Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Віртуальна виставка літератури
з історії Київського університету


Автор проекту І. І. Тіщенко

Огляд видань з 2010 р.Прапор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Художник С. Бєляєв

      Біо-бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Центру українознавства філософського факультету (1992-2009) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [за заг. ред. М. І. Обушного ; упоряд.: Л. М. Кирик, Л. О. Павелковська]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 132 с.

      Генеза філософських студій у Київському університеті : монографія / [Л. В. Губерський, А. Є. Конверський, І. В. Бичко та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф., акад. НАН України Губерського Л. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : [Б. в.], 2010. – 491, [1] с. : іл., табл.

      Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С. Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – 80, [3] с. : іл., портр. – Анот. укр., рос. та англ. мовами.

      Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий ; за заг. ред. І. С. Гриценка. – Київ : Либідь, 2010. – (Пам'ятки правничої думки Київського університету).


      Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий ; за заг. ред. І. С. Гриценка. – Київ : Либідь, 2010. – (Пам'ятки правничої думки Київського університету).

      Шульгин В. История университета Св. Владимира / Виталий Шульгин ; сост. Виктор Короткий. – Репринтное изд. – Киев : Лыбидь, 2010. – 230, XXXVI с.

      Венгер Є. Ф. Історія фізико-математичного факультету Імператорського Університету Святого Володимира 1834-1934 / Є. Ф. Венгер, Ю. А. Пасічник. – Київ : [Б. в.], 2011. – 127 с.

      Вовк Т. А. Становлення журналістської освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953) : [моногр.] / Т. А. Вовк, В. В. Різун ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 223, [1] с. : табл.


      Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / [А. Ф. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко та ін. ; вступ. сл. М. М. Сороки ; ред.-упоряд. М. Г. Махінчук]. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – 430, [2] с.

      Геологія в Київському університеті / [С. А. Вижва, П. І. Грищук, О. В. Зінченко та ін. ; за ред. В. І. Павлишина] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 479 с. : іл.

      Київський національний університет імені Тараса Шевченка : [буклет] / КНУТШ. – [Київ : Київський університет, 2011]. – 38 с. – Видання укр., рос. та англ. мовами.

      Ковальчук О. М. Теорія права у працях вчених Київського університету : (XIX – початок XX століття) : монографія / О. М. Ковальчук ; КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 190, [2] с.

      Колесник В. Ф. На життєвих шляхах : до ювілею ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Героя України Леоніда Васильовича Губерського / [В. Ф. Колесник, І. К. Патриляк, А. О. Руккас] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 192 с. : фото.


      Леонід Васильович Губерський : матеріали до бібліографії (1970-2011) / КНУТШ ; [упоряд. : В. Г. Нестеренко, І. І. Тіщенко, З. Р. Чорнобровкіна ; авт. вст. ст. А. О. Приятельчук]. – Київ : Київський університет, 2011. – 112 с.


      Сморжевська О. О. Київський університет - центр вищої освіти та наукових досліджень (середина 1950-х — 1960-ті рр.) : матеріали та метод. реком. до вивчення спеціального курсу "Історія освіти в Україні у XX - на початку XXI ст." : для студ. 2 курсу магістратури іст. ф-ту денної форми навчання / О. О. Сморжевська, Г. С. Черевичний ; КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. новітньої іст. України. – Київ : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2011. – 72 с.


      Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / КНУТШ ; [відп. ред. : А. Є. Конверський, Л. О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – 304 с., [16] с. іл.      Факультет кібернетики: досягнення, проблеми, перспективи розвитку / КНУТШ ; [коміс. Вчен. ради: Городній М. Ф. (голова коміс.) та ін.]. – Київ, 2011. – 120 с. : іл., табл.

      Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І. С. Гриценка ; [уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2011. – (Пам'ятки правничої думки Київського університету)


Повернутись до переліку періодів

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,