. Андрощук, Я. Копил // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 17-26. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
3545
  Большаков В.П. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex : учебный курс / В. Большаков, А. Бочков, А. Сергеев. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 336 с. : ил. + CD. – На СD примеры 3D-моделей и дистрибутивы CAD-систем. – Библиогр.: с. 331. – ISBN 978-5-49807-774-1
3546
  Лохман Н.В. 3D-модель інноваційного процесу .. // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 85-90. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
3547
  Назаровець С. 3D-принтер в академічній бібліотеці: з досвіду роботи Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 12-13. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено досвід використання 3D-принтера в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія", а саме його практичне впровадження в навчальний процес. Досвід застосування технологій 3D-друку може бути успішно використаний у ...
3548
  Бурдина Э. 3D - медицина: от зубных имплантов до колонизации других планет // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 46-49
3549
  Богданович Лілія 3D - фільми: цікаво та небезпечно / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 28 : фото
3550
  Tyshchenko M. 3d facial shape reconstruction by single image // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 94-98
3551
  Orlyuk M. 3D magnetic model of the earth crust of the eastern european craton with the account of the earth sphericity and its tectonic interpretation / M. Orlyuk, A. Marchenko, M. Bakarjieva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 21-26. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  The geomagnetic field is widely used to obtain information on the deep structure and development of the Earth"s lithosphere, small-scale forecasting of minerals, and the solution of a number of environmental problems. The most significant results are ...
3552
  Marchenko A. 3D magnetic model of the East European Craton and its effect at near-surfasce and satellite heights / A. Marchenko, M. Orluk // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 96-98 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0203-3100
3553
   3D Spherical models of coupled mantle thermo-chemical evolution, plate tectonics, magmatism and core evolution incorporating self-consistently calculated mineralogy / P. Tackley, T. Nakagawa, F. Deschamps, J. Connolly // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 182-184 : Рис. – Бібліогр.: c. 184. – ISSN 0203-3100
3554
  Белл Дж.А. 3D Studio MAX f/x for Windows NT. Спецэффекты в голливудском стиле / ДЖ.А. Белл. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 336 с. – ISBN 1-56604-427-8; 966-506-067-8
3555
  Белл Дж.А. 3D Studio MAX R3. Спецэффекты и дизайн : Учебное пособие / Дж.А. Белл; Пер. с англ. – Київ : Диалектика, Вільямс, 2000. – 400 с. – ISBN 5-8459-0062-Х
3556
   3D velocity model of the crust and upper mantle of the Ukrainian Shield / L. Shumlyanska, T. Tsvetkova, A. Tripolska, V. Tripolska // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 150-151 : Tабл. – Бібліогр.: c. 151. – ISSN 0203-3100
3557
  Боровий В.О. 3D візуалізація як більш повне бачення шляхів планування та експлуатації зонінгу за допомогою ГІС - технологій / В.О. Боровий, О.В. Зарицький // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 6-10 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2524-0102
3558
  Буднова Л.А. 3D возможности библиотеки // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 56-57. – ISSN 2072-3849
3559
   3D ефект - у вишивці // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 4


  Про виставку талановитої майстрині української вишивки Тетяни Протчевої в Галереї мистецтв КНУ. Відкрив експозицію проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.
3560
  Дубницька М.В. 3D кадастр, як інструмент регулювання майнових відносин у сфері землі та нерухомості / М.В. Дубницька, П.Д. Крельштейн // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 124-131. – ISSN 2076-815X
3561
   3D конечно-разностная миграция поля преломленных волн / Верпаховская, , , В.Н. Пилипенко, В.Б. Будкевич // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 50-65 : рис. – Библиогр.: с. 63-64. – ISSN 0203-3100
3562
  Орлюк М.И. 3D магнитная модель земной коры Азово-Черноморского региона / М.И. Орлюк, И.К. Пашкевич, Т.В. Лебедь // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 102-114 : Рис. – Бібліогр.: с. 113-114. – ISSN 0203-3100
3563
  Пашкевич И.К. 3D магнитная модель Корсунь-Новомиргородского плутона и Новоукраинского массива и ее геологическая интерпретация / И.К. Пашкевич, М.И. Бакаржиева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 115-126 : рис. – Библиогр.: с.126. – ISSN 0203-3100
3564
   3D моделювання структурної анізотропії гірських порід / Г. Павлов, Ф. Індутний, А. Індутний, С. Філіпов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-39. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто низку проблем, що стосуються захоплення та цифрового аналізу структур гірських порід у геології. Наведено порівняння точності методу паралельного сточування з іншими широковживаними методиками, такими як рентгенівською та мікротомографією. ...
3565
  Мэрдок Келли 3ds Max 4. Библия пользователя = 3ds max TM 4. Bibie / Мэрдок Келли; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2002. – 1104с. + + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0316-5
3566
  Бордман Т. 3ds max 5 : учебный курс / Т. Бордман. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 443 с. + 1 CD-ROM диском. – (Учебный курс). – ISBN 5-88782-364-X


  На прилагаемом к книге компакт-диске собраны не только цветные иллюстрации и файлы к упражнениям, но и дополнительные программы для 3ds max 5
3567
  Mortier S. 3ds max 5 for dummies / Shamms Mortier. – New York : Wiley, 2003. – 18,390 p. : ill + 1 CD-ROM. – (For dummies : Bestselling book series for beginners ; References for the rest of us!). – ISBN 0-7645-1676-0
3568
  Мэрдок К.П. 3ds max 6. Библия пользователя / Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко; Келли Л. Мэрдок. – Москва : Диалектика, 2005. – 1288 с. + (Книга с CD-ROM). – (Библия пользователя). – ISBN 5-8459-0835-3
3569
   3ds max 7 fundamentals and beyond courseware manual : Discreet. – Amsterdam a.o. : Elsevier, 2005. – 16,790p. : ill. + 1CD-ROM. – ISBN 1-56444-986-6
3570
  Верстак В.А. 3ds Max 9 на 100 % / Владимир Верстак. – Москва [и др.] : Питер, 2007. – 414, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. – Экз. деф.: отсутствует DVD. – (На 100 %). – ISBN 978-5-469-01655-7
3571
  Gimferrer P. 3i4 Valencies (1971-1993) / P. Gimferrer. – Valensia : Eliseu Climent, 1993. – 183 p. – ISBN 84-7502-397-5
3572
  Шаджювене-Будрите 3nj-коэффициенты высших порядков и их место в теории сложных спектров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шаджювене-Будрите С.Д.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 9л.
3573
  Ruotsalainen M. 3RD Cycle Degrees: Competences and Research career (Background material) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 9-23. – (Педагогіка та психологія ; вип. 25). – ISSN 2412-9283
3574
   3rd international conference "Physics of liquid matter: modern problems" (PLM MP) : May 27-31, 2005, Kyiv : abstracts / "Physics of liquid matter: modern problems" (PLM MP), intern. conf.; Ministry of science and education of Ukraine, T. Shevchenko Kyiv nat. univ., Acad. council on the problem of liquid state physics at the presidium of nat. acad. of sciences of Ukraine, Ukrainian physical society ; [ed. L. Bulavin]. – Kyiv : [s. n.], 2005. – 239 p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На обкл. зазнач. також: World Year of Phisics 2005. - Текст англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
3575
   3rd Symposium on Thrombosis. – Praha : Universita Karlova, 1973. – 202с.
3576
  Наддточій О.Л. 3акордоннi видання "Кобзаря" Тараса Шевченка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 101-105


  Стаття присвячена історії виходу у світ закордонного видання "Кобзаря" Т. Шевченка. Побудована переважно на архівних матеріалах, розвідка ознайомить читача із цензурними утисками, яких зазнали празьке, женевське та львівське видання книги. This ...
3577
   4-th United Nations Regional Cartographic conference for Asia and the Far East. 21 November - 5 December 1964, Manila, Philippines. – N.Y.
2. – 1966. – 506с.
3578
   4-а науково-методична конференція випускників інституту, 13-15 травня : Тези доп. та пов. – Харків, 1965. – 60с.
3579
  Рошка Георгий Константинович 4-винилацетофенон и его некоторые химические превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рошка Георгий Константинович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
3580
  Запорожец Ольга Антоновна 4-диэламинофталгидразид-новый хемилюсцентный реагент для определения 3-о металлов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Запорожец Ольга Антоновна; МВ и ССО УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 214л. – Бібліогр.:л.184-210
3581
  Запорожец Ольга Антоновна 4-диэтиламинофталгидразид-новый хемилюминесцентный реагент для определения 3-d металлов : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.02 / Запорожец Ольга Антоновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с.
3582
   4-е Всесоюзные философские чтения молодых ученых "26 съезд КПСС и актуальные проблемы марксистско-ленинской философии". – М.
Вып. 1. – 1984. – 187с.
3583
   4-е Всесоюзные философские чтения молодых ученых "26 съезд КПСС и актуальные проблемы марксистско-ленинской философии". – М
5. – 1984. – 196с.
3584
   4-е зональное совещание-семинар заведующих кафедрами вузов и ведущих преподавателей математики Белорусской, Латвийской, Литовской, Эстонской ССР и Калининградской области РСФСР "Содержание и методы пр : Аннотации докладов и совещаний. – Рига : Латв. гос. ун-т имюП.Стучки, 1980. – 95с.
3585
   4-е Украинское республиканское совещание по неорганической химии. – К., 1960. – 144с.
3586
  Костенко Н. 4-іктовий дольник у сучасній українській поезії. Тенденція до метричного самовизначення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 51-60


