Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Віртуальна виставка літератури
з історії Київського університету


Автор проекту І. І. Тіщенко

Огляд видань з 2012 р.Відзнаки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Художник С. Бєляєв

      Кафедра фольклористики Шевченкового університету (1992-2012) / [упоряд.: О. Івановська, О. Наумовська]. – Київ : [Б. в.], [2012?]. – 32 с. : фотогр.

      Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [підгот.: Логвін З. І., Шпак О. В. ; за ред. Вижви С. А. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка]. – Київ : [Експрес-поліграф], 2012. – 22, [1] с. : фотоіл.

      Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І. О., Нечипорука О. Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2012. – 419 с. : іл.

      Історія Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка у фотодокументах / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: В. В. Балабін, В. Л. Уліч, І. О. Ольховой та ін. ; упоряд. Ю. Т. Сидоров]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 236, [1] с. : фотоіл. – 80-річчю військ. підготовки в Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка присвячується.

      Канівський природний заповідник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Навч.-наук. центр "Ін-т біології" ; [текст і фото В. М. Грищенко]. – Київ : [Б. в.], 2013. – 12, [1] с., включ. обкл. : фотогр.


      Кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень 25 / [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; матеріали по персоналіях зібрали: П. М. Зінько та ін.]. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2013. – 64 с. : портр., фотогр. – Кн. опис. по обкл.

      Петрук В. І. В. М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / Володимир Петрук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – 171, [1] с., [1] арк. портр. : фотоіл.

      Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л. В. Губерський]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 317, [1] с. : портр. – 80-річчю геогр. ф-ту присвячується.

      Смольницька О. О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : моногр. / Смольницька О. О. ; М-во освіти і науки України, Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – 207, [1] с.

      Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л. І. Шевченко ; [упорядкув.: Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; передм. Л. В. Губерського]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 327, [1] с., [8] арк. фотоіл.

      Чорний М. Г. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / М. Г. Чорний, Л. О. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 383, [1] с. : іл.

      Sciencia vincemus! Наукою переможемо : кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. С. Я. Фурси ; [редкол.: Фурса С. Я., Кучер Т. М., Снідевич О. С. ; упорядкув.: С. Я. Фурси, Т. М. Кучер]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 87, [1] с. : фотоіл.

      Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2014. – 351, [1] с.


      Історія Київського університету : монографія / [І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін. ; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник].  – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 895 с.

      Казьмирчук Г. Д. Університет св. Володимира і Тарас Шевченко / Григорій Дмитрович Казьмирчук, Марія Григорівна Казьмирчук. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 228, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Анот. рос., англ.

      Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 365, [2] с. : портр. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка та 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Імен. покажч.: с. 360-363. – На корінці назва лише: Лауреати Премії.

      Музеї, музейні колекції = Museums, museum collections / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт. ідеї : Логвін З. І., Таланкіна С. В. ; під ред. С. А. Вижви ; переклад Пастушенко Т. В. ; фот.: Жарій О. Ю.]. – Київ : Експрес-поліграф, 2014. – 22, [1] с. : іл. – Без тит. арк. – Текст парал. укр., англ.

      Наука - майбутнє України = Science - the future of Ukraine / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [вступ. ст. Л. В. Губерський ; авт. ідеї: Логвін З. І., Таланкіна С. В. ; під ред. С. А. Вижви ; переклад Пастушенко Т. В. ; фото Жарій О. Ю.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 32, [1] с. : іл. – Без тит. арк. – Текст парал. укр., англ.

      Професори Київського університету : біограф. довід. / [упоряд. С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 591 с.

      Університет Святого Володимира : студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упорядкув.: В. Ф. Колесник, В. А. Короткий, І. І. Чигирик] ; за ред. Л. В. Губерського. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 415, [1] с., [32] арк. фотоіл. – (Університетська минувшина). – Ювілейне вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка.


Повернутись до переліку періодів

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,