Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Віртуальна виставка літератури
з історії Київського університету


Автор проекту І. І. Тіщенко

Огляд видань з 2005 до 2009 р.Герб Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Художник С. Бєляєв

      Андрейцев В. І. Юридичний факультет на перетині віків : документи і матеріали / В. І. Андрейцев. - Київ, 2005. - 612 с.

      Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 160 років / відп. ред. В. М. Єфіменко. - Київ, 2005. - 260 с.

      Бойчак М. П. История Киевского военного госпиталя : Киевский госпиталь – учебная и научная база медицинского факультета Университета Св. Владимира и Киевского медицинского института / М. П. Бойчак. - Киев, 2005. - 752 с.

      Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / [упоряд. В. Е. Шевченко ; за заг. ред. В. В. Різуна]. - Київ : Ін-т журналістики, 2005. - 67 с.

      Кафедра історії філософії / КНУТШ, Філософ. ф-т ; за ред. В. І. Ярошовця ; [ред. кол. : Ярошовець В. І. (голова редкол.), Бокал Г. В., Варениця О. П. та ін.]. - Київ : Знання України, 2005. - 51, [1] с.

      Київський національний університет імені Тараса Шевченка : незабутні постаті / [ред. кол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський та ін.]. - Київ, 2005. - 464 с.

      Конверський А. Є. Філософська думка у Київському університеті : історія і сучасність / А. Є. Конверський, І. В. Бичко, І. В. Огородник. - Київ, 2005. - 336 с.

      Підвищення освітнього потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка : програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; UNDP Ukraine. - [Київ], 2005. - 40 с.

      Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В. А. Короткий, Т. В. Табенська, Ю. В. Цимбал. - Київ, 2005. - 328 с.

      Сафонова Є. В. У боях за Батьківщину : вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні / Є. В. Сафонова. - Київ, 2005. - 80 с.

      Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Київ : Полігр. Центр Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, [2005]. - 28, [1] c.      Київський національний університет імені Тараса Шевченка : шляхами успіху / [ред. кол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський та ін.]. - Київ, 2006. - 248 с.

      Ректори Київського університету. 1834-2006 / В. В. Скопенко, В. А. Короткий, Т. В. Табенська, І. І. Тіщенко, Л. В. Шевченко. - Київ, 2006. - 336 с.

      Інституту журналістики - 60! / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд. В. Е. Шевченко ; за ред. В. В. Різуна]. - Київ : [Б. в.], 2007. - 48 с.

      Казанцева Л. Київське вікно у Всесвіт : історія Київської астрономічної обсерваторії в контексті історії розвитку національної та світової науки / Л. Казанцева, В. Кислюк. - Київ, 2007. - 183 с. - (Невідома Україна).

      Київський університет і розвиток генетики на Україні / С. В. Демидов, Г. Д. Бердишев, Д. М. Голда, Н. М. Топчій. - Київ : [Фітосоціоцентр], 2007. - 99, [1] с.

      Момент істини : літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права / КНУТШ, Юридичний ф-т, Каф. трудового, земельного і екологічного права ; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників ; за наук. ред. Андрейцева В. І. - Київ, 2007. - 224 с. : іл.

      Радіофізичний факультет: 55 років : довідник (з мультимедійним компакт-диском) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [за ред. Григорука В. І., Нечипорука О. Ю.]. - Київ : [Лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка], 2007. - 270 с. : іл. - 1 CD-ROM.

      Спекторский Е. В. Столетие Киевского Университета Св. Владимира / Е. В. Спекторский. - Репр. воспр. изд. 1935 г. - Киев, 2007. - 104 с.

      Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / [за ред. Я. Б. Олійника] ; КНУТШ. - Київ, 2007. - 600 с. - 175-річчю Київського університету і 75-річчю географічного факультету присвячується.

      Географічний факультет у персоналіях / [авт. кол.: Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін.]. - Київ, 2008. - 190 с.

      Географічному факультету – 75 / [Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін.] ; КНУТШ. - Київ : [ВГЛ "Обрії"], 2008. - 96 с.

      Баканідзе О. Собор мудрості : Київський університет - просвітитель грузинських студентів / О. Баканідзе ; Тбіліський держ. ун-т ім. Ів. Джавахішвілі ; Ін-т Україністики. - Тбілісі, 2009. - 138 с.

      Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна. 1839-2009 : путівник-довідник : до 170-річчя Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна / за ред. В. В. Капустяна, В. А. Соломахи. - Київ, 2009. - 368 с.

      Винниченко І. Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) = Deutsсhe in der Geschichte der Kyjiwer Universitat (XiX. Jhd. bis zur ersten Halfte des XX. Jhd.) / Ігор Винниченко, Родіон Винниченко. - Київ, 2009. - 420 с.

      Гриценко І. С. Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834-1920 / І. С. Гриценко, В. А. Короткий. - Київ, 2009. - 256 с.

      Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики : 65 років Інституту міжнародних відносин / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. - Київ : ВПЦ "Київський університет", [2009]. - 35 с. : фот. - 175 років Київському національному університету ім. Тараса Шевченка.

      Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довід. : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики  [редкол.: Колесник В. Ф. та ін. ; за ред. А. П. Коцура, В. Ф. Колесника]. - Київ : Книги-XXI, 2009. - 99, [1] с. : портр. - Бібліогр.: с. 19-21.

      Київська школа цивілістики : до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1834-2009 / КНУТШ, Юридичний ф-т, Кафедра цивільного права ; за ред. Р. А. Майданика. - Київ, 2009. - 333 с.

      Ковальчук О. М. Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О. М. Ковальчук. - Київ, 2009. - 192 с.

      Кочубей Л. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) / Л. Кочубей. - Київ, 2009. - 223 с.

      Міжнародне приватне право в Київському університеті : антологія : у 2 т. / за ред. А. С. Довгерта. - Київ, 2009.


      Нариси з історії Університету святого Володимира / В. Ф. Колесник, Г. М. Казакевич, Л. П. Могильний, О. М. Надтока, А. О. Руккас, О. Г. Сокирко, Ю. М. Шемета. - Київ, 2009. - 224 с.

      Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : у 2 ч. / за заг. ред. В. І. Григорука. - Київ, 2009.

      Патриляк І. К. Нариси з історії Київського університету : навч. посіб. для студ. іст. ф-ту / І. К. Патриляк, М. А. Боровик, О. В. Ляпіна ; КНУТШ, Іст. ф-т. - Київ, 2009. - 130 с.

      Петрук В. Факультету кібернетики 40. Нарис історії (1969-2009) : до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Володимир Петрук. - Київ, 2009. - 672 с.

      Сторчай О. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.) / Оксана Сторчай ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2009. - 335 с.


Повернутись до переліку періодів

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,