  У статті на матеріалі творів сучасних українських поетів – Юрія Андруховича, Олександра Ярового, В’ячеслава Левицького та ін. – розглядається тенденція до виділення дольника як окремої тонічної субсистеми. Дольник виник на межі між системами ...
3587
  Костенко Н. 4-іктовий тактовик у ранній поезії Бориса Олійника (Борис Олійник, "Вишнева мелодія" та ін. // Зб. "Вибір", 1965) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 338-343


  У статті на прикладі творів відомого українського поета-шістдесят ника Бориса Олійника розглянуті особливості однієї з форм тонічного вірша - тактовика (Тк4, Тк3 та ін.), його поліморфна структура та фольклорні джерела розвитку (народ ліро-епічний ...
3588
  Ильин В.П. 4-й Всероссийский съезд профсоюзов / В.П. Ильин. – Москва, 1958. – 75с.
3589
   4-й Всесоюзный симпозиум по теории колец, алгебр и модулей. – Кишинев, 1980. – 128с.
3590
   4-й Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов. – Минск, 1977. – 227с.
3591
   4-й Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистологов в Киеве 6-12 мая 1930 г.. – Киев
Секции: систематики, фаунистики, экологии и зоогеографии; гидробиологии и прикладной зоологии: Список докладов и тезисы. – 1930. – 26с.
3592
   4-й Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистологов в Киеве 6-12 мая 1930 г. : Список докладов и тезисы. – Киев
Секция анатомии. – 1930. – 17с.
3593
   4-й Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистологов в Киеве 6-12 мая 1930 г. : Список докладов и тезисы. – Киев
Секция антропологии. – 1930. – 14с.
3594
   4-й Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистологов в Киеве 6-12 мая 1930 г.. – Киев
Секция гистологии и цитологии: Список докладов и тезисы. – 1930. – 15с.
3595
   4-й Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистологов в Киеве 6-12 мая 1930 г.. – К., 1930. – с.
3596
   4-й Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистологов в Киеве 6-12 мая 1930 г.. – Киев, 1930. – 25с.
3597
   4-й Всесоюзный съезд колхозников,. – М., 1988. – 399с.
3598
   4-й Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике,. – К., 1976. – 118с.
3599
  Павлова А.Е. и Смирнов В.Е. 4-й и 5-й съезд РСДРП / А.Е. и Смирнов В.Е. Павлова. – Москва, 1960. – 71с.
3600
  Оборська Г. 4-й київський тиждень критики представляє програму "Фокус: Україна - Франція" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)


  Програма "Фокус: Україна - Франція" - це шість столичних прем"єр сучасних хітів українського та французького кіно, спільно обраних кінокритиками країн-учасниць.
3601
  Чистяк Д. 4-й КочурФест - розширення культурної дипломатії триває // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: О. Балабко, Ф. Баландін, В. Герасим"юк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 11/12. – С. 136-140. – ISSN 0208-0710


  "Поширення української літератури за кордоном – один із пріоритетних напрямків сучасної соціокультурної політики. В умовах війни цей процес виходить на новий рівень у зв’язку з усвідомленням простої формули, яку мені кілька років тому в довірливій ...
3602
   4-й Международный конгресс по катализу. – М., 1968. – с.
3603
   4-й Международный конгресс по катализу. – М., 1968. – с.
3604
   4-й Международный конгресс по катализу. – М., 1968. – с.
3605
   4-й Международный конгресс по катализу. – М., 1968. – с.
3606
   4-й Международный конгресс по катализу. – М., 1968. – с.
3607
   4-й Международный конгресс по катализу. – М., 1968. – с.
3608
   4-й Международный конгресс по катализу. – М., 1968. – с.
3609
   4-й Международный конгресс по катализу. – М., 1968. – с.
3610
   4-й Международный конгресс по катализу. – М., 1986. – с.
3611
   4-й Международный конгресс по катализу (Москва, 1-3 июля 1968 г.) : Симпозиум "Механизм и кинетика сложных каталитических реакций". – Москва, 1968. – 12 с. – Препринты докл. 11-20
3612
   4-й Международный конкурс им. П.И. Чайковского : фортепиано. – Москва, 1970. – 96 с.
3613
   4-й Международный симпозиум по гомогенному катализу. – Л.
Т. 1. – 1984. – 312с.
3614
   4-й Международный симпозиум по гомогенному катализу. – Л.
2. – 1984. – 312с.
3615
   4-й Международный симпозиум по гомогенному катализу. – Л.
3. – 1984. – 228с.
3616
   4-й Международный симпозиум по гомогенному катализу. – Л.
4. – 1984. – 337с.
3617
   4-й Международный социологический конгресс. – М., 1960. – 48с.
3618
   4-й Международный съезд славистов. – М., 1958. – 38с.
3619
   4-й Международный съезд славистов. – М., 1958. – 45с.
3620
   4-й Международный съезд славистов. – М., 1960. – 374с.
3621
   4-й Международный съезд славистов. – М.
1. – 1962. – 648с.
3622
   4-й Международный съезд славистов. – М.
1. – 1962. – 648с.
3623
   4-й Межреспубликанский студенческий праздник песни. – Вильнюс, 1968. – 128 с.
3624
   4-й Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. – М., 1960. – 147с.
3625
   4-й Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. – М., 1964. – 316с.
3626
   4-й пленум правления СА СССР. – Москва, 1978. – 149 с.
3627
   4-й семинар по вопросам теории и практики перевода научной и технической литературы. – М.-Тбилиси, 1970. – 46с.
3628
   4-й съезд Всероссийского общества охраны природы. – М., 1967. – 72с.
3629
   4-й съезд вьетнамских профсоюзов. – М., 1979. – 127с.
3630
   4-й съезд Географического общества УССР : Тезисы докладов (Ворошиловград, май 1980 г.). – Киев : Наукова думка, 1980. – 200с.
3631
  Лазаренко Е.К. 4-й съезд Карпато-Балканской ассоциации Международного геологического конгресса / Е.К. Лазаренко, 1959. – С. 124-126
3632
   4-й съезд писателей РСФСР. – М., 1977. – 384с.
3633
   4-й съезд писателей СССР. – М., 1967. – 319с.
3634
   4-й съезд ПОПР. – Варшава, 1964. – 144с.
3635
   4-й Съезд РСДРП. – Москва, 1959. – 714с.
3636
   4-й съезд учителей Украинской ССР. – К., 1977. – 248с.
3637
  Пелих В. 4-коваріантна гамільтонова 3-форма зі спінорами Соммерса-Сена та її зв"язок із методом спеціального ортонормованого орторепера Нестера у проблемі локалізації гравітаційної енергії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-105. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. У термінах просторових за Соммерсом-Сеном спінорів отримано коректний вираз для гамільтоніану гравітаційного поля, що відповідає асимптотично ...
3638
   4-фталімідостирол / Н.С. Лисенко, В.В. Загній, В.Г. Сиромятніков, О.Б. Овчаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-71. – (Хімія ; Вип. 35)


  Синтезований новий мономер 4-фталімідостирол. Вивчено його активність у реакції гомо полімеризації та кополімеризації із стиролом, визначено константи кополімеризації та фактори активності Алфрея-Прайса. Показано, що одержаний мономер виявляє фото ...
3639
   4-я Всеукраинская практическая конференция " Foodmaster-2013 & Private Label " // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 12-13 : фото
3640
   4-я объединенная Уральская конфференция физиологов, фармакологов и биохимиков. – Челябинск, 1962. – 284с.
3641
   4-я Республиканская конференция молодых ученых-химиков. – Милан, 1981. – 180с.
3642
   4-я Республиканская конференция по физикохимии, технологии получения и применения диспереных систем, промывочных жидкостей и тампонажных растворов. – Киев, 1977. – 176с.
3643
  Верховный Совет Кабардинской АССР 4-я сессия Верховного Совета Кабардинской АССР второго созыва 9-11 июня 1949 года : стенографический отчет / Верховный Совет Кабардинской АССР. – Нальчик : Кабардинскоетгосударственное издательство, 1949. – 191с.
3644
   4-я Советская конференция солидарности народов Азии и Африки. – Баку, 1977. – 214с.
3645
   4-я студенческая научная сессия Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, посвященная 29-й годовщине установления советской власти в Азербайджане. – Баку, 1949. – 36с.
3646
   4-я студенческая научная сессия Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, посвященная 29-й годовщине установления советской власти в Азербайджане. – Баку : Изд-во Аз.ГУ, 1949. – 88с.
3647
   4 "Урал-2". – Москва, 1961. – 24с.
3648
   4 centenario de Os Lusiadas de Camoes, 1572-1972 : Exposicion bibliografica e iconografica. – Madrid, 1972. – 358p.
3649
  Туровская Л. 4 августа (1900) - 120 лет со дня смерти Исаака Ильича Левитана, выдающегося российского художника // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 2
3650
  Цішковська Вікторія 4 акценти вашого саду в усі пори року // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 72-73 : фото
3651
   4 Великі Збори Народного Руху України : 4-6 грудня 1992 року : стенографічний звіт / Народний Рух України; Народний Рух України ; [ редактори: Є. Жеребецький, Н. Мурченко ]. – Київ : Секритаріат Народного Руху україни, 1993. – 262 с. – ISBN 507707-4897-4; 5-7707-4901-6
3652
  Мных Н. и др. 4 вопроса программы страхования жилищного фонда г. Киева // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.37-39
3653
   4 Всероссийская выставка плаката. – Ленинград : Союз художников РСФСР, 1980. – 52 с.
3654
   4 Всероссийская выставка эстампа : каталог. – Москва : Министерство культуры РСФСР, 1989. – 48 с.
3655
   4 Всесоюзная конференция по теории и приложениям диффренециальных уравнений с отклоняющимся аргументом, 4-я. Киев. 1975.. – Киев, 1975. – 259с.
3656
   4 Всесоюзная конференция по физике и химии редкоземельных полупроводников (4; 1987; Новосибирск). : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по физике и химии редкоземельных полупроводников (4; 1987; Новосибирск). – Новосибирск : СО АН СССР, 1987. – 214 с.
3657
   4 Всесоюзная конференция по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах (1986; Минск) : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах (4; 1986; Минск). – Минск : ИЭ АН БССР
Ч. 1. – 1986. – 192 с.
3658
   4 Всесоюзное совещание по витаминам. – М, 1957. – 288с.
3659
  Всесоюзный 4 Всесоюзный симпозиум по вычислительной томографии : тезисы докладов / Всесоюзный, по вычислительной томографии (4 ; 1989 ; Ташкент). симпозиум; Лаврентьев М.М. – Новосибирск : Институт математики СО АН СССР
Ч. 1. – 1989. – 252 с.
3660
  Даниэль М. 4 дня : на еврейском языке / М. Даниэль. – Минск, 1932. – 71 c.
3661
   4 з"їзд письменників Радянської України. – К, 1960. – 388с.
3662
   4 зональное совещание заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых вузов Белоруссии. – Рига, 1985. – 195с.
3663
  Ленин В.И. 4 и 5 съезды РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 240с.
3664
  Степанова О.Л. 4 июля 1776 года / О.Л. Степанова. – Москва, 1976. – 190с.
3665
  Туровская Л. 4 июня (1800) - 220 лет на Пенсильвания-авеню завершилось строительство официальной резиденции президента США (Белого Дома) в Вашингтоне // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 2
3666
  Туровская Л. 4 марта (1870) - 150 лет со дня рождения Евгения Оскаровича Патона, ученого в области сварки и мостостроения // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 10. – С. 2
3667
  Любименко В.Н. 4 Международный Ботанический Конгресс и ботанические научные учреждения Соединённых Штатов и Канады / В.Н. Любименко. – Москва. – 20 с.
3668
   4 Міжнародна науково-практична конференція "Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів", 25-26 березня, 2010 р., Горлівка : матеріали доповідей / МОН України ; Горлівський держ. пед. ін-т інозем. мов ; [ гл. ред.: В.І. Теркулов ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 276 с.
3669
   4 новые функции в Amadeus Connect Rail специально для украинских агенств // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 3 (Прилож). – ISSN 1998-8044
3670
  Туровская Л. 4 ноября (1935) - 85 лет со дня рождения Надежды Михайловны Кравченко, украинского археолога, историка, педагога // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35
3671
  Назаров Владислав 4 ноября. Злоключения одной российской даты : Загадки истории // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 60-76 : Іл.,Карти
3672
  Туровская Л. 4 октября (1830) - 190 лет назад состоялось одно из самых важнейших археологических открытий первой половины XIX.: близ города Керчь обнаружен курган Куль-Оба // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 2


  Курган Куль-Оба (Кульобська могила) - скіфський царський курган, біля села Куль-Оба, недалеко від Керчі. Курган розкопали 1830 року. На жаль, тоді почалася "золота лихоманка" і змагання між офіційними археологами й копачами-"дикунами". Різниця між ними ...
3673
  Алексимов А.А. 4 октября 1957 год : спутник и США / А.А. Алексимов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 224 с. : ил.
3674
  Туровская Л. 4 сентября (1920) - 100 лет со дня рождения Александра Мефодиевича Маринича, украинского ученого в области физической географии, геоморфологии, ландшафтоведения и истории географической науки // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 2


  Маринич Александр Мефодиевич (1920-2008) - советский и украинский географ-геоморфолог, исследователь природы Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор географических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. ...
3675
   4 сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 4 созыва. – М, 1928. – с.
3676
   4 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. – Кишинев
Ч.1. – 1981. – 408с.
3677
   4 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова : Кишинев, 1-5 февраля 1982 г.: Тезисы докладов. – Кишинев
Ч. 2. – 1982. – 267с.
3678
   4 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. – Кишинев
Ч. 3. – 1982. – 296с.
3679
   4 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. – Кишинев
Ч. 4. – 1982. – 304с.
3680
   4 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова : Кишинев, 1-5 февраля 1982 г.: Тезисы докладов. – Кишинев
Ч. 5. – 1982. – 188с.
3681
   4 съезд генетиков и селекционеров Молдавии. – Кишинев, 1981. – 348с.
3682
   4 съезд генетиков и селекционеров Украины : Тезисы докладов. – Киев
Ч. 1 : Общая и молекулярная генетика. – 1981. – 230с.
3683
   4 съезд генетиков и селекционеров Украины : Тезисы докладов. – Киев
Ч. 2 : Экспериментальный мутагенез и математическая генетика. – 1981. – 160с.
3684
   4 съезд генетиков и селекционеров Украины : Тезисы докладов. – Киев
Ч. 3 : Генетические основы селекции зерновых, зернобобовых, крупяных и технических культур. – 1981. – 251с.
3685
   4 съезд генетиков и селекционеров Украины : Тезисы докладов. – Киев
Ч. 4 : Генетика и селекция кормовых, овощных, многолетних культур и генетика гетерозиса. – 1981. – 171с.
3686
   4 съезд генетиков и селекционеров Украины : Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 6 : Генетика животных и микроорганизмов. – 1981. – 173с.
3687
  Туровская Л. 4 февраля (1880) - 140 лет со дня рождения Климента Васильевича Квитки, украинского музыковеда-фольклориста, мужа Леси Украинки // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 6. – С. 2
3688
  Туровская Л. 4 февраля (1897) - 125 лет со дня рождения Людвига Эрхарда, немецкого экономиста и государственного деятеля // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 2


  Людвиг Вильгельм Эрхард (Ludwig Wilhelm Erhard; 1897-1977) - западногерманский экономист и государственный деятель, основное действующее лицо послевоенных экономических реформ в ФРГ. Федеральный канцлер ФРГ в 1963-1966 годах. Председатель ...
3689
  Туровская Л. 4 января (1927) - 95 лет со дня рождения Федора Михайловича Бурлацкого, советского политолога, журналиста, публициста // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 2
3690
  Болдог І.Й. 4,4" -біпіразоли - нові багатофункціональні тектони у контексті кристалічної інженерії : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / І.Й. Болдог ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2005. – 220 л. – Бібліогр.: л. 175-220
3691
  Болдог Іштван Йосипович 4,4" -біпіразоли - нові багатофункціональні тектони у контексті кристалічної інженерії : Автореф. дис. ... канд. хімічн. наук: 02.00.01 / Болдог І.Й.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
3692
  Пашкова В. 4. Найдемократичніші бібліотеки - у . королівстві // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 1. – С. 69-74


  Група методистів бібліотек України в рамках програми "Бібліоміст" познайомилась із бібліотеками Данії. У статті викладено враження від ознайомлювального туру по публічних бібліотеках Данії
3693
  Бугров В. 4.1. Аналіз стану внутрішньої системи забезпечення якості / В. Бугров, А. Гожик, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 35-47. – ISBN 978-966-439-991-0
3694
   4.2. Самооцінювання освітніх програм / В. Бугров, А. Пижик, О. Хруцька, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 47-50. – ISBN 978-966-439-991-0
3695
  Гожик А. 4.3. Розробка моделі внутрішньої системи забезпечення якості / А. Гожик, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 51-55. – ISBN 978-966-439-991-0
3696
  Pasek Pavel 4: pro ATK / Pasek Pavel. – Praha, 1953. – 115с.
3697
   40-th Anniversary of the Great October socialist revolution (1917-1957). – M., 1957. – 84с.
3698
   40-ва Наукова конференція, присвячена пісумкам науково-дослідної роботи університету за 1965 р. : Тези доп.: Гелогія, географія, 11-16 квітня 1966 р. – Львів, 1966. – 70с.
3699
   40-ва Наукова конференція, присвячена пісумкам науково-дослідної роботи університету за 1965 р. : Тези доп.: Суспільно-економічні, історичні, юридичні, педагогічні ауки, 11-16 квітня 1966 р. – Львів, 1966. – 115с.
3700
   40-ва Наукова конференція, присвячена пісумкам науково-дослідної роботи університету за 1965 р. : Тези доп.: Фізика, математика, 11-16 квітня 1966 р. – Львів, 1966. – 20с.
3701
   40-ва Наукова конференція, присвячена пісумкам науково-дослідної роботи університету за 1965 р. : Тези доп.: Філологія, журналістика, 11-16 квітня 1966 р. – Львів, 1966. – 63с.
3702
  Богданов-Катьков 40-летие научной деятельности Андрея Петроича Семенова-Тян-Шанского / [Н. Богданов-Катьков, проф.]. – Ленинград : Изд. "Защита растенийот вредителей", 1927. – 12 с., 1 л. портр. (фронт.)
3703
   40-летие Победы СССР в Великой Отечественной войне. – Рига, 1985. – 100с.
3704
  Габелко Ф. 40-ліття хору "Черемош" // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Квітень (№ 4). – С. 20-21


  У 1975 році Спілка Української Молоді у Мельбурзі заснувала хор "Черемош", керівником і натхненником якого став славний співак й диригент св. пам. Маріян Костюк.
3705
  Белоногов А.В. и др. 40-сантиметровая жидководородная пузырьковая камера с малыми стеклами / А.В. Белоногов и др. – Дубна : [б. и.], 1965
3706
  Белоногов А.В. 40-сантиметровая жидководородная пузырьковая камера с малыми стеклами : Автореф... канд. техн.наук: / Белоногов А.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – М., 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
3707
   40 Aniversario de la Gran Revolucion Socialista de Octubre (1917-1957). Tesis de la Seccion de Propaganda y Agitacion del CC del PCUS y del Instituto de Marxismo-Leninismo anejo al CC. del PCUS. – M., 1957. – 88с.
3708
   40 jaar para-commandoleven in de militaire pers. – s.l. : Uitgeverij Andre Grisard, 1982. – 320blz. : ill.
3709
  Martinek Karel 40 let sovetskeho divadla / Martinek Karel. – Brno, 1957. – 72с.
3710
  Stern Immanuel 40 rokov medzistatnych vztahov od Velki Oktobrovej Revolucie vo svetle medzinarodnych dokumentov / Stern Immanuel. – Bratislava, 1957. – 232с.
3711
   40 австралийских новелл. – М., 1957. – 406с.
3712
   40 вузов г.Москвы. – Москва, 1991. – 289с.
3713
  Наєнко М. 40 днів без Івана Драча // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 2 серпня (№ 27)
3714
  Наєнко М. 40 днів без Івана Драча // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 111-113. – ISBN 978-617-7625-59-8
3715
  Верфель Ф. 40 днів Муса-Дага : роман / Франц Верфель ; [пер. Є. Тарнавського]. – Харків : Фоліо, 2017. – 889, [4] с. : іл. – Пер. за вид.: Die Viersieg Tage des Musa Dagh / Franz Werfel. – ISBN 978-966-03-7673-1
3716
   40 лет Балтийской академии туризма и предпринимательства : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 52-53
3717
  Слонимский А.А. 40 лет белорусскому науковедению / А.А. Слонимский, В.А. Карелина, И.Н. Шарый // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 109-112. – ISSN 0374-3896
3718
   40 лет библиотечного строительства в СССР. – М., 1958. – 287с.
3719
   40 лет в театре. – М., 1964. – 14с.
3720
   40 лет Великой Победы. – Кишинев, 1986. – 69с.
3721
   40 лет Великой Победы. – Москва : Наука, 1987. – 407с.
3722
   40 лет Великой Победы. Историческое значение разгрома фишистской Германии. – Москва, 1985. – 253с.
3723
   40 лет Великой Победы: Всесоюзная худ. выставка. Живопись . Скульптура. рафика. Плакат.. – Москва, 1985
3724
   40 лет Великой Победы: Выставка произведений московских художников. – Москва, 1985
3725
   40 лет Военной академии им.М.В.Фрунзе. – М., 1958. – 312с.
3726
   40 лет ГДР: Страна в борьбе за мир и социализм. – М., 1989. – 184с.
3727
   40 лет геологической службы Армянской ССР. – Ереван, 1961. – 172с.
3728
  Кабанов О. 40 лет дипотношений России и Малайзии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 97-102. – ISSN 0130-9625
3729
   40 лет ЖЗЛ. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 286 с.
3730
   40 лет Иркутскому политехническому институту. 1930-1970. – Иркутск, 1970. – 108с.
3731
   40 лет искусства советского Палеха. – М., 1965. – 54с.
3732
   40 лет Итальянской коммунистической партии. – М., 1961. – 184с.
3733
   40 лет Карельской АССР. – Петрозаводск, 1960. – 112с.
3734
   40 лет КНР. – М., 1989. – 567с.
3735
   40 лет Коми-Пермяцкому национальному округу. – Пермь, 1965. – 40с.
3736
  Гедэ Т. 40 лет Коммунистической партии Польши / Т. Гедэ. – М, 1959. – 24с.
3737
  Руслов Д.Р. 40 лет Коммунистической партии Таджикистана / Д.Р. Руслов. – Москва, 1964. – 100 с.
3738
   40 лет масложировой и парфюмерной промышленности СССР. – Москва : Пищепромиздат, 1958. – 246 с. : ил.
3739
  Пакер Э.Д. 40 лет на дипломатической службе : воспоминания турецкого дипломата / Э.Д. Пакер ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1971. – 116 с.
3740
  Дейнеко М М. 40 лет народного образования в СССР / М М. Дейнеко, . – Москва, 1957. – 276 с.
3741
  Васильев В.И. 40 лет народной революции в Монголии / В.И. Васильев. – Москва, 1961. – 48с.
3742
   40 лет Пермскому государственному педагогическому институту. – Пермь : Изд-во пед.ин-та, 1961. – 110с.
3743
  Масалкин Н.К. 40 лет Пермскому сельскохозяйственному институту им. Д.Н. Прянишникова / Н.К. Масалкин. – Пермь, 1958. – 178с.
3744
   40 лет плана ГОЭЛРО. – М-Ленинград, 1960. – 368 с.
3745
  Курбанов А А. 40 лет по пути Ленина в области народного образования в Туркменистане. / А А. Курбанов, О.Д. Кузьмин. – Ашхабад, 1965. – 212с.
3746
   40 лет прибалтийским республикам СССР. – Вильнюс, 1980. – 259с.
3747
   40 лет пролетарской революции в Литве. – Вильнюс, 1959. – 208с.
3748
  Пастухов Н.Б. 40 лет с журналистским блокнотом: страны, люди, встречи. / Н.Б. Пастухов. – Москва, 1989. – 383с.
3749
   40 лет советского архивного строительства в Омской области. – Омск, 1958. – 40с.
3750
  Велижев А.А. 40 лет советской авиации / А.А. Велижев. – Москва, 1958. – 61с.
3751
   40 лет Советской Армении : Альбом. – Ереван, 1961. – 300 с.
3752
   40 лет Советской Армии и Военно-Морского Флота. – М., 1957. – 59с.
3753
  Ким М.П. 40 лет советской культуры / М.П. Ким. – Москва, 1957. – 388с.
3754
   40 лет Советской Эстонии. – Таллин, 1981. – 76с.
3755
   40 лет торфяной промышленности СССР. – Москва, Ленинград, 1957. – 296с.
3756
  Кириченко А.И. 40 лет Украинской Советской Социалистической Республики / А.И. Кириченко. – Киев, 1957. – 48с.
3757
   40 лет Французской коммунистической партии. – М., 1961. – 152с.
3758
  Алехина С. 40 лет языковой подготовки иностранных студентов на подготовительном отделении ФРИС НАУ // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Центр міжнар. освіти, Каф. філол. та природн. дисциплін ; [редкол.: Г.В. Межжеріна та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 130-133


  "Качество получаемого иностранными студентами образования в значительной степени, как известно, зависит от уровня владения языком обучения, который во многом определяет академическую успешность инофонов в учебно-научной сфере, успехи при ...
3759
  Вознесенский А.А. 40 лирических отступлений из поэмы "Треугольная груша" / А.А. Вознесенский. – Москва, 1962. – 109с.
3760
  Мигель А. 40 миллионов испанцев 40 лет спустя / А. Мигель. – М, 1985. – 430с.
3761
   40 мнений о телевидении. – Москва : Искусство, 1978. – 256 с.
3762
  Співак Б.І. 40 незабутніх днів / Б.І. Співак, М.В. Троян. – Ужгород, 1967. – 119 с.
3763
   40 рокі Ленінського комсомолу. – К., 1958. – 119с.
3764
   40 років Великої Жовтневої соціалістичної революції : збірник наукових праць. – Чернцвці, 1957. – 190 с.
3765
   40 років Великої Жовтневої соціалістичної революції. – К., 1957. – 36с.
3766
   40 років возз"єднання Північної Буковини і колишніх Хотинського, Акерманського та Ізмаїльского повітів Бессарабії з Радянською Україною в складі СРСР. – Чернівці, 1980. – 235с.
3767
  Гарбар Р. 40 років демократичної "диктатури", або Уроки Екваторіальної Гвінеї для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 155). – С. 8-9
3768
   40 років досвіду : освіт. та наук. програми з міжнар. екон. відносин в Ін-ті міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / [уклад.: д-р екон. наук., проф. Будкін В.С., д-р екон. наук., проф. Климко Г.Н., д-р екон. наук., проф. Філіпенко А.С., д-р екон. наук., проф. Шнирков О.І. ; передм.: д-р політ. наук. В. Копійка]. – Київ : Аванпост, 2014. – 70 с. : портр. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 39-47
3769
  Борцов Б.П. 40 років Комуністичної партії України : матеріали для пошир. політ. і наук. знань УкрССР / Б.П. Борцов. – Київ : [Б .в.], 1958. – 26 с.
3770
   40 років Ленінського комсомолу, 1918-1958 рр. : Бібліографічні і методичні матеріали для бібліотек. – Київ : Госполитиздат УССР, 1958. – 68с.
3771
  Чухліб Т. 40 років на службі кліо: одесит Анатолій Бачинський як видатний вчений, дослідник історії козацтва на Півдні України // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 44-49
3772
  Святний В.А. 40 років наукового співробітництва Донецького національного технічного університету з Штутгартським університетом (Німеччина) // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 5-9. – (Серія: "Проблеми моделювання та автоматизації проектування" ; № 1 (12)/2 (13)). – ISSN 2074-7888


  Німецьке наукове товариство та союзне Міністерство вищої освіти заключили угоду про взаємне наукове стажування викладачів вузів. Одною з найефективніших форм цієї співпраці виявилось 10-місячне стажування кандидатів наук віком до 36 років. Саме з ...
3773
  Грищенко М.М. 40 років піонерській організації ім. В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 14-24. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
3774
  Толстой М.І. 40 років проблемній лабораторії фізико-хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817
3775
   40 років Радянської влади на Херсонщині 1917-1957 рр.. – Херсон, 1957. – 168с.
3776
   40 років Радянськох влади на Україні. – К., 1958. – 447с.
3777
  Лібацька-Пашкевич 40 років україністики в Щеціні // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 11 квітня (№ 14). – С. 6
3778
  Назаров М. 40 ударних днів / Мих. Назаров. – Харків-Одеса : ДВОУ "Молодий більшовик", 1933. – 56 с.
3779
  Савченко О. 40% зростання ВВП України? Елементарно! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 11


  "Почну з аксіоми: країни, ВВП яких зростає дуже швидко, на 7-10% на рік, своєю монетарною та економічною політиками тримають відношення валового нагромадження (інвестиційної складової економіки) до ВВП на рівні 27-35%. В Україні очікую зовсім іншої ...
3780
  Белых В.С. 400-летие династии Романовых: от Петра ІІІ до Александра І // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 3. – С. 2-8. – ISSN 1812-3805
3781
   400-річчя "Букваря" Івана Федорова : Каталог виставки. – Львів, 1977. – 59с.
3782
  Жигало О. 400-річчя Києво-Печерської друкарні // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2015. – № 2 (17) : 400 років святості. – С. 50-53
3783
   400-річчя походу Запорізького козацтва на Москву - військової операції, яку очолював гетьман Петро Сагайдачний // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)
3784
  Соколовская Зинаида Кузьминична 400 биографий ученых : О серии "Научно- биографическая литература" 1959-1986 / Соколовская Зинаида Кузьминична; Отв. ред.: А. Л. Яншин. – Москва : Наука, 1988. – 510с.
3785
  Цыганенко В.А. 400 блюд из рыбы. / В.А. Цыганенко. – К., 1993. – 208с.
3786
  Давиденко А.И. 400 дней Антарктиды : документальная повесть / А.И. Давиденко. – Новосибирск, 1985. – 254 с.
3787
  Явлинский Г.А. 400 дней доверия. / Г.А. Явлинский. – М., 1990. – 61с.
3788
   400 лет книжного дела в Латвии. – Рига, 1988. – 136с.
3789
   400 лет русского книгопечатания. – М.
1. – 1964. – 663с.
3790
   400 лет русского книгопечатания. – М.
2. – 1964. – 583с.
3791
   400 немецких рифмованых пословиц и поговорок : [ Для изуч. нем. языка ]. – Москва : Высш. школа. Изд-во лит. на ин. яз., 1961. – 46 с.
3792
   400 немецких рифмованых пословиц и поговорок. – 3-е. – М., 1966. – 48с.
3793
   400 немецких рифмованых пословиц и поговорок : [ Для изуч. нем. языка ]. – 4-е, испр. и доп. – Москва : Изд-во лит. на ин. яз., 1980. – 48 с.
3794
   400 немецких рифмованых пословиц и поговорок : [ Для изуч. нем. языка ]. – 5-е, стереотип. – Москва : Изд-во лит-ры на ин. языках, 1990. – 48 с.
3795
  Велиева Т.М. 400 расчетных задач по химии с оригинальными решениями : Пособ. для старшекл. и абитур. / Т.М. Велиева. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 336 с. – ISBN 966-7177-67-Х
3796
  Бутрин М.Л. 400 років вітчизняного книгодрукування / М.Л. Бутрин, Т.Д. Микитин. – Львів, 1963. – 16с.
3797
  Бутрин М.Л. 400 років вітчизняного книгодрукування / М.Л. Бутрин, Т.Д. Микитин. – Львів, 1964. – 16с.
3798
  Хемій М. 400 років друкарні Києво-Печерської лаври / М. Хемій, Н. Коваль // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 1/2, січень. – С. 8-13
3799
  Лемперт Б.Д. и др. 400 ситуаций на французском языке / Б.Д. и др. Лемперт. – М., 1972. – 102с.
3800
  Кох-Костерзиц 400 советов любителю собак / Кох-Костерзиц. – М, 1992. – 110с.
3801
  Тетельбаум И.М. 400 схем для АВМ / И.М. Тетельбаум, Ю.Р. Шнейдер. – Москва : Энергия, 1978. – 248 с.
3802
  Колтановкий А.П. 400 упражнени с палкой и стулом. / А.П. Колтановкий. – М., 1983. – 48с.
3803
  Магалашвили И.З. 400 центров с гектара / И.З. Магалашвили. – Тбилиси, 1962. – 15с.
3804
   4000 commonly used Russian words = 4000 наиболее употребительных слов русского языка : A dictionary for foreign schools. – Moscow : Russian Language, 1976. – 264с.
3805
  Griesbach Heinz 4000 deutsche Verben: ihre Formen und ihr Gebrauch / H. Griesbach in Zusammenarbeit mit G. Uhlig. – Ismaning : Hueber, 1991. – 173S. – ISBN 3-19-001487-6
3806
   4000 palabras mas usadas en ruso = 4000 наиболее употребительных слов русского языка : Diccionario-manual para las escuelas de ensenanza media en el extranjero (Учебный словарь для зарубежных школ). – Moscu : Idioma Ruso, 1976. – 272с.
3807
   4000 наиболее употребительных слов русского языка. – М., 1978. – 368с.
3808
   4000 наиболее употребительных слов русского языка = 4000 най-често употребявани думи в руски език / Н.М. Шанский, З.П. Даунене, Н.З. Бакеева, Л.М. Гайдарова, Н.Б. и др. Карашева; [Н.М. Шанский и др. ; переводчик А. Григорова]. – Москва : Русский язык, 1978. – 259, [6] с.
3809
   4000 наиболее употребительных слов русского языка. – Москва : Русский язык, 1979. – 220 с.
3810
   4000 наиболее употребительных слов русского языка. – 2-е. – М., 1981. – 368с.
3811
   4000 наиболее употребительных слов русского языка. – М., 1982. – 512с.
3812
   4000 наиболее употребительных слов русского языка. – 3-е, испр. – Москва : Русский язык, 1982. – 368с.
3813
   4000 наиболее употребительных слов русского языка. – М., 1984. – 447с.
3814
   4000 наиболее употребительных слов русского языка. – 5-е, стереотип. – М., 1986. – 368с.
3815
  Цвиллинг М.Я. 4000 полезных слов и выражений / М.Я. Цвиллинг. – М., 1965. – 143с.
3816
  Миньяр-Белоручев 4000 полезных слов и выражений / Миньяр-Белоручев. – Москва, 1966. – 135с.
3817
  Тархов В.И. 4000 полезных слов и выражений / В.И. Тархов. – М., 1966. – 128с.
3818
  Micu Iosif 41 de zile in ghearele DEF-ului / Micu Iosif. – Bucuresti, 1974. – 326с.
3819
   42-га стаття - чесність освітянська // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  "…Завершується робота над базовим законом України "Про освіту", що вже ухвалений у першому читанні. Стаття про академічну доброчесність у ньому є, але вона змінилась, якщо порівнювати з першим варіантом. Член Національної команди експертів з ...
3820
  Арістов О.Б. 42-і роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції / О.Б. Арістов. – Київ, 1959. – 20с.
3821
   42-я научная сессия : Тезисы докл. – Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1962. – 136с.
3822
   42 км за океаном // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "Магістр історичного факультету Олександр Попруженко у складі групи українських ветеранів взяв участь у Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні. Три роки тому Олександр отримав важке поранення, втратив зір, а тепер подолав дистанцію у 42 кілометри".
3823
  Дос Пассос Джон 42 параллель / Дос Пассос Джон. – Москва, 1936. – 507с.
3824
  Дос Пассос Джон 42 параллель / Дос Пассос Джон. – М, 1981. – 816с.
3825
  Колодний А. 420-та річниця Берестейського Собору: суперечливість оцінок // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 11-16. – ISSN 2306-3548
3826
  Marwinski Konrad 425 Jahre Universitatsbibliothek Jena. 1558/1983: Kurzgefasste Bibliotheksgeschichte / Marwinski Konrad. – Jena, 1983. – 73с.
3827
  Кирюхин С.П. 43-я армия в Витебской операции / С.П. Кирюхин. – М., 1961. – 144с.
3828
   43-я научная сессия. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1963. – 170с.
3829
  Шуткевич О. 43 історії на 435 сторінках // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 грудня (№ 243/244). – С. 30-31


  Унікальну книжку про видатних лікарів - від часів Миколи Пирогова і до сьогодення - презентували у Вінниці - "Вінниця - місто послідовників М.І. Пирогова".
3830
  Давыдов Л. 43 центнера табака с гектара / Л. Давыдов. – Краснодар, 1948. – 31 с.
3831
  Одоевский В.Ф. 4338-й год / В.Ф. Одоевский. – Москва, 1926. – 64с.
3832
  Липатов В.Г. 435 вопросов и ответов / В.Г. Липатов, Н.Е. Маклас. – М., 1991. – 63с.
3833
  Дорофеева Б В. 439 минут "Сириуса" : Документальная повесть / Б В. Дорофеева. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 255 с.
3834
   44-я научная сессия : Тезисы докл.; Механка и математика, физика, химия, биология, геология, география. история и философия, филология, экономические науки, правоведение. – Ереван : Изд-во Ереван.ун-та, 1964. – 196с. – На русс. и арм. яз.
3835
  Cirlot J.E. 44 sonetos de amor / J.E. Cirlot. – Barcelona : Ediciones Peninsula, 1993. – 110с.
3836
   4422 км до Джибути. НеМаленькая страна для хорошей компании : Экспедиция "За 3/9 земель". Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 46-57 : Фото
3837
   443 варіанти відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 120-121 : Іл.
3838
   443 варіанти відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 112-113 : Іл.
3839
  Лоссовський І. 45-та річниця Гельсінського заключного акта та його роль у міжнародних гарантіях територіальної цілісності й безпеки України // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 7/8. – С. 27-34. – ISSN 2663-2675
3840
  Косыгин А.Н. 45-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1962. – 32с.
3841
  Сименон Ж. 45 в тени / Ж. Сименон. – Калининград, 1982. – 448с.
3842
   45 весен і 45 літ Кафедри телебачення і радіомовлення: історія, теорія, практика, перспективи // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-01-0468-6
3843
  Барсамов Н.С. 45 лет в галерее Айвазовского / Н.С. Барсамов; ред.: Б.И. Черепанов,Т.А. Солодовникова. – Симферополь : "Крым", 1971. – 256 с. : ил.
3844
  Наєнко М. 45 років без Михайла Гришка // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 325-326
3845
   45 років Новоград-Волинському професійному ліцею! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 2 : фото
3846
  Meier Siegfried 450 Tage in Antarktika / Meier Siegfried. – Leipzig : VEB F.A. Brockhaus Verlag, 1977. – 248S. : Mit 4 Farb-, 44 Schwarzwiebtafeln, 5 Texkarten, 1 Aussschlagkarte
3847
   450 год болгарськага кнігодруковання. – Мінськ, 1968. – 435с.
3848
  Бредбері Р.Д. 451 за Фаренгейтом : роман та оповідання : для серед. та ст. шк. віку / Рей Бредбері ; пер. з англ. Є. Крижевича ; [передм. М.Ф. Слабошпицького ; мал. Р. Сахалтуєва]. – Київ : Веселка, 1985. – 367 с. : іл. – (Пригоди. Фантастика : Бібліотечна серія)
3849
  Бредбері Р.Д. 451 за Фаренгейтом : [повість] / Рей Бредбері ; [пер. з англ.: Є. Крижевича]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2022. – 204, [4] с. : іл. – Пер. за вид.: Fahrenheir 451 / Ray Bradbury, 1953. - Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Горизонти фантастики"). – ISBN 978-966-10-1266-9
3850
  Брэдбери Р. 451 по Фаренгейту = Fahrenheit 451 : фантастич. повесть / Р. Брэдбери ; пер. с англ. Т. Шинкарь ; ред. О. Холмская ; [предисл. А. Казанцева]. – переизд. – Москва : Мир, 1964. – 164 с. : ил.
3851
  Брэдбери Р. 451 по Фаренгейту : фантаст. роман / Рэй Брэдбери ; [пер. с англ. Т. Шинкарь ; худож. М. Погребинский]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1985. – 158 с. : ил.
3852
  Брэдбери Р. 451 по Фаренгейту. Марсианские хроники. Рассказы / Рей Брэдбери. – Москва : МП "Все для вас", 1992. – 429,[ 2] с. – (Американская фантастика : в 14-ти т. ; Т. 1). – ISBN 5-86564-002-X
3853
   457 варіантів для відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 128-131 : Фото
3854
  Підгорний М.В. 46-ї роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції / М.В. Підгорний. – К, 1963. – 32с.
3855
   460-річний ювілей. Іспанський поет Луїс де Гонгора-і Арготе (11 липня 1561) // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Cічень - лютий (№ 1/2) : Література іспаномовних країн. – С. 8


  Луїс де Гонгора (1561-1627) - іспанський поет епохи бароко. Упродовж тривалого часу вважався "незрозумілим", "темним", недоступним простому читачеві. Зацікавленість його творчістю зародилася в XX ст., перш за все зусиллями таких поетів, як Рубен Даріо ...
3856
  Brezhnev L.I. 47-th anniversary of the Great October Socialist Revolution. / L.I. Brezhnev. – M., 1964. – 28с.
3857
  Гоноровский А. 47 : сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 12. – С. 133-161. – ISSN 0130-6405
3858
   47 odstinu Ceske spolecnosti / Pat Lyons, Rita Kindlerova (eds.) ; [transl.: Viktor Janis, Jan Moravek, Richard Podany]. – Praha : Sociologicky ustav AV CR ; Promeny Ceske Spolecnosti, 2015. – 369, [7] s. – Bibliogr.: s. 333-360. – (Promeny ceske spolecnosti). – ISBN 978-80-7330-280-1
3859
   475 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 118-121
3860
   477 варіантів відпочинку : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 124-126 : Фото
3861
   48-52 сессии Совета и Генеральные конференции ИФЛА = 48th - 52nd IFLA Councils and General conferences : Аннот. библиогр. указ. докл. и сообщ. за 1982-1986 гг. – Москва, 1991. – 179 с.
3862
  Либкнехт В. 48-й год и Коммуна / В. Либкнехт. – 2-е изд. – Птг., 1918. – 72с.
3863
  Либкнехт В. 48-й год и Коммуна / В. Либкнехт. – Москва, 1923. – 80с.
3864
  Кох К. 48-й съезд Психономического общества // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 178-180. – ISSN 0042-8841
3865
  Корецкий В.М. 48-я конференция Ассоциации международного права // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 214-228. – ISBN 5-12-001050-4


  С 1 по 7 сентября 1958 г. в Нью-Йорке проходила 48-я конференция Ассоциации международного права. 85 лет существует эта ассоциация. Какую роль она играет? Какие условия вызвали ее к жизни? Чем она занимается?
3866
  Лубчак В. 48 годин драйву. У Києві триває Перший фестиваль молодих редакторів-видавців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 20


  В Інституті журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтві триває Перший фестиваль молодих редакторів-видавців "Видавничий non-stop", у якому беруть участь студенти, аспіранти та творча молодь із різних ...
3867
  Грін Р. 48 законів влади = The 48 laws of power / Роберт Грін ; [пер. з англ. Леся Герасимчука]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 606, [2] с. – Пер. за вид. : The 48 laws of power / Robert Green. New York: Viking Press, 1998. – Бібліогр.: с. 606-607. – ISBN 978-617-12-3366-9
3868
  Грин Р. 48 законов власти = The 48 laws of power / Роберт Грин ; [пер. с англ. Е.Я. Мигуновой]. – Москва : РИПОЛ классик, 2006. – 766, [2] с. – ISBN 5-7905-0893-6
3869
  Грин Р. 48 законов власти = The 48 laws of power / Роберт Грин ; [пер. с англ. Е.Я. Мигуновой]. – Москва : РИПОЛ классик, 2007. – 766, [2] c. – Тит. л. частично парал. англ. – ISBN 978-5-7905-0893-6
3870
   486 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 118-119
3871
  Пельше А.Я. 49-і роковини Великої Жовтневої соціалістичноі революції. / А.Я. Пельше. – К, 1966. – 24с.
3872
  Тэнк Г. 49-й меридиан. / Г. Тэнк. – М, 1953. – 72с.
3873
  Цвеленьев Максим 49-я параллель или история одной экспедиции : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 38-43
3874
  Hemingway Ernest 49 opowiadan / Hemingway Ernest; Przeloz.B.Zielinski,M.Michalowska,J.Zakrewski. – Warszawa : PIW, 1966. – 572 s.
3875
  Hemingway Ernest 49 opowiadan. / Hemingway Ernest. – Warszawa, 1964. – 514с.
3876
  Hemingway Ernest 49 opowiadan. / Hemingway Ernest. – Warszawa, 1974. – 526с.
3877
  Барановський П. 49 верства та інші оповідання / П. Барановський. – Харків : Рух, 1931. – 41 с.
3878
   49 дней. – М., 1960. – 252с.
3879
  Бакланов Г.Я. 49 дней : киносценарий / Григорий Бакланов, Юрий Бондарев, Владимир Тендряков. – Москва : Искусство, 1963. – 90 с., 4 л. ил. – (Б-ка кинодраматургии)
3880
  Зиганшин А.Р. 49 дней в океане / А.Р. Зиганшин. – Куйбышев, 1960. – 40с.
3881
   49 років тому була вбита Алла Горська // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 грудня (№ 24). – С. 19
3882
  Семенов Ю.С. 49 часов 25 минут. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1960. – 63с.
3883
  Рябой К.З. 493 дні в підпіллі / К. Рябой. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 120 с.
3884
   4G із китайським акцентом // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 5


  Унікальну можливість пройти підготовку та ознайомитися з сучасним телекомунікаційним обладнанням компанії Huawei для мереж 3G/4G отримали студенти факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Марія Краснолоб, Олександр Загарія, Іван ...
3885
   4G по-китайськи // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Унікальну можливість пройти підготовку та ознайомитися з сучасним телекомунікаційним обладнанням компанії Huawei для мереж 3G/4G отримали студенти факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Марія Краснолоб, Олександр Загарія, Іван ...
3886
  Ячменьов О.О. 4He+T взаємодія та збуджені стани ядер 4,6He та 6Li : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Ячменьов О.О. ; НАНУ ; Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
3887
  Константиновский М.А. 5 (пять) таинственных "Ка" , или репортаж о событиях невероятных / М.А. Константиновский. – М., 1990. – 222с.
3888
   5 + 2: Большая семерка : тема номера Сафари // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 66-76 : Фото
3889
  Амет В.И. 5 1/2. Сопряжение личности и эпохи / В. Амет. – Ярославль : Электро-Сервис, 2005. – 127 с. – ISBN 5-901466-06-3
3890
  Mihai Gh. 5 ani de la constituirea primelor gospodarii agricole colective / Gh. Mihai. – Bucuresti, 1954. – 112с.
3891
   5 must see у Єгипті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 30-31 : фото
3892
  Betancourt Romulo 5 Presidential Message / Betancourt Romulo. – Caracas, 1963. – 83с.
3893
   5 szkola - konferencja "Elektrotechnika prady niesinusoidalne: EPN"2000 : Materialy konferencyjne / Elektrotechnika prady niesinusoidalne; Kom. badan nauk, PAN, IES/PELS IEEE, Poland section, Polsk. tow-wo elektrotech. teor. i stosow., Politech. Zielonogorska. – Zielona Gora : Wyd-wo Politechniki Zielonogorskiej, 2000. – 312s. – ISBN 83-85911-61-8
3894
  Heym Stefan 5 Tage im Juni / Heym Stefan. – Berlin, 1989. – 404с.
3895
   5 years of Poland in the European Union : [report] / [ed. team: M. Kaluzynska, K. Smyk, J. Wisniewski ; transl.: J. Brzezinski ]. – Warsaw : Office of the Committee for Europ. integration, 2009. – 582 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 542-577. – ISBN 978-83-7567-044-8
3896
  Туровская Л. 5 августа (1850) - 170 лет со дня рождения Сергея Ивановича Чирьева, украинского ученого-медика, физиолога // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 2


  Чир"єв Сергій Іванович, Чирьев Сергей Иванович (1850-1915) физиолог в 1884 - 1909 проф. Киевского Университета. Работы посвящены изучению сердечного ритма внутрисосудистого давления, вопросам электрофизиологии и тому подобное.
3897
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2006
3898
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
3899
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
3900
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
3901
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
3902
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 7. – 2006
3903
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 8. – 2006
3904
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006
3905
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 10. – 2006
3906
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 11. – 2006
3907
   5 балів : Первый украинский журнал для студентов. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
3908
  Кольцов М. 5 важливих факторів для перевірки роботодавця // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
3909
  Данилов И.Д. 5 вечеров с микрокалькулятором / И.Д. Данилов, Г.В. Славин. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 109 с.
3910
   5 вопросов о круизах // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 22-25 : фото
3911
   5 Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы : Тезисы докладов. – Киев
Ч. 1. – 1979. – 286с.
3912
   5 Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы : Тезисы докладов. – Киев
Ч. 2. – 1979. – 558с.
3913
   5 Всесоюзное совещание по анализу благородных металлов. – Новосибирск, 1960. – 26с.
3914
   5 грудня - день Конституції.. – К., 1951. – 31с.
3915
   5 з"їзд Українського товариства фізіологів, біохіміків, фармакологів. – Київ : АН УРСР, 1956. – 391с.
3916
  Кардашов И В. 5 июля 1943 / И В. Кардашов, . – М, 1983. – 223с.
3917
  Туровская Л. 5 июня (1815) - 215 лет со дня рождения Петра Карловича Клодта, русского скульптора, автора памятника Владимиру Великому в Киеве // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 2


  Серед творів Клодта Петра - постать князя Володимира до Пам"ятника князю Володимиру у Києві. Був у дружніх стосунках з Т.Г. Шевченком.
3918
  Касьянов І. 5 кроків Верховного Суду назустріч суспільству // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 12-13


  В умовах тотального перезавантаження судової системи України та формування нових державних інституцій неабияк важливо забезпечити ефективну комунікацію органів судової влади з суспільством.
3919
   5 лет мы дарим вам Болгарию : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 10 : Іл.
3920
  Туровская Л. 5 марта (1770) - 250 лет со дня "бостонской бойни", ставшей кульминационным моментом противостояния Британии и ее североамериканских колоний // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 10. – С. 2
3921
   5 Международная конференция по физике и технике высоких давлений : программа и тезисы. – Москва : Наука, 1975. – 242 с.
3922
   5 мест, куда всегда хотелось попасть : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 94-99 : Фото
3923
   5 мифов о качестве молока // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 116-119 : фото
3924
  Іванова О. 5 найбільш цікавих судових спорів у сфері нерухомості / О. Іванова, Р. Ємець // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 27


  "Для належного виконання обов"язків боржником в Цивільному Кодексі України, Законі України "Про заставу", Законі України "Про іпотеку" закріплені гарантії, що захищають інтереси кредитора".
3925
   5 новых мест для брачной ночи : Вариант // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 96-101 : Фото
3926
  Туровская Л. 5 ноября (1605) - 415 лет назад в Англии произошел "Пороховый заговор" против короля Якова I и членов британского парламента // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  Пороховой заговор (Gunpowder Plot) 1605 года - неудачная попытка группы английских католиков взорвать здание парламента с целью уничтожения симпатизировавшего протестантам и предпринявшего ряд репрессий в отношении католиков короля Якова I. Взрыв ...
3927
   5 основних частин слова в українській мові // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Морфеміка
3928
   5 оттенков Турции: побережье Эгейского моря // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 71 : фото
3929
   5 переваг почати працювати з Tickets.UA // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
3930
  Багдашкіна С. 5 практик, на які завжди буде попит // Юридична газета. – Київ, 2020. – 9 червня (№ 11). – С.46
3931
   5 причин відпочити в Єгипті // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 17 : фото
3932
  Исакина Юлия 5 причин моей любви к Бангкоку // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 26-29 : фото
3933
  Белега Елена 5 причин поехать в Галисию : Пилигрим // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 42 : Іл. – ISSN 1818-2968
3934
  Филин Олег 5 причин поехать в Приэльбрусье : Тема номера:Пилигрим // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 42 : Іл. – ISSN 1818-2968
3935
   5 причин поїхати до Єгипту // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 74-77 : фото
3936
   5 причин попробовать мороженое в "Макдоналдс" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 112-113 : фото
3937
   5 причин, почему стоит путешествовать по Германии на велосипеде // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 38-39 : фото
3938
  Павлюковець Т. 5 рішень ЄСПЛ 2020 року на які варто звернути увагу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
3939
  Шевченко Оксана 5 років ідеального фітнесу : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 98-101 : Фото
3940
  Горяна Л.Г. 5 років на орбіті безпеки України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 2-3 : рис., фото
3941
  Яхно О. 5 років членства України у Раді Європи. Політологічний і журналістикознавчий аспекти // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 77-88. – ISBN 966-294-186-0
3942
   5 съезд Всесоюзного гидробиологического общества : Тольятти, 15-19 сентября 1986 г.: Тезисы докл. – Куйбышев : Волжская коммуна
Ч. 1. – 1986. – 232с.
3943
   5 съезд Всесоюзного гидробиологического общества : Тольятти, 15-19 сентября 1986 г.: Тезисы докл. – Куйбышев : Волжская коммуна
Ч. 2. – 1986. – 339с.
3944
   5 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров : тезисы докладов / Всесоюзное общество гегетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова; АН СССР, Всесоюзное о-во гегетиков и селекционеров. – Москва
Том 1 : Общая и молекулярная генетика. – 1987. – 327 с.
3945
   5 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров : тезисы докладов / Всесоюзное общество генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова; АН СССР, Всесоюзное общество генетиков и селекционеров. – Москва
Том 2 : Генетика человека и медицинская генетика. – 1987. – 133 с.
3946
   5 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров : тезисы докладов / Всесоюзное общество генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова; АН СССР, Всесоюзного общества генетиков и селекционеров. – Москва
Том 3 : Генетика и селекция животных. – 1987. – 254 с.
3947
   5 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров : тезисы докладов / Всесоюзное общество генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова; АН СССР, Всес. об-во генетиков и селекционеров. – Москва
Том 4, ч. 1 : Генетиеа и селекция растений. – 1987. – 268 с.
3948
   5 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров : тезисы докладов / Всесоюзное общество генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова; АН СССР, Всес. об-во генетиков и селекционеров. – Москва
Том 4, ч. 2 : Генетика и селекция растений. – 1987. – 279 с.
3949
   5 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров : тезисы докладов / Всесоюзное общество генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова; АН СССР, Всес. об-во генетиков и селекционеров. – Москва
Том 4, ч. 3 : Генетика и селекция растений. – 1987. – 194 с.
3950
   5 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров : тезисы докладов / Всесоюзное общество генетиков и селекционеров имени Н.И. Вавилова; АН СССР, Всес. об-во генетиков и селекционеров. – Москва
Том. 4., ч. 4 : Генетика и селекция растений. – 1987. – 340 с.
3951
   5 съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров / Всесоюзное общество генетиков и селекционеров имени Н.И. Вавилова; АН СССР, Всес. об-во генетиков и селекционеров. – Москва
Том 6 : Тезисы симпозиальных докладов. – 1987. – 245с.
3952
   5 съезд Украинского микробиологического общества : Тезисы докладов (Днепропетровск, февраль 1980 г.). – Киев : Наукова думка, 1980. – 272с.
3953
   5 фактів про Лесю Українку // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 3/4) : Підготовка до ЗНО. – С. 8-9
3954
   5 фактів про Миколу Гоголя // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Життя і творчість Миколи Гоголя
3955
   5 фактів про частини мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Морфологія або частина мови. – С. 8-9
3956
  Соболева Елена 5 фактов об эмиграции в Австралию // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 96-97 : фото. – ISSN 1029-5828
3957
  Туровская Л. 5 февраля (1840) - 180 лет со дня рождения Хайрема Стивенса Максима, британского изобретателя, создателя знаменитого пулемета // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 6. – С. 2
3958
  Туровская Л. 5 февраля (1887) - 135 лет со дня рождения Константина Алексеевича Калинина, украинского авиаконструктора и пилота // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 2
3959
   5 Харківський міжнародний юридичний форум // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (25). – С. 185-197. – ISSN 1993-0917
3960
   5 цікавих фактів про українську морфологію // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 9/10)
3961
  Лесич Богдан 5 чудес Йорданії : Йорданія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 54-55 : Фото
3962
  Зюзько М.В. 5 шагов к себе / М.В. Зюзько. – М., 1992. – 173с.
3963
   5 шагов по бронированию железнодорожного билета в Amadeus rail Ukraine : инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 4 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
3964
  Туровская Л. 5 января (1837) - 185 лет со дня рождения Стефана Васильевича Кульженко, издателя, владельца одной из лучших в Российской империи типографий // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 2
3965
  Дубровик-Рохова 5% до... катастрофи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 10


  Експерти оцінили наслідки рішення адміністрації Джо Байдена щодо скасування санкцій проти "північного потоку 2".
3966
  Jusko E. 5. Pulk Strzelcow Konnych : historia - tradycja - pamiec / Edmund Jusko, Maciej Maloziec ; [wspolaut.]: Baran M., Kukawski L., Radon Z. – Tarnow : Wydawnictwo Samorzadowe Centrum Edukacji w Tarnowie, 2008. – 473, [5] с., [40] арк. фот. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
3967
  Holman T. 5.1 Surround Sound Up and Running / Tomlinson Holman. – Boston, Oxford, Auckland, Johannesburg, Melbourne, New Delhi : Focal Press, 2000. – 273p. : ill. – ISBN 0-240-80383-3
3968
  Козлов Н.С. 5.6-бензохинолины / Н.С. Козлов. – Минск : Наука и техника, 1970. – 136 с.
3969
   50 (Fifty) years of Ukraine.. – K., 1968. – 80с.
3970
  Machacek Vitezslav 50 ceskych autoru poslednich padesti let / Machacek Vitezslav. – Praha, 1969. – 214с.
3971
  Banatan Octavian 50 do ani do sport la inetitutul do medicina si farmacie Ducurecti / Banatan Octavian. – Bucuresti, 1970. – 221с.
3972
   50 Jahre Grosse Sozialistische Oktoberrevolution, 1967. – 22с.
3973
  Boiko T. 50 Jahre Lehrwerksentwicklung im DaF-Bereich: Meilensteine und Zukunftsperspektiven // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ) ; редкол. Стеріополо О.І., Іваненко С.М., Бондаренко Е.С. [та ін.]. – Kyjiw, 2017. – J. 12. – С. 141-148. – ISSN 2408-9885
3974
   50 Jahre UdSSR. Die Bedeutung der Grundung und erfolgreichen Entwicklung der UdSSR fur Frieden, Sozialismus und proletarischen Internationalismus. – Leipzig, 1973. – 336с.
3975
  Орлов Денис 50 ktn BMW -507 = Знаменитый баварец справляет юбилей : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 76 : Іл.
3976
   50 lat Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Andrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wyd-wo Uczelniane Akad. Techniczno-Rolniczej, 2001. – 284, [39] s. : il.
3977
   50 let boju KSC za socialismus v Severomoravskem kraji. – Ostrava
1. – 1971. – 365с.
3978
   50 Novellen der italienischen Renaissance. – Berl., 1974. – 628с.
3979
  Rudnicki Adolf 50 opowiadan / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1966. – 558с.
3980
   50 rokov Univerzity Komenskeho. – Bratislava, 1969. – 635с.
3981
  Malacky J. 50 rokov Univerzity Komenskeho v Bratislave / J. Malacky. – Bratislava, 1969. – 24с.
3982
   50 rokov Univerzity Komenskeho z aspektu jej vychovnej funkcje. – Bratislava, 1970. – 541с.
3983
  Dushnyck W. 50 years ago: the famine Holocaust in Ukraine : terror and human misery as instruments of Soviet Russian imperialism / Walter Dushnyck ; foreword: Dana G. Dalrymple. – New York ; Toronto : World Congress of Free Ukrainians, 1983. – 56 p. : ill. – Bibliogr.: p. 54-55
3984
  Kambovski V. 50 years Macedonian academy of sciences and arts / aut. Vlado Kambovski ; ed.: Georgi Stardelov. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2017. – 581, [2] p. : илустр. – Подвійна тит. сторінка. – ISBN 978-608-203-201-6
3985
  Kantor M. 50 years of the International Relations Office // Newsletter. Jagellonian University. – Krakow, 2015. – No. 55, Spring. – P. 10-15. – ISSN 1689-037X


  50 years of the Jagiellonian University International Relations Office. Міжнародне співробітництво Ягеллонського університету (Краків).
3986
   50 years of the New York convention : international arbitration conference, Dublin, 8-10 June 2008 / International council for commercial arbitration with the assistance of the Permanent court of arbitration ; gen. ed. Albert Jan van den Berg. – Austin ; Boston ; Chicago ; New York : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer Law International, 2009. – XI, 767 p. : tab. – (ICCA congress series ; № 14). – ISBN 978-90-411-3212-3
3987
   50 years of Yale French studies: a commemorative anthology. Part 2 // Yale French studies. – New Haven, 2000
3988
   50 years of Yale French studies: A commemorative anthology. Part 1 // Yale French studies / Yale university. – New Haven, 1999. – N 96. – 234, [2] p. – ISSN 0044-0078
3989
  Гатиатуллин А. 50 буровых в год. / А. Гатиатуллин. – Уфа, 1964. – 32с.
3990
  Бойченко О. 50 відсотків рації : (вибране і нове) / Олександр Бойченко. – Чернівці : Книги - XXI, 2016. – 157, [3] с. – ISBN 978-617-614-116-7
3991
  Перцова О. 50 відтінків рейдерства // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 3 (159). – С. 44-47. – ISSN 1726-3077
3992
  Сербін О.О. 50 відтінків Сербіна : [збірка віршів] / О. Сербін ; [худож. оформлення К. Бондар]. – Київ : Ліра-К, 2018. – 107, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7605-78-1


  В пр. № 1719912 напис: Моїй Рідній Бібліотеці Максимовича і всьому її колективу без якого б не було б мене такого шикарного мужчини і скромного Бібліотекаря. З любов"ю від мене. 28.09.2018 /Підпис/
3993
  Яковенко Ю.І. 50 відтінков сірого в структурі соціологічних теорій середнього рівня // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 281-297. – ISBN 978-966-2229-90-5
3994
  Марцинковская Т.Д. 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – 192 с. – Библиогр. в конце ст. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
3995
  Очкурова О.Ю. 50 гениев, которые изменили мир / О. Очкурова, Г. Щербак, Т. Иовлева.; [авт. и рук. проекта Д. Таболкин ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач- Осипова, И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2012. – 509, [1] с. : ил. : ил. – Сер. осн. в 2001 г. — Авт. на обл. не указаны. – (100 знаменитых). – ISBN 978-966-03-5937-6
3996
   50 героических лет. – М., 1966. – 116с.
3997
   50 героических лет : Реком. указ. лит-ры. В помощь пропагандистам тезисов ЦК КПСС "50 лет Вел. Окт.соц. рев-ии". – Москва : Книга, 1967. – 39 с. – [ Библиогр. в конце ст. ]
3998
  Твен М. № 44, Таинственный незнакомец / М. Твен. – Москва, 1989. – 415с.
3999
  Твен М. № 44, Таинственный незнакомец / М. Твен. – Москва : Политиздат, 1990. – 415с.
4000
   №36. – М, 1968. – 144с.
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,